Библиотека


от teach_admin

   Историята на училищната библиотека към МГ "Баба Тонка" има своите корени още в годините след Oсвобождението. Тогава министърът на просветата полага големи грижи за разкриване на библиотеки в училищата. В началото на 1895 г. се създава ученическа и учителска библиотека към Девическата гимназия. По-късно тази библиотека се трансформира в библиотека на Второ смесено училище "Баба Тонка" и през 1971 г. в библиотека към Математическа гимназия "Баба Тонка".

   През последните години библиотеката се превърна в съвременна медиотека, която разполага с 29 инчов телевизор LG, видео LG, компютър с безжична връзка с Интернет и записващо CD устройство, скенер. Библиотечният фонд е 16556 регистрационни единици, в това число книги, електронни носители – дискети, CD, DVD. От тях 83 книги и 29 CD/DVD са набавени през 2007 г., като една книга /”Български хроники”, т.2 от Ст. Цанев/ на стойност 30 лв. е закупена, а другите са дарения. Библиотеката разполага с многообразна и съвременна литература в областта на математиката и информационните технологии. През 2008 година се получават 13 периодични издания.

   През 2007/2008 г. библиотеката е регистрирала 650 читатели и над 9500 посещения. Заетият библиотечен фонд е около 7000 книги и DVD-та, като голяма част са ползвали сборници, речници, енциклопедии и др., а от фонда художествена литература - предимно изучаваните автори. В библиотеката са проведени над 100 учебни часа, в които е ползвана аудиовизуалната техника – DVD плейър, видеокасетофон, телевизор.

   С оглед осигуряване на актуално информационно обслужване на разположение в библиотеката е неограничен достъп до Интернет. В библиотеката ежедневно се извършват справки от различен характер. Прави се текущо проучване на различните средства за търсене в Интернет (указатели, виртуални библиотеки, търсачки и др.). Поддържа се специален кът с книги написани от възпитаници и учители на гимназията.

   Към училищната библиотека е създаден архив от ученически доклади и реферати, изнасяни на ежегодните литературни конференции в гимназията. Редовно се издава Годишник на гимназията и училищните събития се отразяват в него.

От март 2008 г. с решение на Ученическия съвет бе въведено дежурство на доброволни начала на учениците от 9.-11. клас. По един ученик всеки ден участва в работата на библиотеката и обслужването в нея.

   През 2008 година участвахме в програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2008 г. към Министерството на културата.
Спечелихме проект за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници на стойност 5000 лв., като 90% /4500 лв./ от общата стойност на проекта са осигурени от Министерството на културата. Останалите 500 лв. са собствени средства.


Предстоящи събития

11 May
ИНФОТЕХ 2019

12 May
COMPI 2019

06 April at 1400
Областен кръг на НОИТПолезни връзки

BezNasilie
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Втори Иновационен лагер
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 20


Онлайн

Гости: 5
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008