Учебници


от teach_admin

СПИСЪК
на препоръчителна литература за лятото

- за учениците, които ще бъдат в V клас

- за учениците, които ще бъдат в VI клас

- за учениците, които ще бъдат в VII клас

- за учениците, които ще бъдат в VIII клас

- за учениците, които ще бъдат в IX клас

- за учениците, които ще бъдат в X клас

- за учениците, които ще бъдат в XI клас

- за учениците, които ще бъдат в XII клас
С П И С Ъ К
на учебниците за учебната 2023/2024 г.
Клас Предмет Учебник Издателство
Учебниците за V, VI и VII клас са безплатни и се раздават в началото на учебната година!
Валидни учебници за V клас - издания 2017 г.!
5 Български език за V клас, М. Георгиева и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Анубис" ООД)
Литература за V клас, К. Протохристова и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Анубис" ООД)
Английски език Английски език "LIVE BEAT FOR BULGARIA STUDENT'S BOOK, 5TH GRADE" Pearson/Пиърсън/
Математика за V клас, Пенка Нинкова и колектив “Просвета – София”АД
ИТ за V клас, Г. Момчева-Гърдева и колектив "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД (правоприемник на "Булвест 2000" ООД )
География и икономика за V клас, Р. Пенин и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Булвест 2000" ООД)
Човекът и природата за V клас, М. Шишиньова и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Анубис" ООД)
Музика за V клас, Е. Вълчинова-Чендова и колектив "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД (правоприемник на "Булвест 2000" ООД )
Изобр. изкуство за V клас, М. Мойнова и В. Гунева-Георгиева "Просвета-Плюс" ЕООД
История и цивилизации за V клас, Т. Леков и колектив “Просвета – София”АД
Технологии и предприемачество за V клас, Т. Николова и колектив „Бит и техника” ООД
Валидни учебници за VI клас - издания 2017 г.!
6 Български език за VI клас, М. Георгиева и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Анубис" ООД)
Литература за VI клас, К. Протохристова и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Анубис" ООД)
Английски език Английски език "LIVE BEAT FOR BULGARIA STUDENT'S BOOK, 6TH GRADE" Pearson/Пиърсън/
Математика за VI клас, Пенка Нинкова и колектив "Просвета-София" АД
ИТ за VI клас, Г. Момчева и колектив "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД (правоприемник на "Булвест 2000" ООД )
История и цивилизация за VI клас, П. Павлов и колектив "Просвета-София" АД
География и икономика за VI клас, Р. Пенин и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Булвест 2000" ООД)
Човекът и природата за VI клас, М. Максимов и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Булвест 2000" ООД)
Музика за VI клас, Е. Вълчинова-Чендова и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Анубис" ООД)
Изобр. изкуство за VI клас, М. Мойнова и В. Гунева-Георгиева "Просвета-Плюс" ЕООД
Технологии и предприемачество за VI клас, Т. Николова и колектив „Бит и техника” ООД
Валидни учебници за VII клас - издания 2018 г.!
7 Български език за VII клас, М. Георгиева и колектив ИК „Анубис” ООД
Литература за VII клас, Кл. Протохристова и колектив ИК "Анубис" ООД
Английски език Учебник "BLAZE FOR BULGARIA" Дж. Дули - закупуват се колективно след началото на учебната година "Юнивърс” ЕООД, изключителен представител на „Express Publishing”
Математика за VII клас, Ю. Нинова и колектив "Просвета Плюс” ЕООД
ИТ за VII клас, И. Първанов и Л. Бонев "Домино" ЕООД
История и цивилизация за VII клас, Р. Гаврилова и колектив "Просвета-София” АД
География и икономика за VII клас, А. Попов ,,КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД
Биология и здравно образование за VII клас, Вл. Овчаров и колектив "Булвест 2000" ООД
Химия и опазване на околната среда за VII клас, Ст. Цаковски и колектив ИК "Анубис" ООД
Физика за VII клас, М. Максимов и Г. Русева "Булвест 2000” ООД
Музика за VII клас, Я. Рускова "КЛЕТ България" ООД
Изобр. изкуство за VII клас, М. Мойнова и колектив "Просвета Плюс” ЕООД
Технологии за VII клас, Т. Николова и колектив „Бит и техника” ООД
Валидни учебници за VIII клас - издания 2017 г.!
8 Български език за VIIІ клас, М. Васева, Т. Велева-Иванова “Просвета – Аз Буки“
Литература за VIIІ клас, Ирен Иванчева, Кирил Мерджански, Евгени Зашев, Албена Хранова, Любов Шишкова, Лъчезар Бояджиев „Просвета – София“ АД
Английски език учебник „Legacy“,A1, A2, B1.1, учебна тетрадка „Legacy“,A1, A2, B1.1, Дж. Дули - закупуват се колективно след началото на учебната година Юнивърс“ ЕООД, представител на „Експрес Пъблишинг“
Математика за VIIІ клас, Здравка Паскалева, Мая Алашка, Пламен Паскалев и Райна Алашка - след 2017 г. "Архимед"
ИТ за VIIІ клас, И. Първанов и Л. Бонев „Домино“ ЕООД
Информатика за VIIІ клас, К. Манев и колектив „Изкуства“ ЕООД
Философия за VIIІ клас, Г. Каприев и колектив „Булвест 2000“ ООД
Изобр. изкуство за VIIІ клас, М. Мойнова, В. Гунева „Просвета плюс“
Музика за VIIІ клас, Л. Пейчева и колектив „Просвета – София“ АД
Валидни учебници за IX клас - издания 2018 г.!
9 Български език за IХ клас, М. Георгиева и колектив, издаден 2018 г. ИК „Анубис”ООД
Литература К. Протохристова и колектив, издаден 2018 г. ИК „Анубис”ООД
Английски език Учебник „Legacy”, B1, част 1; Учебна тетрадка „Legacy”, B1, част 1; издаден 2018 г. - закупуват се колективно след началото на учебната година "Юнивърс” ЕООД, изключителен представител на „Express Publishing”
Немски език Учебник "Schritte international Neu 1+2” (1), A1; Даниела Нийбиш и др.; учебна тетрадка "Schritte international Neu” (1), A1, Моника Боферман и др., издаден 2018 г. „Едюкейшънъл център” ЕООД
Руски език Учебник „Классно!” A1, част 1; учебна тетрадка А1, част 1, издаден 2018 г. "Клет България” ООД
Математика за ІХ клас, Пламен Паскалев, Мая Алашка и Райна Алашка, издаден 2018 г. "Архимед"
Информационни технологии за IХ клас, И. Първанов и Л. Бонев, издаден 2018 г. "Домино” ЕООД
История и цивилизация История и цивилизации за 8. клас и първа част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език - Борислав Гаврилов, Кирил Славчев, Бистра Стоименова
История и цивилизации за 9. клас и втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, издаден 2018 г. - доц. д-р Михаил Иванов Груев, гл. ас. д-р Борис Кирилов Стоянов, Кирил Славев Славчев, д-р Явор Димитров Сидеров
"Просвета-София” АД
География и икономика за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език в 8. клас Р. Пенин и колектив, издаден 2018 г. "Клет/ Булвест 2000" ООД
Философия И. Колев, Р. Пожарлиев и колектив, издаден 2018 г. "Анубис"
Биология и здравно образование за 9. клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език Владимир Овчаров и колектив, издаден 2018 г. "Булвест 2000" ООД
Физика и астрономия за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език в 8. клас Виктор Иванов, Димитър Мърваков и др., издаден 2018 г. „Просвета-София” АД
Химия и опазване на околната среда за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език в 8. клас Стефан Цаковски и колектив, издаден 2018 г. ИК "Анубис” ООД
Музика за IХ клас, Лозанка Пейчева, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров, издаден 2018 г. "Просвета-София" АД
Изобр. изкуство за ІХ клас, М. Мойнова и колектив, издаден 2018 г. "Просвета Плюс” ЕООД
Валидни учебници за X клас - издания 2019 г.!
10 Български език Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев - 2019 г. "БГ Учебник" ЕООД
Литература Бойко Пенчев, Виолета Герджикова, Илиана Кръстева - 2019 г. "Клет България" ООД
Английски език Учебник „Legacy”, B1, част 2; Учебна тетрадка „Legacy”, B1, част 2 - 2018 г., Дж. Дули - закупуват се колективно след началото на учебната година "Юнивърс” ЕООД, изключителен представител на „Express Publishing”
Немски език Учебник "Schritte international Neu” (2), A1; Даниела Нийбиш и др.; учебна тетрадка "Schritte international Neu” (2), A1, Моника Боферман и др. - 2018 г. „Едюкейшънъл център” ЕООД
Руски език Учебник „Классно!” A1, част 2; учебна тетрадка А1, част 2 - 2018 г. "Клет България” ООД
Математика Мая Алашка, Райна Алашка и Пламен Паскалев - 2019 г. "Архимед"
Информационни технологии Иван Първанов, Людмил Бонев - 2019 г. "Домино" ЕООД
История и цивилизация П. Павлов, Р. Гаврилова, В. Янчев, Л. Огнянов, М. Трифонова-Бенова, М. Босева, К. Славчев "Просвета-София" АД
География и икономика + контурни карти и Атлас/изд. Атлас/ Румен Пенин, Тони Трайков, Димитър Желев, Валентина Стоянова - 2019 г. "КЛЕТ/ Булвест 2000" ООД
Философия + Работни листове Философия X клас Галя Герчева-Несторова, Райна Димитрова, Бойчо Бойчев, Румяна Тултукова - 2019 г. СД "Педагог 6” - Делев, Луизова и с-ие
Физика и астрономия Евгения Бенова, Маргарита Градинарова, Никола Балабанов, Никола Велчев - 2019 г. СД "Педагог 6” - Делев, Луизова и с-ие
Химия и опазване на околната среда проф. Стефан Цаковски, доц. Александрия Генчова, доц. Пенка Василева, Борис Толев, Магдалена Дочева, Кирил Атанасов - 2019 г. "Клет България” ООД
Биология и здравно образование Владимир Овчаров и колектив Булвест 2000
Музика доц. Янна Рускова, проф. д.изк. Стефан Хърков, доц. Стефан Русков, Юлиана Близнакова - 2019 г. "Клет България” ООД
Изобразително изкуство проф. дн. Мариана Минчева Мойнова, доц. д-р Светослав Ангелов Косев, Вяра Георгиева Гунева-Георгиева - 2019 г. "Просвета Плюс” ЕООД
Валидни учебници за XI клас - издания 2020 г.!
11 Български език М. Георгиева, Д. Димитров, Вл. Жобов "Анубис" - "Клет"
Литература Б. Минков, Е. Димитрова, Велчев "Анубис" - "Клет"
Английски език LEGACY B2.1 Student's book by Jenny Dooley - закупуват се колективно след началото на учебната година Express Publishing
Немски език "Schritte International Neu 3+4" (3) Hueber
Руски език Учебник „Классно!” A2, част 1; учебна тетрадка А2, част 1 - Т. Алексиева, Олга Лазова "Клет България" ООД
Математика Иван Тонов и колектив - изд. „ Регалия“
Райна Алашка и колектив - изд.„Архимед“
„Регалия“, „Архимед“
Гражданско образование Хр. Тодоров, М. Грекова, П. Кабакчиева "Просвета"
Английски език - ПП LEGACY B2 Part One Student's book + FCE for schools Part One by Jenny Dooley - закупуват се колективно след началото на учебната година Express Publishing
Математика - ПП Иван Тонов и колектив - изд. „ Регалия“
Донка Гълъбова и колектив - изд.„ВЕДИ“
"Регалия", „ВЕДИ“
Информатика - ПП ИНФОРМАТИКА ЗА 11. КЛАС - ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛИ 1 И 2 "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД
Информационни технологии - ПП ИТ ПП
Иван Първанов, Людмил Бонев - Модул 1: Обработка и анализ на данни
Модул 2: Мултимедия

Модул 1 - "Домино” ЕООД
Модул 2 -"КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД
Биология и здравно образование - ПП модул 1. Клетката-елементарна биологична система - Владимир Овчаров, Камелия Йотовска, Мариана Христова
Модул 2, 1 част - Многоклетъчна организация на биологичните системи - В. Овчаров, К. Йотовска, М. Христова
"КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД
Физика и астрономия - ПП Модул 1: Движение и енергия - Максим Максимов
Модул 2: Поле и енергия - Виктор Иванов
Модул 3 - Експериментална физика
Модул 1 - Клет България
Модул 2 и Модул 3 - "Просвета София" АД
Химия и опазване на околната среда - ПП Модул 1: Теоретични основи но химията - Лиляна Боянова
Модул 2: Химия на неорганичните вещества - Лиляна Боянова
"Просвета София" АД
Валидни учебници за XII клас - издания 2021 г.!
12 Български език Ангел Петров, Мариана Белинова - 12-а/б
П. Маркова, П. Върбанова
Klett, Булвест-2000
БГ Учебник
Литература Бойко Пенчев, Илияна Кръстева - 12-а/б Klett, Булвест-2000
БГ Учебник
Английски език Legacy B2.1 Student's book by Jenny Dooley - продължават да учат по учебника от миналата година "Express Publishing"
Немски език "Schritte International Neu 3+4" (3) Hueber
Руски език “КЛАССНО!" А2 част 2; КЛЕТ; тетрадка А2 част 2 - Алексиева,Лазова, Миланова "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД
Математика за ЗП Математика 12. клас/ Райна Алашка, Мая Алашка, Пламен Паскалев "Архимед"
Гражданско образование за ХІІ клас,
Английски език - ПП LEGACY B2 Part Two Student's book + FCE for schools Part Two by Jenny Dooley - закупуват се колективно след началото на учебната година Express Publishing
Математика - ПП Математика 12. клас профилирана подготовка /Донка Гълъбова и Мая Сидерова Веди
Информатика - ПП Информатика ПП "ВЕДИ"
Информационни технологии - ПП Модул 3: Уеб Дизайн
Модул 4: Решаване на проблеми с ИКТ
"Домино" ЕООД
Физика и астрономия - ПП Модул 4 Атоми, вълни, кванти, Виктое Иванова, Венелин Кожухаров, Лъчезар Симеонов
Модул 5 Съвременна физика, Иван Петков, ева Божурова
"Просвета"
"КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД
Химия и опазване на околната среда - ПП Модул 3: Химия на органичните вещества - Мона Станчева, Златина Петева, Маргарита Димитрова, Галя Шуманова, Татяна Гюзелева
Модул 4: Методи за контрол и анализ на веществата - Ваня Масларска, Георги Велинов, Александър Златков, Галя Шуманова, Татяна Гюзелева
"КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД
Биология и здравно образование - ПП Модул 3. Биосфера - структура и процеси-Валентин Богоев, Гергана Георгиева
Модул 4. Еволюция на биологичните системи- Христо Гагов, Албена Йочкова, Надежда Райчева, Незабравка Пенкова
"КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД
Полезни връзки

фонд Математика на бъдещето
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе
Държавна агенция за закрила на детето


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Дипломи 2013
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 57


Онлайн

Гости: 13
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008