Прием след седми клас


от Administrator

Утвърден план-прием в 8. клас на ПМГ "Баба Тонка" може да видите тук.

В Профилирана математическа гимназия "Баба Тонка" се приемат ученици след завършен седми клас, като всички кандидати се явяват на изпити по математика и български език и литература. Класирането се извършва по бал, образуван от утроената оценка от изпита по математика, оценката от изпита по български език и литература и съответните балообразуващи оценки от удостоверението за завършен седми клас за профилите:

1. Математически - 52 ученици.
Балообразуващи оценки - от удостоверението за завършен седми клас - математика и български език и литература.

2. Софтуерни и хардуерни науки - 52 ученици.
Балообразуващи оценки - от удостоверението за завършен седми клас - математика и български език и литература.

3. Природни науки - 26 ученици.
Балообразуващи оценки - от удостоверението за завършен седми клас - математика и биология и здравно образование.

Информация за приема на ученици след седми клас в ПМГ "Баба Тонка"

Учебна година Брой ученици Минимален/Максимален бал
Математика Информатика Биология
2004/2005 130 27,721 / 35,564 28,532 / 35,000 27,939 / 35,125
2005/2006 130 26,346 / 35,625 26,532 / 32,971 27,096 / 33,814
2006/2007 130 30,000 / 35,375 29,253 / 34,564 28,378 / 32,971
2007/2008 130 26,751 / 35,554 27,427 / 33,232 27,071 / 33,196
2008/2009 140 27,804 / 34,679 27,929 / 33,715 27,537 / 32,499
2009/2010 140 27,857 / 34,999 24,571 / 31,929 26,927 / 30,982
2010/2011 140 31,250 / 35,857 26,876 / 35,572 29,573 / 33,909
2011/2012 130 32,017 / 35,001 29,927 / 34,964 31,715 / 34,892
2012/2013 131 32,340 / 35,679 30,483 / 34,447 31,445 / 35,304
2013/2014 131 32,983 / 35,652 31,647 / 35,140 32,505 / 35,178
2014/2015 131 33,281 / 35,588 30,881 / 34,127 32,307 / 35,794
2015/2016 132 29,867 / 35,816 29,617 / 34,629 31,700 / 35,524
2016/2017 130 31,197 / 35,661 29,285 / 34,875 31,910 / 35,410
Учебна година Брой ученици Минимален/Максимален бал
Математически Софтуерни и хардуерни науки Природни науки
2017/2018 132 336,250 / 491,500 351,500 / 370,250 370,250 / 470,000

График

за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища
след завършен VII клас

за учебната 2017/2018 г. съгласно НАРЕДБА 10 ОТ 01.09.2016 г.

Приемането на документи за участие в първи етап на класиране ще се извършва от 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г.в сградата на ОУ "Иван Вазов", гр. Русе, ул. "Петър Берон" 36 с работно време на комисиите от 8:00 до 19:00 часа. Заявленията се подават от учениците в присъствието на техен родител.
При подаване на заявленията са необходими следните документи:
- оригинал на служебната бележка с оценките от приемните изпити, издадена от училището, в което се е обучавал ученикът в VII клас;
- оригинал и едно копие на удостоверението за завършен VII клас;
- документ за самоличност на кандидата.

Приемането на заявления за участие във втори етап на класиране след положени приемни изпити се извършва чрез директора на училището, в което се осъществява държавен прием по смисъла на НАРЕДБА 10/01.09.2016 г. в периода от 04.07.2018 г. до 06.07.2018 г. с работно време на училищните комисии от 8:00 до 16:30 часа.

Приемането на заявления за участие в трети етап на класиране след положени приемни изпити се извършва в сградата на РУО-Русе, ул. "Църковна независимост" 18, ет. 10, стая 6 в работните дни от 20.07.2018 г. до 24.07.2018 г. включително с работно време от 9:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

При записване на ученик, който е приет трябва:
- Ученикът да присъства с родител
- да носи Удостоверение за завършен VII клас - оригинал
- да носи Профилактична здравна карта

Вид дейност Срок
1 Провеждане на тестове по:
-Български език и литература
-Математика
21.05.2018 г.
23.05.2018 г.
2 Обявяване на резултатите от тестовете.
до 06.06.2018 г.
3 Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити.
13.06 -19.07.2018 г.
4 Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.
20.06 - 26.06.2018 г.
5 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.
до 03.07.2018 г.
6 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.
04.07 - 06.07.2018 г.
7 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.
до 12.07.2018 г.
8 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 13.07 - 17.07.2018 г.
9 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.
до 19.07.2018 г.
10 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.
20.07 - 24.07.2018 г.
11 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.
до 26.07.2018 г.
12 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.
27.07 - 30.07.2018 г.
13 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.
до 02.08.2018 г.
14 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.
определя се от Директора на училището до 11.09.2018 г.
15 Утвърждаване на осъществения държавен план прием.
до 14.09.2018 г.


Предстоящи събития

08 May
COMPI 2017

17 March at 1100
Кенгуру

02 April at 0600
47 Пролетна конференция на СМБПолезни връзки

BezNasilie
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Парад на униформите 2009
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 30


Онлайн

Гости: 4
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1941, най-новият: bgdark99

Официален сайт на ПМГ "Баба Тонка" - 2008