Прием след седми клас


от Administrator

Утвърден план-прием в 8. клас на ПМГ "Баба Тонка" може да видите тук.

В Профилирана математическа гимназия "Баба Тонка" се приемат ученици след завършен седми клас, като всички кандидати се явяват на изпити по математика и български език и литература. Класирането се извършва по бал, образуван от утроената оценка от изпита по математика, оценката от изпита по български език и литература и съответните балообразуващи оценки от удостоверението за завършен седми клас за профилите:

1. Математически - 52 ученици.
Балообразуващи оценки - от удостоверението за завършен седми клас - математика и български език и литература.

2. Софтуерни и хардуерни науки - 52 ученици.
Балообразуващи оценки - от удостоверението за завършен седми клас - математика и български език и литература.

3. Природни науки - 26 ученици.
Балообразуващи оценки - от удостоверението за завършен седми клас - математика и биология и здравно образование.

Информация за приема на ученици след седми клас в ПМГ "Баба Тонка"

Учебна година Брой ученици Минимален/Максимален бал
Математика Информатика Биология
2004/2005 130 27,721 / 35,564 28,532 / 35,000 27,939 / 35,125
2005/2006 130 26,346 / 35,625 26,532 / 32,971 27,096 / 33,814
2006/2007 130 30,000 / 35,375 29,253 / 34,564 28,378 / 32,971
2007/2008 130 26,751 / 35,554 27,427 / 33,232 27,071 / 33,196
2008/2009 140 27,804 / 34,679 27,929 / 33,715 27,537 / 32,499
2009/2010 140 27,857 / 34,999 24,571 / 31,929 26,927 / 30,982
2010/2011 140 31,250 / 35,857 26,876 / 35,572 29,573 / 33,909
2011/2012 130 32,017 / 35,001 29,927 / 34,964 31,715 / 34,892
2012/2013 131 32,340 / 35,679 30,483 / 34,447 31,445 / 35,304
2013/2014 131 32,983 / 35,652 31,647 / 35,140 32,505 / 35,178
2014/2015 131 33,281 / 35,588 30,881 / 34,127 32,307 / 35,794
2015/2016 132 29,867 / 35,816 29,617 / 34,629 31,700 / 35,524
2016/2017 130 31,197 / 35,661 29,285 / 34,875 31,910 / 35,410
Учебна година Брой ученици Минимален/Максимален бал
Математически Софтуерни и хардуерни науки Природни науки
2017/2018 132 336,250 / 491,500 351,500 / 370,250 370,250 / 470,000

График

за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища
след завършен VII клас

за учебната 2017/2018 г. съгласно НАРЕДБА 10 ОТ 01.09.2016 г.

Приемането на документи за участие в първи етап на класиране ще се извършва от 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г.в сградата на ОУ "Иван Вазов", гр. Русе, ул. "Петър Берон" 36 с работно време на комисиите от 8:00 до 19:00 часа. На 17.06.2017 г. (събота) комисиите за приемане на документи ще работят от 9:00 до 13:00 часа. Заявленията се подават от учениците в присъствието на техен родител.
При подаване на заявленията са необходими следните документи:
- оригинал на служебната бележка с оценките от приемните изпити, издадена от училището, в което се е обучавал ученикът в VII клас;
- оригинал и едно копие на удостоверението за завършен VII клас;
- документ за самоличност на кандидата.

Приемането на заявления за участие във втори етап на класиране след положени приемни изпити се извършва чрез директора на училището, в което се осъществява държавен прием по смисъла на НАРЕДБА 10/01.09.2016 г. в периода от 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г. с работно време на училищните комисии от 8:00 до 16:30 часа.

Приемането на заявления за участие в трети етап на класиране след положени приемни изпити се извършва в сградата на РИО-Русе, ул. "Църковна независимост" 18, ет. 10, стая 6 в работните дни от 11.07.2017 г. до 13.07.2017 г. включително с работно време от 9:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

При записване на ученик, който е приет трябва:
- Ученикът да присъства с родител
- да носи Удостоверение за завършен VII клас - оригинал
- да носи Профилактична здравна карта

Вид дейност Срок
1 Провеждане на тестове по:
-Български език и литература
-Математика
19.05.2017 г.
22.05.2017 г.
2 Обявяване на резултатите от тестовете.
до 05.06.2017 г.
3 Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити.
12.06 -13.07.2017 г.
4 Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.
16.06 - 22.06.2017 г.
5 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.
до 27.06.2017 г.
6 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.
28.06 - 30.06.2017 г.
7 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.
до 04.07.2017 г.
8 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 05.07 - 07.07.2017 г.
9 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.
до 10.07.2017 г.
10 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.
11.07 - 13.07.2017 г.
11 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.
до 17.07.2017 г.
12 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.
18.07 - 19.07.2017 г.
13 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.
до 21.07.2017 г.
14 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.
определя се от Директора на училището до 04.09.2017 г.
15 Утвърждаване на осъществения държавен план прием.
до 14.09.2017 г.


Предстоящи събития

01 November
Математически турнири

05 November at 1000
Бобър - България

Полезни връзки

BezNasilie
МОMН
РИО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Сурвакане 2009
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 34


Онлайн

Гости: 3
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1941, най-новият: bgdark99

Официален сайт на ПМГ "Баба Тонка" - 2008