Учебници


от teach_admin

СПИСЪК
на препоръчителна литература за лятото

- за учениците, които ще бъдат в V клас - 2020

- за учениците, които ще бъдат в VI клас - 2020

- за учениците, които ще бъдат в VII клас - 2020

- за учениците, които ще бъдат в VIII клас - 2020

- за учениците, които ще бъдат в IX клас - 2020

- за учениците, които ще бъдат в X клас - 2020

- за учениците, които ще бъдат в XI клас - 2020

- за учениците, които ще бъдат в XII клас - 2020
С П И С Ъ К
на учебниците за учебната 2020/2021 г.
Клас Предмет Учебник Издателство
Учебниците за V, VI и VII клас са безплатни и се раздават в началото на учебната година!
Валидни учебници за V клас - издания 2017 г.!
5 Български език за V клас, М. Георгиева и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Анубис" ООД)
Литература за V клас, К. Протохристова и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Анубис" ООД)
Английски език Английски език "LIVE BITE FOR BULGARIA STUDENT'S BOOK, 5TH GRADE" pEARSON/Пиърсън/
Математика за V клас, Е. Колев и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Булвест 2000" ООД)
ИТ за V клас, Г. Момчева-Гърдева и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Булвест 2000" ООД)
География и икономика за V клас, Р. Пенин и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Булвест 2000" ООД)
Човекът и природата за V клас, М. Шишиньоваи колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Анубис" ООД)
Музика за V клас, В. Сотирова и колектив „Просвета – София“ АД
Изобр. изкуство за V клас, М. Мойнова и В. Гунева-Георгиева "Просвета-Плюс" ЕООД
История и цивилизации за V клас, Т. Леков и колектив “Просвета – София”АД
Технологии и предприемачество за V клас, Т. Николова и колектив „Бит и техника” ООД
Валидни учебници за VI клас - издания 2017 г.!
6 Български език за VI клас, М. Георгиева и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Анубис" ООД)
Литература за VI клас, К. Протохристова и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Анубис" ООД)
Английски език Английски език "LIVE BITE FOR BULGARIA STUDENT'S BOOK, 5TH GRADE" Pearson/Пиърсън/
Математика за VI клас, Е. Колев и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Булвест 2000" ООД)
ИТ за VI клас, Г. Момчева и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Булвест 2000" ООД)
История и цивилизация за VI клас, П. Павлов и колектив "Просвета-София" АД
География и икономика за VI клас, Р. Пенин и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Булвест 2000" ООД)
Човекът и природата за VI клас, М. Максимов и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Булвест 2000" ООД)
Музика за VI клас, Е. Вълчинова-Чендова и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Анубис" ООД)
Изобр. изкуство за VI клас, М. Мойнова и В. Гунева-Георгиева "Просвета-Плюс" ЕООД
Технологии и предприемачество за VI клас, Т. Николова и колектив „Бит и техника” ООД
Валидни учебници за VII клас - издания 2018 г.!
7 Български език за VII клас, М. Георгиева и колектив ИК „Анубис” ООД
Литература за VII клас, Кл. Протохристова и колектив ИК "Анубис" ООД
Английски език Учебник "BLAZE FOR BULGARIA" Дж. Дули "Юнивърс” ЕООД, изключителен представител на „Express Publishing”
Математика за VII клас, Ю. Нинова и колектив "Просвета Плюс” ЕООД
ИТ за VII клас, Н. Николова и колектив "Просвета-София" АД
История и цивилизация за VII клас, Р. Гаврилова и колектив "Просвета-София” АД
География и икономика за VII клас, Ст. Дерменджиева и колектив "Просвета-София” АД
Биология и здравно образование за VII клас, Вл. Овчаров и колектив "Булвест 2000" ООД
Химия и опазване на околната среда за VII клас, Ст. Цаковски и колектив ИК "Анубис" ООД
Физика за VII клас, М. Максимов и Г. Русева "Булвест 2000” ООД
Музика за VII клас, В. Сотирова и колектив "Просвета-София" АД
Изобр. изкуство за VII клас, М. Мойнова и колектив "Просвета Плюс” ЕООД
Технологии за VII клас, Т. Николова и колектив „Бит и техника” ООД
Валидни учебници за VIII клас - издания 2017 г.!
8 Български език за VIIІ клас, М. Васева, Т. Велева-Иванова “Просвета – Аз Буки“
Литература за VIIІ клас, „Просвета – София“ АД
Английски език учебник „Legacy“,A1, A2, B1.1, учебна тетрадка „Legacy“,A1, A2, B1.1, Дж. Дули Юнивърс“ ЕООД, представител на „Експрес Пъблишинг“
Математика за VIIІ клас, Кирил Банков и колектив „Просвета – София“ АД
ИТ за VIIІ клас, И. Първанов и Л. Бонев „Домино“ ЕООД
Информатика за VIIІ клас, К. Манев и колектив „Изкуства“ ЕООД
Философия за VIIІ клас, Г. Каприев и колектив „Булвест 2000“ ООД
Изобр. изкуство за VIIІ клас, М. Мойнова, В. Гунева „Просвета плюс“
Музика за VIIІ клас, Л. Пейчева и колектив „Просвета – София“ АД
Валидни учебници за IX клас - издания 2018 г.!
9 Български език за IХ клас, М. Георгиева и колектив, издаден 2018 г. ИК „Анубис”ООД
Литература К. Протохристова и колектив, издаден 2018 г. ИК „Анубис”ООД
Английски език Учебник „Legacy”, B1, част 1; Учебна тетрадка „Legacy”, B1, част 1; издаден 2018 г. "Юнивърс” ЕООД, изключителен представител на „Express Publishing”
Немски език Учебник "Schritte international Neu” (1), A1; Даниела Нийбиш и др.; учебна тетрадка "Schritte international Neu” (1), A1, Моника Боферман и др., издаден 2018 г. „Едюкейшънъл център” ЕООД
Руски език Учебник „Классно!” A1, част 1; учебна тетрадка А1, част 1, издаден 2018 г. "Клет България” ООД
Математика за ІХ клас, Е. Колев и колектив, издаден 2018 г. "Булвест 2000” ООД
Информационни технологии за IХ клас, И. Първанов и Л. Бонев, издаден 2018 г. "Домино” ЕООД
История и цивилизация История и цивилизации за 8. клас и първа част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език - Борислав Гаврилов, Кирил Славчев, Бистра Стоименова
История и цивилизации за 9. клас и втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, издаден 2018 г. - доц. д-р Михаил Иванов Груев, гл. ас. д-р Борис Кирилов Стоянов, Кирил Славев Славчев, д-р Явор Димитров Сидеров
"Просвета-София” АД
География и икономика за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език в 8. клас Р. Пенин и колектив, издаден 2018 г. "Булвест 2000” ООД
Философия Г.Герчева-Несторова и колектив, издаден 2018 г. "Педагог 6"
Биология и здравно образование за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език в 8. клас Владимир Овчаров и колектив, издаден 2018 г. "Булвест 2000" ООД
Физика и астрономия за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език в 8. клас Виктор Иванов, Димитър Мърваков и др., издаден 2018 г. „Просвета-София” АД
Химия и опазване на околната среда за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език в 8. клас Стефан Цаковски и колектив, издаден 2018 г. ИК "Анубис” ООД
Музика за IХ клас, проф.д-р К. Банков, И. Цветкова, Д. Петрова, Г. Николова, С. Горчев, издаден 2018 г. "Просвета-София" АД
Изобр. изкуство за ІХ клас, М. Мойнова и колектив, издаден 2018 г. "Просвета Плюс” ЕООД
Валидни учебници за X клас - издания 2019 г.!
10 Български език Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев - 2019 г. "БГ Учебник” ЕООД
Литература Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева - 2019 г. "БГ Учебник” ЕООД
Английски език Учебник „Legacy”, B1, част 2; Учебна тетрадка „Legacy”, B1, част 2 - 2018 г., Дж. Дули "Юнивърс” ЕООД, изключителен представител на „Express Publishing”
Немски език Учебник "Schritte international Neu” (2), A1; Даниела Нийбиш и др.; учебна тетрадка "Schritte international Neu” (2), A1, Моника Боферман и др. - 2018 г. „Едюкейшънъл център” ЕООД
Руски език Учебник „Классно!” A1, част 2; учебна тетрадка А1, част 2 - 2018 г. "Клет България” ООД
Математика Емил Колев, Иван Георгиев, Стелиана Кокинова - 2019 г. "Клет България” ООД
Информационни технологии Иван Първанов, Людмил Бонев - 2019 г. "Домино" ЕООД
История и цивилизация П. Павлов, Р. Гаврилова, В. Янчев, Л. Огнянов, М. Трифонова-Бенова, М. Босева, К. Славчев "Просвета-София" АД
География и икономика + контурни карти и Атлас/изд. Атлас/ Румен Пенин, Тони Трайков, Димитър Желев, Валентина Стоянова - 2019 г. "Клет България” ООД
Философия + Работни листове Философия X клас Галя Герчева-Несторова, Райна Димитрова, Бойчо Бойчев, Румяна Тултукова - 2019 г. СД "Педагог 6” - Делев, Луизова и с-ие
Физика и астрономия Евгения Бенова, Маргарита Градинарова, Никола Балабанов, Никола Велчев - 2019 г. СД "Педагог 6” - Делев, Луизова и с-ие
Химия и опазване на околната среда проф. Стефан Цаковски, доц. Александрия Генчова, доц. Пенка Василева, Борис Толев, Магдалена Дочева, Кирил Атанасов - 2019 г. "Клет България” ООД
Биология и здравно образование проф. д-р Василий Ишев, гл. ас. д-р Златка Ваклева, Лилия Боева - 2019 г. "Просвета АзБуки” ЕООД
Музика доц. Янна Рускова, проф. д.изк. Стефан Хърков, доц. Стефан Русков, Юлиана Близнакова - 2019 г. "Клет България” ООД
Изобразително изкуство проф. дн. Мариана Минчева Мойнова, доц. д-р Светослав Ангелов Косев, Вяра Георгиева Гунева-Георгиева - 2019 г. "Просвета Плюс” ЕООД
11 Български език М. Георгиева, Д. Димитров, Вл. Жобов "Анубис" - "Клет"
Литература Б. Минков, Е. Димитрова, Н. Велчев
Английски език
Немски език Учебник "Schritte international Neu 3+4” (3), A1; Даниела Нийбиш и др.; учебна тетрадка "Schritte international Neu 3+4” (3), A1, Моника Боферман и др. „Едюкейшънъл център” ЕООД
Руски език Учебник „Классно!” A2, част 1; учебна тетрадка А2, част 1 - Т. Алексиева, Олга Лазова "Клет България" ООД
Математика Математика 11 общообразователна подготовка - Иван Томов, Ирина Шаркова, Донка Капралова "Регалия 6" ЕООД
Гражданско образование Хр. Тодоров, М. Грекова, П. Кабакчиева "Просвета"
Английски език - ПП
Математика - ПП Математика 11 профилирана подготовка, Модул 1: Геометрия, Модул 2: Елементи на математическия анализ "Регалия 6" ЕООД
Информатика - ПП
Информационни технологии - ПП Иван Първанов, Людмил Бонев - Модул 1: Обработка и анализ на данни; Модул 2: Мултимедия
Биология и здравно образование - ПП Натша Цанова, Снежана Томова "Педагог 6"
Физика и астрономия - ПП Модул 1: Движение и енергия - Максим Максимов; Модул 2: ПОле и енергия - Виктор Иванов; Модул 3 - Експериментална физика Модул 1 - Клет България; Модул 2 и Модул 3 - "Просвета София" АД
Химия и опазване на околната среда - ПП Модул 1 и Модул 1 - Лиляна Боянова "Просвета София" АД
12 Български език за ХIІ клас за ЗП, М. Васева "Д-р Иван Богоров" ЕООД
Литература за ХIІ клас за ЗП, В. Стефанов и др. ИК "Анубис" ООД
Английски език UPSTREAM ADVANCED, Virginia Evans - Lynda Edwards - учебно помагало "Express Publishing"
Немски език "Schritte International 4" - учебно помагало "Едюкейшънъл център"
Руски език "Диалог с Россией" за Х клас, Л. Изворска, Г. Лилова "Булвест 2000" ООД
Математика за ХІІ клас за ПП, Ч. Лозанов и др. - XII а,б,в,г ИК "Анубис" ООД
Математика за ХІІ клас за ЗП, Г. Паскалев и др- ХІІ д "Архимед 2000" ЕООД
Информатика за ІХ-X клас за ЗП, К. Манев и колектив - учебно помагало „Изкуства“ ЕООД
информационни технологии - -
История и цивилизация за ХІ клас за ЗП, В. Гюзелев и др. - 2012 г. или след нея "Просвета-София" АД
Свят и личност за ХІІ клас, М. Грекова и др. "Просвета-София" АД
Физика и астрономия за Х клас за ЗП, Д. Мърваков и др. КК "Труд" ООД, Прозорец, "Просвета - София" АД
Химия и опазване на околната среда за ХІ клас за ПП, Г. Нейков и др. - ХІI д "Булвест 2000" ООД
Биология и здравно образование за ХІІ клас за ПП, Г. Марков и др . - ХІІ д "Просвета-София" АД
География и икономика за Х клас за ЗП, Р. Пенин и др. - 2012 г. или след нея + атлас "Булвест 2000" ООД


Предстоящи събития

05 March at 1400
Олимпиада по ИТПолезни връзки

BezNasilie
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Концерти
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 3


Онлайн

Гости: 6
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008