Учебници


от teach_admin

СПИСЪК
на препоръчителна литература за лятото

- за учениците, които ще бъдат в V клас

- за учениците, които ще бъдат в VI клас

- за учениците, които ще бъдат в VII клас

- за учениците, които ще бъдат в VIII клас

- за учениците, които ще бъдат в IX клас

- за учениците, които ще бъдат в X клас

- за учениците, които ще бъдат в XI клас

- за учениците, които ще бъдат в XII клас
С П И С Ъ К
на учебниците за учебната 2022/2023 г.
Клас Предмет Учебник Издателство
Учебниците за V, VI и VII клас са безплатни и се раздават в началото на учебната година!
Валидни учебници за V клас - издания 2017 г.!
5 Български език за V клас, М. Георгиева и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Анубис" ООД)
Литература за V клас, К. Протохристова и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Анубис" ООД)
Английски език Английски език "LIVE BEAT FOR BULGARIA STUDENT'S BOOK, 5TH GRADE" Pearson/Пиърсън/
Математика за V клас, Е. Колев и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Булвест 2000" ООД)
ИТ за V клас, А. Ангелов и колектив "Просвета-Плюс" ЕООД
География и икономика за V клас, Р. Пенин и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Булвест 2000" ООД)
Човекът и природата за V клас, М. Шишиньова и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Анубис" ООД)
Музика за V клас, В. Сотирова и колектив "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД (правоприемник на "Булвест 2000" ООД )
Изобр. изкуство за V клас, М. Мойнова и В. Гунева-Георгиева "Просвета-Плюс" ЕООД
История и цивилизации за V клас, Т. Леков и колектив “Просвета – София”АД
Технологии и предприемачество за V клас, Т. Николова и колектив „Бит и техника” ООД
Валидни учебници за VI клас - издания 2017 г.!
6 Български език за VI клас, М. Георгиева и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Анубис" ООД)
Литература за VI клас, К. Протохристова и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Анубис" ООД)
Английски език Английски език "LIVE BEAT FOR BULGARIA STUDENT'S BOOK, 6TH GRADE" Pearson/Пиърсън/
Математика за VI клас, Е. Колев и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Булвест 2000" ООД)
ИТ за VI клас, А. Ангелов и колектив "Просвета-Плюс" ЕООД
История и цивилизация за VI клас, П. Павлов и колектив "Просвета-София" АД
География и икономика за VI клас, Р. Пенин и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Булвест 2000" ООД)
Човекът и природата за VI клас, М. Максимов и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Булвест 2000" ООД)
Музика за VI клас, Е. Вълчинова-Чендова и колектив "Клет България" ООД (правоприемник на ИК "Анубис" ООД)
Изобр. изкуство за VI клас, М. Мойнова и В. Гунева-Георгиева "Просвета-Плюс" ЕООД
Технологии и предприемачество за VI клас, Т. Николова и колектив „Бит и техника” ООД
Валидни учебници за VII клас - издания 2018 г.!
7 Български език за VII клас, М. Георгиева и колектив ИК „Анубис” ООД
Литература за VII клас, Кл. Протохристова и колектив ИК "Анубис" ООД
Английски език Учебник "BLAZE FOR BULGARIA" Дж. Дули "Юнивърс” ЕООД, изключителен представител на „Express Publishing”
Математика за VII клас, Ю. Нинова и колектив "Просвета Плюс” ЕООД
ИТ за VII клас, И. Първанов и Л. Бонев "Домино" ЕООД
История и цивилизация за VII клас, Р. Гаврилова и колектив "Просвета-София” АД
География и икономика за VII клас, А. Попов ,,КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД
Биология и здравно образование за VII клас, Вл. Овчаров и колектив "Булвест 2000" ООД
Химия и опазване на околната среда за VII клас, Ст. Цаковски и колектив ИК "Анубис" ООД
Физика за VII клас, М. Максимов и Г. Русева "Булвест 2000” ООД
Музика за VII клас, Я. Рускова "КЛЕТ България" ООД
Изобр. изкуство за VII клас, М. Мойнова и колектив "Просвета Плюс” ЕООД
Технологии за VII клас, Т. Николова и колектив „Бит и техника” ООД
Валидни учебници за VIII клас - издания 2017 г.!
8 Български език за VIIІ клас, М. Васева, Т. Велева-Иванова “Просвета – Аз Буки“
Литература за VIIІ клас, Ирен Иванчева, Кирил Мерджански, Евгени Зашев, Албена Хранова, Любов Шишкова, Лъчезар Бояджиев „Просвета – София“ АД
Английски език учебник „Legacy“,A1, A2, B1.1, учебна тетрадка „Legacy“,A1, A2, B1.1, Дж. Дули - обща поръчка Юнивърс“ ЕООД, представител на „Експрес Пъблишинг“
Математика за VIIІ клас, Здравка Паскалева, Мая Алашка, Пламен Паскалев и Райна Алашка - след 2017 г. "Архимед"
ИТ за VIIІ клас, И. Първанов и Л. Бонев „Домино“ ЕООД
Информатика за VIIІ клас, К. Манев и колектив „Изкуства“ ЕООД
Философия за VIIІ клас, Г. Каприев и колектив „Булвест 2000“ ООД
Изобр. изкуство за VIIІ клас, М. Мойнова, В. Гунева „Просвета плюс“
Музика за VIIІ клас, Л. Пейчева и колектив „Просвета – София“ АД
Валидни учебници за IX клас - издания 2018 г.!
9 Български език за IХ клас, М. Георгиева и колектив, издаден 2018 г. ИК „Анубис”ООД
Литература К. Протохристова и колектив, издаден 2018 г. ИК „Анубис”ООД
Английски език Учебник „Legacy”, B1, част 1; Учебна тетрадка „Legacy”, B1, част 1; издаден 2018 г. - обща поръчка "Юнивърс” ЕООД, изключителен представител на „Express Publishing”
Немски език Учебник "Schritte international Neu 1+2” (1), A1; Даниела Нийбиш и др.; учебна тетрадка "Schritte international Neu” (1), A1, Моника Боферман и др., издаден 2018 г. „Едюкейшънъл център” ЕООД
Руски език Учебник „Классно!” A1, част 1; учебна тетрадка А1, част 1, издаден 2018 г. "Клет България” ООД
Математика за ІХ клас, Пламен Паскалев, Мая Алашка и Райна Алашка, издаден 2018 г. "Архимед"
Информационни технологии за IХ клас, И. Първанов и Л. Бонев, издаден 2018 г. "Домино” ЕООД
История и цивилизация История и цивилизации за 8. клас и първа част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език - Борислав Гаврилов, Кирил Славчев, Бистра Стоименова
История и цивилизации за 9. клас и втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, издаден 2018 г. - доц. д-р Михаил Иванов Груев, гл. ас. д-р Борис Кирилов Стоянов, Кирил Славев Славчев, д-р Явор Димитров Сидеров
"Просвета-София” АД
География и икономика за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език в 8. клас Р. Пенин и колектив, издаден 2018 г. "Булвест 2000” ООД
Философия И. Колев, Р. Пожарлиев и колектив, издаден 2018 г. "Анубис"
Биология и здравно образование за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език в 8. клас Владимир Овчаров и колектив, издаден 2018 г. "Булвест 2000" ООД
Физика и астрономия за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език в 8. клас Виктор Иванов, Димитър Мърваков и др., издаден 2018 г. „Просвета-София” АД
Химия и опазване на околната среда за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език в 8. клас Стефан Цаковски и колектив, издаден 2018 г. ИК "Анубис” ООД
Музика за IХ клас, Лозанка Пейчева, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров, издаден 2018 г. "Просвета-София" АД
Изобр. изкуство за ІХ клас, М. Мойнова и колектив, издаден 2018 г. "Просвета Плюс” ЕООД
Валидни учебници за X клас - издания 2019 г.!
10 Български език Маргарита Георгиева, Бладимир Жобов и др. Клет/Анубис
Литература Клео Протохристова,Светла Черпокова и др. Клет/Анубис
Английски език Учебник „Legacy”, B1, част 2; Учебна тетрадка „Legacy”, B1, част 2 - 2018 г., Дж. Дули - обща поръчка "Юнивърс” ЕООД, изключителен представител на „Express Publishing”
Немски език Учебник "Schritte international Neu” (2), A1; Даниела Нийбиш и др.; учебна тетрадка "Schritte international Neu” (2), A1, Моника Боферман и др. - 2018 г. „Едюкейшънъл център” ЕООД
Руски език Учебник „Классно!” A1, част 2; учебна тетрадка А1, част 2 - 2018 г. "Клет България” ООД
Математика Мая Алашка, Райна Алашка и Пламен Паскалев - 2019 г. "Архимед"
Информационни технологии Иван Първанов, Людмил Бонев - 2019 г. "Домино" ЕООД
История и цивилизация П. Павлов, Р. Гаврилова, В. Янчев, Л. Огнянов, М. Трифонова-Бенова, М. Босева, К. Славчев "Просвета-София" АД
География и икономика + контурни карти и Атлас/изд. Атлас/ Румен Пенин, Тони Трайков, Димитър Желев, Валентина Стоянова - 2019 г. "Клет България” ООД
Философия + Работни листове Философия X клас Галя Герчева-Несторова, Райна Димитрова, Бойчо Бойчев, Румяна Тултукова - 2019 г. СД "Педагог 6” - Делев, Луизова и с-ие
Физика и астрономия Евгения Бенова, Маргарита Градинарова, Никола Балабанов, Никола Велчев - 2019 г. СД "Педагог 6” - Делев, Луизова и с-ие
Химия и опазване на околната среда проф. Стефан Цаковски, доц. Александрия Генчова, доц. Пенка Василева, Борис Толев, Магдалена Дочева, Кирил Атанасов - 2019 г. "Клет България” ООД
Биология и здравно образование проф. д-р Василий Ишев, гл. ас. д-р Златка Ваклева, Лилия Боева - 2019 г. "Просвета АзБуки” ЕООД
Музика доц. Янна Рускова, проф. д.изк. Стефан Хърков, доц. Стефан Русков, Юлиана Близнакова - 2019 г. "Клет България” ООД
Изобразително изкуство проф. дн. Мариана Минчева Мойнова, доц. д-р Светослав Ангелов Косев, Вяра Георгиева Гунева-Георгиева - 2019 г. "Просвета Плюс” ЕООД
Валидни учебници за XI клас - издания 2020 г.!
11 Български език М. Георгиева, Д. Димитров, Вл. Жобов "Анубис" - "Клет"
Литература Бойко Пенчев, Илияна Кръстева "Булвест 2000" - "Клет"
Английски език LEGACY B2.1 Student's book by Jenny Dooley Express Publishing
Немски език "Schritte International Neu 3+4" (3) Hueber
Руски език Учебник „Классно!” A2, част 1; учебна тетрадка А2, част 1 - Т. Алексиева, Олга Лазова "Клет България" ООД
Математика Математика 11 общообразователна подготовка - Иван Томов, Ирина Шаркова, Донка Капралова "Регалия 6" ЕООД
Гражданско образование Хр. Тодоров, М. Грекова, П. Кабакчиева "Просвета"
Английски език - ПП LEGACY B2 Part One Student's book + FCE for schools Part One by Jenny Dooley - обща поръчка Express Publishing
Математика - ПП Математика 11 профилирана подготовка
Модул 1: Геометрия
Модул 2: Елементи на математическия анализ
"Регалия 6" ЕООД
Информатика - ПП Информатика ПП - обща поръчка
Информационни технологии - ПП ИТ ПП
Иван Първанов, Людмил Бонев - Модул 1: Обработка и анализ на данни
Модул 2: Мултимедия

Модул 1 - "Домино” ЕООД
Модул 2 -"КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД
Биология и здравно образование - ПП модул 1. Клетката-елементарна биологична система - Владимир Овчаров, Камелия Йотовска, Мариана Христова "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД
Физика и астрономия - ПП Модул 1: Движение и енергия - Максим Максимов
Модул 2: Поле и енергия - Виктор Иванов
Модул 3 - Експериментална физика
Модул 1 - Клет България
Модул 2 и Модул 3 - "Просвета София" АД
Химия и опазване на околната среда - ПП Модул 1: Теоретични основи но химията - Лиляна Боянова
Модул 2: Химия на неорганичните вещества - Лиляна Боянова
"Просвета София" АД
Валидни учебници за XII клас - издания 2021 г.!
12 Български език за ХIІ клас за ЗП, П. Маркова, П. Върбанова БГ Учебник
Литература за ХIІ клас за ЗП, И. Инев, А. Руневска БГ Учебник
Английски език Legacy B2.1 Student's book by Jenny Dooley "Express Publishing"
Немски език "Schritte International Neu 3+4" (3) Hueber
Руски език “КЛАССНО!" А2 част 2; КЛЕТ; тетрадка А2 част 2 - Алексиева,Лазова, Миланова "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД
Математика за ЗП Математика 12. клас/ Кирил Банков, Илиана Цветкова, Даниела Петрова, Гергана Николова, Стефчо Наков "Просвета-София" АД
Гражданско образование за ХІІ клас,
Английски език - ПП LEGACY B2 Part Two Student's book + FCE for schools Part Two by Jenny Dooley Express Publishing
Математика - ПП Математика 12. клас профилирана подготовка /Донка Гълъбова и Мая Сидерова Веди
Информатика - ПП Информатика ПП - обща поръчка
Информационни технологии - ПП Модул 3: Уеб Дизайн
Модул 4: Решаване на проблеми с ИКТ
"КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД
Физика и астрономия - ПП Модул 4 Атоми, вълни, кванти, Виктое Иванова, Венелин Кожухаров, Лъчезар Симеонов
Модул 5 Съвременна физика, Иван Петков, ева Божурова
"Просвета"
"КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД
Химия и опазване на околната среда - ПП Модул 3: Химия на органичните вещества - Мона Станчева, Златина Петева, Маргарита Димитрова, Галя Шуманова, Татяна Гюзелева
Модул 4: Методи за контрол и анализ на веществата - Ваня Масларска, Георги Велинов, Александър Златков, Галя Шуманова, Татяна Гюзелева
"КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД
Биология и здравно образование - ПП Модул 3. Биосфера - структура и процеси-Валентин Богоев, Гергана Георгиева
Модул 4. Еволюция на биологичните системи- Христо Гагов, Албена Йочкова, Надежда Райчева, Незабравка Пенкова
"КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД
Полезни връзки

фонд Математика на бъдещето
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе
Държавна агенция за закрила на детето


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Патронен празник
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 1


Онлайн

Гости: 13
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008