Библиотека


от teach_admin

   Историята на училищната библиотека към МГ "Баба Тонка" има своите корени още в годините след Oсвобождението. Тогава министърът на просветата полага големи грижи за разкриване на библиотеки в училищата. В началото на 1895 г. се създава ученическа и учителска библиотека към Девическата гимназия. По-късно тази библиотека се трансформира в библиотека на Второ смесено училище "Баба Тонка" и през 1971 г. в библиотека към Математическа гимназия "Баба Тонка".

   През последните години библиотеката се превърна в съвременна медиотека, която разполага с 29 инчов телевизор LG, видео LG, компютър с безжична връзка с Интернет и записващо CD устройство, скенер. Библиотечният фонд е 16556 регистрационни единици, в това число книги, електронни носители – дискети, CD, DVD. От тях 83 книги и 29 CD/DVD са набавени през 2007 г., като една книга /”Български хроники”, т.2 от Ст. Цанев/ на стойност 30 лв. е закупена, а другите са дарения. Библиотеката разполага с многообразна и съвременна литература в областта на математиката и информационните технологии. През 2008 година се получават 13 периодични издания.

   През 2007/2008 г. библиотеката е регистрирала 650 читатели и над 9500 посещения. Заетият библиотечен фонд е около 7000 книги и DVD-та, като голяма част са ползвали сборници, речници, енциклопедии и др., а от фонда художествена литература - предимно изучаваните автори. В библиотеката са проведени над 100 учебни часа, в които е ползвана аудиовизуалната техника – DVD плейър, видеокасетофон, телевизор.

   С оглед осигуряване на актуално информационно обслужване на разположение в библиотеката е неограничен достъп до Интернет. В библиотеката ежедневно се извършват справки от различен характер. Прави се текущо проучване на различните средства за търсене в Интернет (указатели, виртуални библиотеки, търсачки и др.). Поддържа се специален кът с книги написани от възпитаници и учители на гимназията.

   Към училищната библиотека е създаден архив от ученически доклади и реферати, изнасяни на ежегодните литературни конференции в гимназията. Редовно се издава Годишник на гимназията и училищните събития се отразяват в него.

От март 2008 г. с решение на Ученическия съвет бе въведено дежурство на доброволни начала на учениците от 9.-11. клас. По един ученик всеки ден участва в работата на библиотеката и обслужването в нея.

   През 2008 година участвахме в програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2008 г. към Министерството на културата.
Спечелихме проект за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници на стойност 5000 лв., като 90% /4500 лв./ от общата стойност на проекта са осигурени от Министерството на културата. Останалите 500 лв. са собствени средства.
Полезни връзки

фонд Математика на бъдещето
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе
Държавна агенция за закрила на детето


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Сурвакане 2009
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 34


Онлайн

Гости: 3
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008