Извънкласни дейности


от teach_admin

Kлуб "Дебати"
Създаден е през 1997 г. Член е на Национална асоциация "Дебати" - България. В клуба членуват 20 дебатьори, които представят МГ "Баба Тонка" на градски, регионални и национални състезания на български и английски език. Членовете на клуба активно съдействат и за използване метода на дебатите и по време на обсъждане на учебния материал в часовете по литература, история и философия. Треньор на клуба от създаването му до днес е д-р филос. Магдалена Желязкова.

Клуб "ООН в моето училище"
Създаден е през 1999 година като част от Клуба "ООН в България". През месец ноември 1999г. членове на клуба участваха в национална симулативна игра "Проблемът Косово", състояла се на Витоша. През месец май 2000г. заедно със сродните клубове в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Малко Враново, ОУ "Хр. Ботев" с. Червена вода и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Бъзън беше проведена Областна симулативна игра "SOS деца в риск" под егидата на Областния управител на Русенска област г-н Йордан Борисов. Членовете на клуба активно съдействат за популяризиране документите и решенията на Организацията на обединените нации сред съучениците си.

Литературна конференция
Словото е Божия благословия!То дава криле на човека да назове света и себе си! Една идея става сила не когато я натрапваме, а когато е облечена в изразителна дума, която вълнува и заразява! Великата магия на писането е преоткриване на силата на думите и собствените ни възможности да ги опитомим, да ни служат, да събуждат светове. Традиционната литературна конференция в МГ "Баба Тонка", която се провежда ежегодно, открива литературни таланти, води ги в света на книгата, развива дарбата на нашите ученици сами да творят слово. В края на всяка учебна година си правим празник на литературата и на нестандартния читателски прочит и на класиката, и на съвременната художествена литература. В хода на годините с нас винаги е един светъл човек, сладкодумен разказвач и отличен професионалист- нашият научен ръководител проф. д-р Радослав Радев от Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий".
Радост за колегията по български език и литература е пробуденият талант и родените автори на своя книга!
Имаме такива и се гордеем с тях!

Екологична конференция
Всяка година във връзка с Международния ден на философията, който се отбелязва в третия четвъртък на месец ноември, се провежда Ученическата научно-практическа конференция по екологична философия – през 2014 г. седма по ред, отразяваща новото екологично мислене на учениците. Екологичната философия има за цел да съдейства за промяната в отношението на младите хора към проблемите на планетата, предизвикани от антропогенния фактор. На конференцията се представят и се обсъждат важни екологични проблеми, свързани със замърсяването на въздуха и водата, глобалното затопляне, енергийните източници, инвазивните видове и др., които могат да бъдат основа за промяна в мисленето на самите ученици. Участниците проучват определени екологични проблеми, представят ги от няколко гледни точки и отговарят на въпроси на съучениците си.

Ученически клуб "Слово"
Ръководител на клуба е Весела Николова, преподавател по български език и литература.

Клуб "Туризъм и екология"
Създаден е през 1998г. да стимулира общуването с природата и нейното опазване. Организирани са пеши- и колопоходи по Русенски Лом, в Пирин и Стара планина. Участниците в клуба активно популяризират екологичните възгледи чрез изложби и други прояви, свързани и посветени на Деня на Земята.
През 2006 г. е създаден клуб “Съхрани Българското”, за запазване Българските традиции и исторически наследства.

Група за младежки песни "Функция на времето"
Групата за младежки pесни "Функция на времето" е създадена от Анелия Гяурова през 1976г. като група за политически песни. В периода от 1976 до 1989г. участва във всички издания на фестивала "Ален мак" в градовете Елхово, Ямбол и Благоевград. Завоювани са първи места в общински и национални прегледи на художествената самодейност. Във всичките тези години и до днес групата за младежки песни участва във всички общоучилищни тържества и празници.
През 2005 г. групата издава първия си самостоятелен албум с 12 песни.

През 2014 г. групата издава втория си самостоятелен албум, съдържащ 16 песни.
От редиците на групата за младежки песни с особени изяви се отличават: Снежанка Василева - автор на много от изпятите от групата песни, а днес - вече утвърден композитор, завършила Българска Музикална Академия - София през 1999г., специалност композиция и тон-режисура; Кремена Ганчева и Иван Възелов - носители на Първа Награда за текст и музика в конкурса "С песен срещу дрогата" 2000. Кремена е също така носител и на Специална Награда за изпълнение: Свилена Георгиева - носител на първа награда за текст и музика в конкурса "С песен и слово срещу дрогата" 2001; Пламен Севев - Участник в "Хит минус едно" през Март 2001.

Театрална трупа "Магим"
Театрална трупа "МАГИМ" има дългогодишна история, която започва почти едновременно с историята на гимназията. По традиция всяка година на патронния празник в края на март трупата представя премиера на нова постановка, което е плод на усилен, но и много интересен репетиционен период на работа, започващ още в началото на учебната година. Съставът на трупата обхваща 25-30 ученици от всички класове на гимназията, избрани след прослушване от художественият ръководител на трупата Ася Кулева. Авторите на текстовете са обект на внимателен подбор, подчинен на редица естетически и етически критерии. През последните години трупата работи с творби на автори като М. Булгаков, В. Шукшин, А. дьо Сент Екзюпери, И. Алиенде, Г. Г. Маркес и Жоржи Амаду - писатели със значителен принос в културната парадигма на човечеството. Постановките обикновено стават повод и стимул както за младите актьори, така и зрителите да потърсят допълнителна информация и да се запознаят с творчеството на съответния автор и с времето, когато е живял и творил. А това от своя страна разчупва рамките на ограничения кръг от интереси и разширява духовния и културния хоризонт на младите хора. Постановката и режисурата се осъществява от Ася Кулева - преподавателка по немски език в гимназията.
През всяка учебна година се случват традиционните срещи на поколенията в драмсъстава - коледна и великденска, които доказват, че нишката не се е скъсала и приемствеността продължава и оцелява през годините. За това говори и невероятната подкрепа и помощ от страна на бившите възпитаници на трупата, които се включват в репетициите и помагат и окуражават настоящите актьори по време на представленията.

Танцьорите
Група по танци “Танцьорите” е сформирана през 2007 година. Групата подготвя и изпълнява различни стилове танци - народни танци, хип-хоп танци, модерен балет, брейк денс и хоби танци по двойки. "Танцьорите" вземат участие във всички праници на гимназията и в различни представителни изяви в града от името на училището. Ръководител на групата е Диляна Ангелова-Асланян.
Спортни изяви
В гимназията са предоставени чудесни възможности за участие в различни спортни секции.
Основните спортове, които се развиват в училището са волейбол, баскетбол, футбол, лека атлетика, тенис на маса, аеробика, туризъм, шахмат.
Клуб „Успешните хора“
Клуб „Успешните хора“ стартира като извънкласна форма на дейност, финансирана по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”- Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ) на МОН през учебната 2012/2013 година.
С цел разширяване на обхвата на обучението за придобиване на предприемачески компетентности и създадаване на възможности за участие в инициативи, свързани с развитието на предприемачески компетентности от 2012 година в МГ ”Баба Тонка” се провеждат обучения по предприемачество по програмите на Джуниър Ачийвмънт България.
Мисията ни е да образоваме и мотивираме младите хора да бъдат активни и инициативни и ги подготвяме да знаят как и да могат да реализират идеите си в конкурентна среда.
Най-популярните събития и състезания, в които участваме са "Мениджър за един ден", "Учебна компания", "Бизнес етика", "Иновационен лагер", "Виртуално предприятие (JA TITAN)", "Финансов иновационен лагер" и "Социални иновации".


Клуб по роботика
На 20 януари 2015 г., в Математическа гимназия „Баба Тонка“ официално стартира съвместен проект на МГ и Училищното настоятелство към гимназията за създаване на Клуб по роботика с ръководител Донка Симеонова, старши учител по информатика и ИТ.
Първоначално в проекта са вложени 8711 лв. от Настоятелството и 2128 лв. от МГ (общо 10 839 лв.). Оборудването включва Arduino обучителни комплекти и Arduino роботи, Pololu m3pi роботи, Lego Mindstorms ЕV3 –разширени комплекта и други компоненти и инструменти.
Целта на Клуба по роботика е да отговори на засиления интерес към роботиката сред учениците от МГ „Баба Тонка“. Чрез практическото приложение на знанията по физика, информационни и комуникационни технологии, математика и информатика те ще се развият и ще затвърдят уменията и компетенциите си в тази перспективна научно-техническа област.
Дейността на клуба ще се развива в две направления:
Първото направление е свързано с разработки на базата на платформите Arduino. Това направление е насочено към конструирането и програмирането на роботи за състезания от типа следене на линия, мини сумо и роботи за решаване на различни видове лабиринти. Ще се разработват и собствени проекти свързани с Arduino и приложението му в човешкото ежедневие.
Второто направление е свързано с конструиране и програмиране на роботи Lego Mindstorms ЕV3. Работи се по изграждането на отбори за участие в състезанията на FLL.
Дейността на училищния клуб се координира с клуба по роботика към РУ “Ангел Кънчев“ и в сътрудничество с Училище по роботика “Robopartans”.Клуб Дронове
На 2 юни 2017 г., в Математическа гимназия „Баба Тонка“ официално стартира съвместен проект на МГ и Училищното настоятелство към гимназията за създаване на „Център за конструиране на мултироторни летящи системи“ с ръководител Силвия Йорданова, старши учител по информатика и ИТ.
Първоначално в проекта са вложени 5100 лв. от Фондация „Русе – град на свободния дух“, 6596 лв. от Настоятелството и 5050 лв. от МГ (общо 16 746 лв.). Оборудването включва една безпилотна летателна платформа Phantom 4 Pro+, две модулни платформи Quanum nova-pro-main, две Хардуерни платформи за проектиране и конфигуриране на БЛА, Samsung Galaxy Tab2 и инструменти.
Целта на Клуба Дронове е да отговори на засиления интерес на учениците към новите технологии. Чрез практическото приложение на знанията по физика, информационни и комуникационни технологии, математика и информатика ще се развият и ще затвърдят уменията и компетенциите си в тази перспективна научно-техническа област.
Дейността на клуба ще се развива в две направления:
Първото направление е свързано с обучение за безопасно управление на безпилотен летателен апарат, заснемане и видеообработка на заснетия материал.
Второто направление е свързано с конструиране и програмиране на безпилотен летателен апарат с определена мисия.

Полезни връзки

фонд Математика на бъдещето
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе
Държавна агенция за закрила на детето


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Учебни кабинети
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 51


Онлайн

Гости: 3
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008