Учебен план


от teach_admin

Учебни планове за 2023/2024 учебна година

Училищен учeбен план за V а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за V б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VI а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VI б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VII а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VII б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XII а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XII б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XII в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XII г клас. За да го видите натиснете тук.

Учебни планове за 2022/2023 учебна година

Училищен учeбен план за V а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за V б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VI а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VI б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VII а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VII б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XII а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XII б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XII в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XII г клас. За да го видите натиснете тук.

Учебни планове за 2021/2022 учебна година

Училищен учeбен план за V а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за V б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VI а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VI б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VII а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VII б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XII а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XII б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XII в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XII г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XII д клас. За да го видите натиснете тук.

Учебни планове за 2020/2021 учебна година

Училищен учeбен план за V а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за V б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VI а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VI б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VII а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI д клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X-XII клас (XII а и XII б клас), профил "Математика с интензивно изучаване на аглийски език". За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X-XII клас (XII в и XII г клас), профил "Информатика с интензивно изучаване на аглийски език". За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X-XII клас (XII д клас), профил "Биология с интензивно изучаване на аглийски език". За да го видите натиснете тук.

Учебни планове за 2019/2020 учебна година

Училищен учeбен план за всеки клас може да видите като натиснете тук.

Паралелки и класни ръководители за 2022/2023 учебна година

V a Елица Бонева
V б Вяра Гунева
VІ a Даниела Стоянова
VІ б Антони Пенчев
VІІ a Антоанета Лекова
VІІ б Доротея Александрова
VІІІ a Мирослава Костадинова
VІІІ бРосица Радоева
VІІІ в Ивета Иванова
VІІІ г Евелина Танова
IХ а Евелина Минчева
IХ б Цветана Бакалова
IХ в Ралица Иванова
IХ г Светлана Генчева
Х а Росен Чапаров
Х б Румяна Жекова
Х в Николай Николов
Х г Снежана Пенева
ХI а Калоян Начев
ХI б Ирина Андонова
ХI в Борислава Грозева
ХI г Бисер Станиславов
ХIІ а Цветелина Цветанова
ХIІ б Миглена Дамянова
ХIІ в Даниела Бухтева
ХIІ г Атанаска Йорданова
Отговорници по кабинети за 2019/2020 учебна година

Каб N Предмет Отговорник
2 химия Светлана Генчева
3 хранилище по химия Светлана Генчева
4 химия
лаборатория Снежана Пенева
5 хранилище по биология Бисер Станиславов
6 биология Бисер Станиславов
7 биология Снежана Пенева
8 руски език Ирина Андонова
9 немски език Ростислава Богданова
10 изобр. изкуство Вяра Гунева
13 математика Росен Чапаров
14 математика Евелина Минчева
15 математика Боряна Куюмджиева
16 математика Мирослава Костадинова
17 хранилище по математика Людмил Станков
18 математика Йоана Боянова
19 математика Даниела Цветанова
20 философия Миглена Дамянова
21 ресурсен кабинет Нела Цветкова
22 информатика Снежана Тодорова
23 информатика Диляна Ангелова
24 информатика Румяна Жекова
25 информатика Донка Симеонова
26 хранилище по информатика и ИТ Силвия Йорданова
34 физика Диана Йорданова
35 хранилище по физика Диана Йорданова
36 Физика Даниела Иванова
37 хранилище по БЕЛ, история и география Цветелина Георгиева
38 историяИван Зартов
39 география Цветана Бакалова
40 български език Цветелина Цветанова
41 български език Румен Горанов
42 английски език Атанаска Йорданова
45 български език Доротея Александрова
50 български език Антония Киранова
51 английски език Ивета Иванова
52 английски език Ралица Иванова
53 хранилище по чужди езици Калоян Начев
54 английски език Евелина Танова
55 английски език Калоян Начев
56 английски език Николай Николов
57 английски език Красимира Иванова
58 музика и хранилище
Кремена Йорданова
64 немски език
Ася Кулева
физкултурен салон и съблекални – I ет.Дима Крос
физкултурен салон II ет. Татяна Пенчева
Фитнес и съблекални мъжеЕнчо Василев
Хранилище по ФВС и складово помещениеВенета Велчева
Полезни връзки

фонд Математика на бъдещето
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе
Държавна агенция за закрила на детето


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Концерт 19.05.2010 г.
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 85


Онлайн

Гости: 4
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008