Прием след седми клас


от teach_admin

Утвърден план-прием в 8. клас на МГ "Баба Тонка" за учебната 2023/2024 година може да видите тук. Заповед за утвърждаване на приема

В Математическа гимназия "Баба Тонка" се приемат ученици след завършен седми клас, като всички кандидати се явяват на изпити по математика и български език и литература. Класирането се извършва по бал, образуван от утроената оценка от изпита по математика, оценката от изпита по български език и литература и съответните балообразуващи оценки от свидетелството за основно образование за профилите:

1. Математически - 52 ученици.
Балообразуващи оценки - от свидетелството за основно образование - математика и български език и литература.

2. Софтуерни и хардуерни науки - 26 ученици.
Балообразуващи оценки - от свидетелството за основно образование - математика и информационни технологии.

3. Природни науки - 26 ученици.
Балообразуващи оценки - от свидетелството за основно образование - математика и биология и здравно образование.

ИНФОРМАЦИЯ
за приемане на ученици в VIII клас в МГ „Баба Тонка“ за учебната 2023/2024 година


1. Заповедта на министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемане на ученици след основно образование за учебната 2023/2024 година можете да изтеглите от тук. Изменение и допълнение към заповедта може да видите тук.Информация за приема на ученици след седми клас в МГ "Баба Тонка"

Учебна година Брой ученици Минимален/Максимален бал
Математически Софтуерни и хардуерни науки Природни науки
2018/2019 105 418,500 / 481,750 398,500 / 458,250 399,500 / 430,000
2019/2020 104 253,250 / 498,000 362,500 / 470,000 414,000 / 474,000
2020/2021 104 390,250 / 496,500 398,750 / 473,500 487,500 / 404,500
2021/2022 107 423,75 / 498,25 447,75 / 481,50 412,75 / 495,25
2022/2023 104 415,50 / 498,50 420,25 / 478,50 395,75 / 491,75
Полезни връзки

фонд Математика на бъдещето
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе
Държавна агенция за закрила на детето


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Коледен концерт 17.12.2010 г.
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 292


Онлайн

Гости: 16
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008