Учебници


от Administrator

СПИСЪК
на препоръчителна литература за лятото

- за учениците от V клас - 2017
- за учениците от VI клас - 2018
- за учениците от VIII клас - 2017
- за учениците от IX клас - 2017
- за учениците от X клас - 2017
- за учениците от XI клас - 2018С П И С Ъ К
на учебниците за учебната 2018/2019 г.
Клас Предмет Учебник Издателство
Учебниците за V, VI и VII клас са безплатни и се раздават в началото на учебната година!
5 Български език за V клас, М. Христова-Плашилска и колектив ИК "Анубис" ООД
Литература за V клас, К. Протохристова и колектив ИК "Анубис" ООД
Англ. език Учебник "BLAZE FOR BULGARIA, STUDENT'S BOOK 5TH GRADE" В. Евънс и Дж. Дули "Юнивърс" ЕООД
Математика за V клас, П. Иванова и колектив „Просвета – София“ АД
ИТ за V клас, Г. Момчева-Гърдева и колектив "Булвест 2000" ООД
География и икономика за V клас, С. Дерменджиева и колектив "Просвета-София" АД
Човекът и природата за V клас, М. Шишиньоваи колектив ИК "Анубис" ООД
Музика за V клас, В. Сотирова и колектив „Просвета – София“ АД
Изобр. изкуство за V клас, М. Мойнова и В. Гунева-Георгиева "Просвета-Плюс" ЕООД
История и цивилизации за V клас, Т. Леков и колектив “Просвета – София”АД
Технологии и предприемачество за V клас, Т. Николова и колектив „Бит и техника” ООД
6 Български език за VI клас, В. Михайлова и колектив "Просвета-София" АД
Литература за VI клас, К. Протохристова и колектив ИК "Анубис" ООД
Англ. език Учебник "BLAZE FOR BULGARIA" Дж. Дули "Юнивърс" ЕООД
Математика за VI клас, П. Нинкова и колектив „Просвета – София“ АД
ИТ за VI клас, Н. Николова и колектив "Просвета-София" АД
История и цивилизация за VI клас, П. Павлов и колектив "Просвета-София" АД
География и икономика за VI клас, С. Дерменджиева и колектив "Просвета-София" АД
Човекът и природата за VI клас, М. Максимов и колектив "Булвест 2000" ООД
Музика за VI клас, В. Сотирова и колектив „Просвета – София“ АД
Изобр. изкуство за VI клас, М. Мойнова и В. Гунева-Георгиева "Просвета-Плюс" ЕООД
Технологии и предприемачество за VI клас, Т. Николова и колектив „Бит и техника” ООД
7 Български език за VII клас, М. Георгиева и колектив ИК „Анубис” ООД
Литература за VII клас, Кл. Протохристова и колектив ИК "Анубис" ООД
Англ. език ,,Юнивърс” ЕООД, изключителен представител на „Express Publishing”
Математика за VII клас, Ю. Нинова и колектив ,,Просвета Плюс” ЕООД
ИТ за VII клас, Н. Николова и колектив "Просвета-София" АД
История и цивилизация за VII клас, Р. Гаврилова и колектив ,,Просвета-София” АД
География и икономика за VII клас, Ст. Дерменджиева и колектив ,,Просвета-София” АД
Физика за VII клас, М. Максимов и Г. Русева ,,Булвест 2000” ООД
Химия и опазване на околната среда за VII клас, Ст. Цаковски и колектив ИК "Анубис" ООД
Биология и здравно образование за VII клас, Вл. Овчаров и колектив "Булвест 2000" ООД
Музика за VII клас, В. Сотирова и колектив "Просвета-София" АД
Изобр. изкуство за VII клас, М. Мойнова и колектив ,,Просвета Плюс” ЕООД
Технологии за VII клас, Т. Николова и колектив „Бит и техника” ООД
Валидни учебници за VIII клас - издания 2017 г.!
8 Български език за VIIІ клас, М. Васева, Т. Велева-Иванова “Просвета – Аз Буки“
Литература за VIIІ клас, „Просвета – София“ АД
Англ. език учебник „Legacy“,B1.1, учебна тетрадка „Legacy“,B1.1,
Дж. Дули - учебникът и учебната тетрадка по английски език ще се закупят колективно от учениците след 15.09
Юнивърс“ ЕООД, представител на „Експрес Пъблишинг“
Математика за VIIІ клас, Кирил Банков и колектив „Просвета – София“ АД
ИТ за VIIІ клас, Е. Стефанова и колектив - учебникът ще се закупи колективно от учениците след 15.09 „Просвета – София“ АД
Информатика за VIIІ клас, К. Манев и колектив - учебникът ще се закупи колективно от учениците след 15.09 „Изкуства“ ЕООД
Философия за VIIІ клас, Г. Каприев и колектив „Булвест 2000“ ООД
Изобр. изкуство за VIIІ клас, М. Мойнова, В. Гунева „Просвета плюс“
Музика за VIIІ клас, Л. Пейчева и колектив „Просвета – София“ АД
Валидни учебници за IX клас - издания 2018 г.!
9 Български език за IХ клас, М. Георгиева и колектив, издаден 2018 г. ИК „Анубис”ООД
Литература К. Протохристова и колектив, издаден 2018 г. ИК „Анубис”ООД
Англ. език Учебник „Legacy”, B1, част 1; Учебна тетрадка „Legacy”, B1, част 1; Учебник „Legacy”, B1, част 2; Учебна тетрадка „Legacy”, B1, част 2, издаден 2018 г. ,,Юнивърс” ЕООД, изключителен представител на „Express Publishing”
Немски език Учебник ,,Schritte international Neu” (1+2), A1; Даниела Нийбиш и др.; учебна тетрадка ,,Schritte international Neu” (1+2), A1, Моника Боферман и др., издаден 2018 г. „Едюкейшънъл център” ЕООД
Руски език Учебник „Классно!” A1, част 1; учебна тетрадка А1, част 1, издаден 2018 г. ,,Клет България” ООД
Математика за ІХ клас, Е. Колев и колектив, издаден 2018 г. ,,Булвест 2000” ООД
информационни технологии за IХ клас, И. Първанов и Л. Бонев, издаден 2018 г. "Домино” ЕООД
История и цивилизация за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език в 8. клас за VIII клас, История и цивилизации за 8. клас и първа част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език - Борислав Гаврилов, Кирил Славчев, Бистра Стоименова

История и цивилизации за 9. клас и втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, издаден 2018 г.
доц. д-р Михаил Иванов Груев, гл. ас. д-р Борис Кирилов Стоянов, Кирил Славев Славчев, д-р Явор Димитров Сидеров
,,Просвета-София” АД
Философия за ІХ клас, Иван Колев, Райчо Пожарлиев и др., издаден 2018 г. ИК „Анубис” ООД
Физика и астрономия за 9. клас при обучение с интензивно
изучаване на чужд език в 8. клас
за VIII клас, Виктор Иванов, Димитър Мърваков и др., издаден 2018 г. „Просвета-София” АД
Химия и опазване на околната среда за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език в 8. клас за VIII клас, Стефан Цаковски и колектив, издаден 2018 г. ИК "Анубис” ООД
Биология и здравно образование за VІІІ клас, Владимир Овчаров и колектив, издаден 2018 г. "Булвест 2000" ООД
География и икономика за VIII клас, Р. Пенин и колектив, издаден 2018 г. ,,Булвест 2000” ООД
Изобр. изкуство за ІХ клас, М. Мойнова и колектив, издаден 2018 г. "Просвета Плюс” ЕООД
Музика за IХ клас, проф. д-р Кирил Георгиев Банков, Илиана Иванова Цветкова, Даниела Петрова Петрова, Гергана Иванова Николова, Стефчо Горчов Наков, издаден 2018 г. "Просвета-София" АД
10 Български език за Х клас за ЗП, М. Васева "Д-р Иван Богоров" ЕООД
Литература за Х клас за ЗП, С. Хаджикосев и др. ИК "Кръгозор"
Англ. език UPSTREAM INTERMEDIATE B2;Virginia Evans - Jenny Dooley - учебно помагало купува се колективно от учениците "Express Publishing"
Немски език "Schritte International 2" - учебно помагало купува се колективно от учениците "Oxford university press", представлявано от "ОКСФОРД ЦЕНТЪР" ООД
Руски език "Диалог с Россией" за ІХ клас, Л. Изворска, Г. Лилова "Булвест 2000" ООД
Математика за Х клас за ПП, З.Запрянов и др. - Х а,б,в,г "Просвета-София" АД
Математика за Х клас за ЗП, Лозанов и колектив. - Х д ИК "Анубис" ООД
Информатика за ІХ-X клас за ЗП, К. Манев и колектив - учебно помагало „Изкуства“ ЕООД
информационни технологии за Х клас за ЗП, К. Гъров и колектив - учебно помагало „Изкуства“ ЕООД
История и цивилизация за IХ клас за ЗП, Б. Гаврилов и др. - 2012 г. "Просвета-София" АД
Етика и право за Х клас за ЗП, Ив. Колев и др. ИК "Анубис" ООД
Физика и астрономия за IХ клас за ЗП, Д. Мърваков и др. КК "Труд" ООД, Прозорец, "Просвета - София" АД
Химия и опазване на околната среда за IХ клас за ЗП, М. Кирилов и др. - Х а,б,в,г "Булвест 2000" ООД
Химия и опазване на околната среда за IХ клас за ПП, М. Кирилов и др. - X д "Булвест 2000" ООД
Биология и здравно образование за ІХ клас за ЗП, Ог. Димитров и др. - Х а,б,в,г "Булвест 2000" ООД
Биология и здравно образование за ІХ клас за ЗП+за ІХ клас за ПП, Ог. Димитров и др. - Х д "Булвест 2000" ООД
География и икономика за IХ клас за ЗП, Р. Пенин и др. - 2012 г. + атлас "Булвест 2000" ООД
11 Български език за ХI клас за ЗП и ПП, М. Васева "Д-р Иван Богоров" ЕООД
Литература за ХI клас за ЗП и ПП, В. Стефанов, Ал. Панов ИК "Анубис" ООД
Англ. език UPSTREAM UPPER INTERMEDIATE B2+; Virginia Evans - Bob Obee - учебно помагало - купува се колективно от учениците "Express Publishing"
Немски език "Schritte International 3" - учебно помагало
купува се колективно от учениците
"Oxford university press", представлявано от "ОКСФОРД ЦЕНТЪР" ООД
Руски език "Диалог с Россией" за Х клас, Л. Изворска, Г. Лилова "Булвест 2000" ООД
Математика за ХІ клас за ПП, Г. Паскалев и Здр. Паскалева - ХІ а,б,в,г "Архимед 2000" ЕООД
Математика за ХІ клас за ЗП, Лозанов и колектив - ХІ д ИК "Анубис" ООД
Информатика за ІХ-X клас за ЗП, К. Манев и колектив - учебно помагало „Изкуства“ ЕООД
информационни технологии - -
История и цивилизация за Х клас за ЗП и ПП, Г. Марков и др. - 2012 г. "Просвета-София" АД
Философия за ХI клас за ЗП, Ив. Колев и др. ИК "Анубис" ООД
Физика и астрономия за Х клас за ЗП, Д. Мърваков и др. КК "Труд" ООД, Прозорец, "Просвета - София" АД
Химия и опазване на околната среда за Х клас за ЗП, Г. Нейков и др. - ХІ а,б,в,г "Булвест 2000" ООД
Химия и опазване на околната среда за Х клас за ПП, Г. Нейков и др. - ХІ д "Булвест 2000" ООД
Биология и здравно образование за Х клас за ЗП, П. Попов и др. - ХІ а,б,в,г "Просвета-София" АД
Биология и здравно образование за Х клас за ПП, П. Попов и др. - ХІ д "Просвета-София" АД
География и икономика за Х клас за ЗП, Р. Пенин и др.- 2012 г. или след нея + атлас "Булвест 2000" ООД
12 Български език за ХIІ клас за ЗП, М. Васева "Д-р Иван Богоров" ЕООД
Литература за ХIІ клас за ЗП, В. Стефанов и др. ИК "Анубис" ООД
Англ. език UPSTREAM ADVANCED, Virginia Evans - Lynda Edwards - учебно помагало купува се колективно от учениците "Express Publishing"
Немски език "Schritte International 4" - учебно помагало купува се колективно от учениците "Oxford university press", представлявано от "ОКСФОРД ЦЕНТЪР" ООД
Руски език "Диалог с Россией" за Х клас, Л. Изворска, Г. Лилова "Булвест 2000" ООД
Математика за ХІІ клас за ПП, Ч. Лозанов и др. - XII а,б,в,г ИК "Анубис" ООД
Математика за ХІІ клас за ЗП, Г. Паскалев и др- ХІІ д "Архимед 2000" ЕООД
Информатика за ІХ-X клас за ЗП, К. Манев и колектив - учебно помагало „Изкуства“ ЕООД
информационни технологии - -
История и цивилизация за ХІ клас за ЗП, В. Гюзелев и др. - 2012 г. или след нея "Просвета-София" АД
Свят и личност за ХІІ клас, М. Грекова и др. "Просвета-София" АД
Физика и астрономия за Х клас за ЗП, Д. Мърваков и др. КК "Труд" ООД, Прозорец, "Просвета - София" АД
Химия и опазване на околната среда за ХІ клас за ПП, Г. Нейков и др. - ХІI д "Булвест 2000" ООД
Биология и здравно образование за ХІІ клас за ПП, Г. Марков и др . - ХІІ д "Просвета-София" АД
География и икономика за Х клас за ЗП, Р. Пенин и др. - 2012 г. или след нея + атлас "Булвест 2000" ООД


Предстоящи събития

21 June at 1345
Дипломи 2019Полезни връзки

BezNasilie
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Надиграване 2010
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 58


Онлайн

Гости: 11
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008