Учебници


от Administrator

СПИСЪК
на препоръчителна литература за лятото

- за учениците от V клас - 2017
- за учениците от VI клас - 2017
- за учениците от VIII клас - 2017
- за учениците от IX клас - 2017
- за учениците от X клас - 2017
- за учениците от XI клас - 2017С П И С Ъ К
на учебниците за учебната 2016/2017 г.
Клас Предмет Учебник Издателство
Учебниците за V, VI и VII клас са безплатни и се раздават в началото на учебната година!
5 Български език за V клас за ЗП, М. Васева, В. Михайлова - 2011-2014 г. "Просвета-София" АД
Литература за V клас за ЗП, М. Герджикова и колектив - 2011-2014 г. "Булвест 2000" ООД
Англ. език Учебник „Energy for Bulgaria for the 5th grade” - Елсуърт и Роуз - 2011-2014 г.
Учебна тетрадка „Energy for Bulgaria for the 5th grade” - Килби - 2011-2014 г.
"Пиърсън едюкейшън - Лонгман"
Математика за V клас за ЗП, Ч. Лозанов и колектив - 2011-2014 г. ИК "Анубис" ООД
История и цивилизация за V клас за ЗП, В. Мутафчиева и колектив - 2011-2014 г. ИК "Анубис" ООД
География и икономика за V клас за ЗП, Р. Пенин, М. Султанова - 2011-2014 г. "Булвест 2000" ООД
Човекът и природата за V клас за ЗП, М. Кабасанова и колектив - 2011-2014 г. "Просвета-София" АД
Музика за V клас за ЗП, В Сотирова и колектив - 2011-2014 г. "Просвета-София" АД
Изобр. изкуство за V клас за ЗП, М. Мойнова и колектив - 2011-2014 г. "Азбуки-Просвета" ЕООД
Домашна техника и икономика за V клас за ЗП, Т. Николова и колектив - 2011-2014 г. „Бит и техника” ООД
6 Български език за VI клас за ЗП, М. Васева, В. Михайлова - 2011-2014 г. "Просвета-София" АД
Литература за VI клас за ЗП, Кл. Протохристова и колектив - 2011-2014 г. ИК "Анубис" ООД
Англ. език Учебник „Winners for Bulgaria, Student’s book for the 6th grade”
Учебна тетрадка „Winners for Bulgaria, Workbook for the 6th grade”Вирджиния Евънс-Дж. Дули - 2011-2014 г.
„Експрес Пъблишинг”
Математика за VI клас за ЗП, Ч. Лозанов и колектив - 2011-2014 г. ИК "Анубис" ООД
История и цивилизация К. Косев и колектив - 2011-2014 г. ИК "Анубис" ООД
География и икономика за VI клас за ЗП,Р. Пенин, М. Султанова - 2011-2014 г. "Булвест 2000" ООД
Човекът и природата за VI клас за ЗП, М. Максимов и колектив - 2011-2014 г. "Булвест 2000" ООД
Музика за VI клас за ЗП, В Сотирова и колектив - 2011-2014 г. "Просвета-София" АД
Изобр. изкуство за VI клас за ЗП, М. Мойнова и колектив - 2011-2014 г. "Азбуки-Просвета" ЕООД
Домашна техника и икономика за VI клас за ЗП, Т. Николова и колектив - 2011-2014 г. „Бит и техника” ООД
7 Български език за VII клас за ЗП, М. Васева, В. Михайлова - 2014 г. "Просвета-София" АД
Литература за VII клас за ЗП, Кл. Протохристова и колектив - 2014 г. ИК "Анубис" ООД
Англ. език Учебник „Winners for Bulgaria, Student’s book for the 7th grade”,
Учебна тетрадка „Winners for Bulgaria, Workbook for the 7th grade”Вирджиния Евънс-Дж. Дули - 2008-2014 г.
„Експрес Пъблишинг”
Математика за VII клас за ЗП, Ч. Лозанов и колектив - 2014 г. ИК "Анубис" ООД
История и цивилизация за VII клас за ЗП, В. Арнаудов и колектив - 2014 г. "Булвест 2000" ООД
География и икономика за VII клас за ЗП, Р. Пенин, М. Султанова - 2014 г. "Булвест 2000" ООД
Физика за VII клас за ЗП, М. Максимов и колектив - 2014 г. "Булвест 2000" ООД
Химия и опазване на околната среда за VII клас за ЗП, Г. Нейков и колектив - 2014 г. "Булвест 2000" ООД
Биология и здравно образование за VII клас за ЗП, П. Ангелов и колектив - 2014 г. "Просвета-София" АД
Музика за VII клас за ЗП, В Сотирова и колектив - 2014 г. "Просвета-София" АД
Изобр. изкуство за VII клас за ЗП, М. Мойнова и колектив - 2014 г. "Азбуки-Просвета" ЕООД
Технологии за VII клас за ЗП, Т. Николова и колектив - 2014 г. „Бит и техника” ООД
8 Български език за VІІI клас за ЗП, М. Васева и др.,учебно помагало "Просвета-София" АД
Литература за VIII клас за ЗП, Кл. Протохристова и колектив, учебно помагало ИК "Анубис" ООД
Англ. език "Upstream for Bulgaria, Student's Book for the 8th grade" в 3 части; 2009-2012 г. Virginia Evans - Jenny Dooley - купува се колективно от учениците "Express Publishing"
Математика за VІІІ клас, Лозанов и колектив ИК "Анубис" ООД
Изобр. изкуство за VIII клас, О. Занков и колектив ИК "Анубис" ООД
Музика за VIII клас, В. Сотирова и др. "Просвета-София" АД
9 Български език за IХ клас за ЗП и ПП, М. Васева и др. "Д-р Иван Богоров" ЕООД
Литература за IХ клас за ЗП, Мл. Влашки, В. Стефанов ИК "Диоген"
Англ. език UPSTREAM INTERMEDIATE B2;Virginia Evans - Jenny Dooley - учебно помагало
купува се колективно от учениците
"Express Publishing"
Немски език "Schritte International 1" - учебно помагало
купува се колективно от учениците
"Oxford university press", представлявано от "ОКСФОРД ЦЕНТЪР" ООД
Руски език "Диалог с Россией" за ІХ клас, Л. Изворска, Г. Лилова "Булвест 2000" ООД
Математика за ІХ клас за ПП, Г. Паскалев и Здр. Паскалева - ІХ а,б,в,г "Архимед 2000" ЕООД
Математика за ІХ клас за ЗП, Лозанов и колектив - ІХ д ИК "Анубис" ООД
История за VIII клас, Пл. Павлов и др. "Просвета-София" АД
Психология и логика за ІХ клас за ЗП, Г. Герчева-Несторова и др. СД "Педагог 6"
Физика и астрономия за VIII клас за ЗП, Д. Мърваков и др. КК "Труд" ООД, Прозорец, "Просвета - София" АД
Химия и опазване на околната среда за VIII клас, Г. Нейков и др. "Булвест 2000" ООД
Биология и здравно образование за VІІІ клас, Вл. Овчаров и др. "Булвест 2000" ООД
География и икономика за VIII клас, Р. Пенин и др. + атлас "Булвест 2000" ООД
Изобр. изкуство за ІХ клас, Д. Димитров и др. "Просвета-София" АД
Музика за IХ клас, Ст. Георгиева и др. "Просвета-София" АД
10 Български език за Х клас за ЗП, М. Васева "Д-р Иван Богоров" ЕООД
Литература за Х клас за ЗП, С. Хаджикосев и др. ИК "Кръгозор"
Англ. език UPSTREAM UPPER INTERMEDIATE B2+; Virginia Evans - Bob Obee - учебно помагало купува се колективно от учениците "Express Publishing"
Немски език "Schritte International 2" - учебно помагало купува се колективно от учениците "Oxford university press", представлявано от "ОКСФОРД ЦЕНТЪР" ООД
Руски език "Диалог с Россией" за ІХ клас, Л. Изворска, Г. Лилова "Булвест 2000" ООД
Математика за Х клас за ПП, З.Запрянов и др. - Х а,б,в,г "Просвета-София" АД
Математика за Х клас за ЗП, Лозанов и колектив. - Х д ИК "Анубис" ООД
История и цивилизация за IХ клас за ЗП, Б. Гаврилов и др. - 2012 г. "Просвета-София" АД
Етика и право за Х клас за ЗП, Ив. Колев и др. ИК "Анубис" ООД
Физика и астрономия за IХ клас за ЗП, Д. Мърваков и др. КК "Труд" ООД, Прозорец, "Просвета - София" АД
Химия и опазване на околната среда за IХ клас за ЗП, М. Кирилов и др. - Х а,б,в,г "Булвест 2000" ООД
Химия и опазване на околната среда за IХ клас за ПП, М. Кирилов и др. - X д "Булвест 2000" ООД
Биология и здравно образование за ІХ клас за ЗП, Ог. Димитров и др. - Х а,б,в,г "Булвест 2000" ООД
Биология и здравно образование за ІХ клас за ЗП+за ІХ клас за ПП, Ог. Димитров и др. - Х д "Булвест 2000" ООД
География и икономика за IХ клас за ЗП, Р. Пенин и др. - 2012 г. + атлас "Булвест 2000" ООД
11 Български език за ХI клас за ЗП и ПП, М. Васева "Д-р Иван Богоров" ЕООД
Литература за ХI клас за ЗП и ПП, В. Стефанов, Ал. Панов ИК "Анубис" ООД
Англ. език UPSTREAM UPPER INTERMEDIATE B2+; Virginia Evans - Bob Obee - учебно помагало - купува се колективно от учениците "Express Publishing"
Немски език "Schritte International 3" - учебно помагало
купува се колективно от учениците
"Oxford university press", представлявано от "ОКСФОРД ЦЕНТЪР" ООД
Руски език "Диалог с Россией" за Х клас, Л. Изворска, Г. Лилова "Булвест 2000" ООД
Математика за ХІ клас за ПП, Г. Паскалев и Здр. Паскалева - ХІ а,б,в,г "Архимед 2000" ЕООД
Математика за ХІ клас за ЗП, Лозанов и колектив - ХІ д ИК "Анубис" ООД
История и цивилизация за Х клас за ЗП и ПП, Г. Марков и др. - 2012 г. "Просвета-София" АД
Философия за ХI клас за ЗП, Ив. Колев и др. ИК "Анубис" ООД
Физика и астрономия за Х клас за ЗП, Д. Мърваков и др. КК "Труд" ООД, Прозорец, "Просвета - София" АД
Химия и опазване на околната среда за Х клас за ЗП, Г. Нейков и др. - ХІ а,б,в,г "Булвест 2000" ООД
Химия и опазване на околната среда за Х клас за ПП, Г. Нейков и др. - ХІ д "Булвест 2000" ООД
Биология и здравно образование за Х клас за ЗП, П. Попов и др. - ХІ а,б,в,г "Просвета-София" АД
Биология и здравно образование за Х клас за ПП, П. Попов и др. - ХІ д "Просвета-София" АД
География и икономика за Х клас за ЗП, Р. Пенин и др.- 2012 г. + атлас "Булвест 2000" ООД
12 Български език за ХIІ клас за ЗП, М. Васева "Д-р Иван Богоров" ЕООД
Литература за ХIІ клас за ЗП, В. Стефанов и др. ИК "Анубис" ООД
Англ. език UPSTREAM ADVANCED, Virginia Evans - Lynda Edwards - учебно помагало купува се колективно от учениците "Express Publishing"
Немски език "Schritte International 4" - учебно помагало купува се колективно от учениците "Oxford university press", представлявано от "ОКСФОРД ЦЕНТЪР" ООД
Руски език "Диалог с Россией" за Х клас, Л. Изворска, Г. Лилова "Булвест 2000" ООД
Математика за ХІІ клас за ПП, Ч. Лозанов и др. - XII а,б,в,г ИК "Анубис" ООД
Математика за ХІІ клас за ЗП, Г. Паскалев и др- ХІІ д "Архимед 2000" ЕООД
История и цивилизация за ХІ клас за ЗП, В. Гюзелев и др. - 2012 г. "Просвета-София" АД
Свят и личност за ХІІ клас, М. Грекова и др. "Просвета-София" АД
Физика и астрономия за Х клас за ЗП, Д. Мърваков и др. КК "Труд" ООД, Прозорец, "Просвета - София" АД
Химия и опазване на околната среда за ХІ клас за ПП, Г. Нейков и др. - ХІI д "Булвест 2000" ООД
Биология и здравно образование за ХІІ клас за ПП, Г. Марков и др . - ХІІ д "Просвета-София" АД
География и икономика за Х клас за ЗП, Р. Пенин и др. - 2012 г. + атлас "Булвест 2000" ООД


Предстоящи събития

Няма предстоящи събития

Полезни връзки

BezNasilie
МОMН
РИО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

УС'11 Боровец
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 55


Онлайн

Гости: 5
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1941, най-новият: bgdark99

Официален сайт на ПМГ "Баба Тонка" - 2008