Физика и астрономия


от teach_admin

Обучението по физика в Математическа гимназия "Баба Тонка" (2000 - 2003)

През последното десетилетие обучението по физика и астрономия се характеризира с почти ежегодно настъпващи промени както в норматива часове, така и в учебното съдържание. Необходимо е преподавателите бързо и адекватно да адаптират учебната си работа за постигане на държавните образователни стандарти. Преподаването на физика и астрономия в МГ "Баба Тонка " е подчинено на засиления интерес на учениците към природо- математичните науки.В часовете по физика учениците прилагат задълбочените си знания и умения по математика, решавайки познавателни, творчески и експериментални задачи.

С идеята, преподавателите да не се увличат в самоцелно усвояване на формули и физични закони, решаване на тестове и покриване на стандарти, а да поддържат у всеки млад човек живо огънчето на любопитството към света и откривателството, през 2002 г. се организира Ден на отворените врати в кабинета по физика, на който учениците демонстрират физични експерименти и обясняват явления и закони на съучениците си. Ентусиазмът на участниците е повод този празник на физиката в гимназията да се превърне в традиционен и да се доразвива и обогатява. През следващата година "отвори врати" и компютърната зала с презентации на физични теми.

На 29.03.2002 г. група ученици взе участие в мероприятие на европейската образователна програма "Физика на сцената - 2" в гр. Варна, където бе представена разработката на проекта "Хидропневматична ракета", демонстриращ Закона за запазване на импулса. Бяха изработени два действащи макета на ракетата от Делян Павлов от ХІг кл. и Ангел Топалов от ХІб кл., плакат с техническо описание и обяснение на демонстрираните закономерности и теоретична задача. Представянето беше много добро, идеята - оценена като оригинална и с впечатляващо въздействие сред посетителите на празника на физиката.


От учебната 2001/2002 г. МГ "Баба Тонка" се включи в организирането и провеждането на олимпиада по астрономия. Участието на ученици не е масово, тъй като се изискват много специфични познания извън учебния материал. През 2002 г. за участие в Националния кръг се класира един ученик, а през 2003 г. - трима ученици. Най-изявеният астроном-любител, с участие и през двете години, е Венцислав Крумов от ХІІв клас.

За традиционно добрите изяви на нашите ученици на национално ниво решаваща е ролята на кръжока по физика към ЦУТНТ с ръководители Милен Ненков до 2001 г. и доц. Георги Георгиев от РУ "Ангел Кънчев". Като резултат от упорита и задълбочена работа с учениците е ежегодното им участие в Националните есенни и пролетни състезания по физика. Най-добрите резултати са: 1999 г. - І място отборно VІІІ клас в гр. Шумен; 01.04. 1994 г. гр. Смолян - Станимир Айзнер - І място VІІІ кл., Георги Златев - І място ІХ кл., Любомир Ангелов - І място ХІ кл.; Ростислав Кандиларов - участник в няколко национални състезания с постигнати първи места, а през 2003 г. в гр. Перник получава оценка 5,75. С призови места се отличават Венцислав Крумов от ХІІв кл., Павел Пърлев от ХІІв кл., Венелин Тодоров от ХІа кл. и Радан Ганчев от ХІв кл..

Ангел Топалов от ХІ б.е капитан на националния отбор на международното състезание ХІ Internacional Young Physics Tournament, проведено от 21-31.05.2002 г. в гр. Одеса.

Ростислав Кандиларов от ХІІа кл. спечелва през 2003 г. първо място в генералното класиране на Националното on-line състезание по физика.

От 4 до 6.03.2005 г. в гр.Стара Загора се проведе Националния кръг по астрономия. Участваха 4 ученика:

Мая Жекова - Xа
Манол Георгиев - Xв
Ивайло Любенов - Xг
Станислав Златков - Xг
с ръководител Д. Йорданова

Есенно национално състезание по физика 18-20 11.2005 г. – гр. Русе – домакин и активен участник в организацията МГ “Баба Тонка”
Венцислав Красимиров Русев XIВ кл. III м.


Пролетно национално състезание по физика – гр. Пловдив – 20.03.2006г.
Венцислав Красимиров Русев XIВкл. II м.
Даниел Емилов Иванов IXБ кл. III м.

Национален кръг на YIPT – 25/26.02.2006 г. – гр. Шумен Отборно трето място:
Кристина Руменова Русимова XA кл. Специална награда

Мая Иванова Жекова XIA кл.

Пламена Ат. Маринова XIA кл.

Посещение на лекция на проф. Бонев по случай деня на космонавтиката – 12.04 2006 г.


Предстоящи събития

30 September at 0000
Безплатен очен скринингПолезни връзки

BezNasilie
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Национално състезание по компютърни мрежи 9-10.04.2011 г.
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 12


Онлайн

Гости: 18
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008