Учебен план


от teach_admin

Учебни планове за 2023/2024 учебна година

Училищен учeбен план за V а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за V б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VI а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VI б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VII а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VII б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XII а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XII б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XII в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XII г клас. За да го видите натиснете тук.

Учебни планове за 2022/2023 учебна година

Училищен учeбен план за V а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за V б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VI а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VI б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VII а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VII б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XII а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XII б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XII в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XII г клас. За да го видите натиснете тук.

Учебни планове за 2021/2022 учебна година

Училищен учeбен план за V а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за V б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VI а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VI б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VII а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VII б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XII а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XII б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XII в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XII г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XII д клас. За да го видите натиснете тук.

Учебни планове за 2020/2021 учебна година

Училищен учeбен план за V а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за V б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VI а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VI б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VII а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за VIII г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за IX г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI а клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI б клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI в клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI г клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за XI д клас. За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X-XII клас (XII а и XII б клас), профил "Математика с интензивно изучаване на аглийски език". За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X-XII клас (XII в и XII г клас), профил "Информатика с интензивно изучаване на аглийски език". За да го видите натиснете тук.

Училищен учeбен план за X-XII клас (XII д клас), профил "Биология с интензивно изучаване на аглийски език". За да го видите натиснете тук.

Учебни планове за 2019/2020 учебна година

Училищен учeбен план за всеки клас може да видите като натиснете тук.

Паралелки и класни ръководители за 2023/2024 учебна година

V a Йоана Боянова
V б Доротея Александрова
VІ a Елица Бонева
VІ б Вяра Гунева
VІІ a Даниела Стоянова
VІІ б Антони Пенчев
VІІІ a Антоанета Лекова
VІІІ бДаниела Иванова
VІІІ в Росица Радоева
VІІІ г Цветелина Цветанова
IХ а Мирослава Костадинова
IХ б Соня Русева
IХ в Ивета Иванова
IХ г Даниела Бухтева
Х а Евелина Минчева
Х б Цветана Бакалова
Х в Ралица Иванова
Х г Светлана Генчева
ХI а Росен Чапаров
ХI б Миглена Дамянова
ХI в Атанаска Йорданова
ХI г Снежана Пенева
ХIІ а Калоян Начев
ХIІ б Ирина Андонова
ХIІ в Борислава Грозева
ХIІ г Бисер Станиславов
Отговорници по кабинети за 2023/2024 учебна година

Каб N Предмет Отговорник
2 химия Светлана Генчева
3 хранилище по химия Е. Ангелова
4 Химия/Билогия Б. Станиславов
лаборатория Снежана Пенева
5 хранилище по биология Бисер Станиславов
6 изобразително изкуство Вяра Гунева
7 биология Снежана Пенева
8 Информатика/ИТ Н. Тихомирова
9 Информатика/ИТ
10 руски език Ирина Андонова
13 математика Росен Чапаров
14 математика Евелина Минчева
15 математика Боряна Куюмджиева
16 математика Мирослава Костадинова
17 хранилище по математика Людмил Станков
18 математика Антоанета Лекова
19 математика Йоана Боянова
20 философия Миглена Дамянова
21 Кабинет психолог Нела Цветкова
22 Информатика/ИТ Любомира Абдишева
23 Информатика/ИТ Силвия Йорданова
24 Информатика/ИТ Сюзан Феимова
25 Информатика/ИТ Донка Симеонова
26 хранилище по информатика и ИТ Румен Колев
34 физика Диана Йорданова
35 хранилище по физика Диана Йорданова
36 Физика Даниела Иванова
37 хранилище по БЕЛ, история и география Соня Русева
38 историяДаниела Стоянова
39 география Цветана Бакалова
40 немски език Д. Бухтева
41 български език Антони Пенчев
42 български език Борислава Грозева
45 български език Доротея Александрова
50 български език Цветелина Цветанова
51 английски език Ивета Иванова
52 английски език Ралица Иванова
53 хранилище по чужди езици Калоян Начев
54 английски език Евелина Танова
55 английски език Атанаска Йорданова
56 английски език Калоян Ашиков
57 английски език Росица Радоева
58 Музика/ТиП
Роман Атанасов
62 СТЕМ
Диляна Ангелова
63 СТЕМ
Снежана Тодорова
64 немски език
Ася Кулева
65 музей
Соня Русева
физкултурен салон и съблекални – I ет.Татяна Пенчева
физкултурен салон II ет. Венета Велчева
Фитнес и съблекални мъжеЙордан Марков
Хранилище по ФВС и складово помещениеДима Крос
Полезни връзки

фонд Математика на бъдещето
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе
Държавна агенция за закрила на детето


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Отбелязване на Хелуин
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 22


Онлайн

Гости: 5
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008