Педагогически персонал


от teach_admin

ИмеСнимкаОбразованиеДлъжностПортфолио
Вероника Върбанова
v.varbanova@mg-babatonka.bg
 РУ „Ангел Кънчев“учител по български език и литература link
Цветелина Цветанова-Цанева
c.cvetanova@mg-babatonka.bg
 ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” старши учител по български език и литература link
Доротея Александрова
d.aleksandrova@mg-babatonka.bg
 ШУ “Константин Преславски” старши учител по български език и литература link
Антони Пенчев
a.penchev@mg-babatonka.bg
 старши учител по български език и литература
Борислава Грозева
b.grozeva@mg-babatonka.bg
 учител по български език и литература
Николай Николов
n.nikolov@mg-babatonka.bg
 ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"старши учител по английски език-
Елица Бонева
e.boneva@mg-babatonka.bg
 старши учител по английски език
Калоян Начев
k.nachev@mg-babatonka.bg
 ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” старши учител по английски език link
Ралица Иванова
r.ivanova@mg-babatonka.bg
 ШУ “Константин Преславски” старши учител по английски език link
Евелина Танова
e.tanova@mg-babatonka.bg
 ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” старши учител по английски език link
Росица Радоева
rositsarr@abv.bg
 ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” старши учител по английски език link
Ивета Иванова
i.ivanova@mg-babatonka.bg
 ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” старши учител по английски език link
Атанаска Йорданова
a.jordanova@mg-babatonka.bg
 ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” старши учител по английски език link
Ася Кулева
a.kuleva@mg-babatonka.bg
 ВТУ "Кирил и Методий" старши учител по немски език link
Даниела Бухтева
d.buhteva@mg-babatonka.bg
 ВТУ "Кирил и Методий"старши учител по немски езикlink
Ирина Андонова
i.andonova@mg-babatonka.bg
 ШУ “Константин Преславски” старши учител по руски език link
Боряна Куюмджиева
b.kuyumdzhieva@mg-babatonka.bg
 СУ "Климент Охридски" главен учител по математика link
Людмил Станков
l.stankov@mg-babatonka.bg
 ШУ “Константин Преславски” старши учител по математика link
Мирослава Костадинова
m.kostadinova@mg-babatonka.bg
 СУ "Климент Охридски" старши учител по математика link
Росен Чапаров
r.chaparov@mg-babatonka.bg
 ПУ "П. Хилендарски" старши учител по математика link
Теодор Георгиев
t.georgiev@mg-babatonka.bg
 учител по математика
Антоанета Лекова
an.lekova@mg-babatonka.bg
 старши учител по математика
Евелина Минчева
mincheva©mg-babatonka.bg
 ШУ “Константин Преславски” старши учител по математикаlink
Йоана Тасева
i.taseva@mg-babatonka.bg
 РУ "Ангел Кънчев" учител по математика link
Румяна Жекова
r.zhekova@mg-babatonka.bg
 ШУ “Константин Преславски” старши учител по информатика link
Силвия Йорданова
s.jordanova@mg-babatonka.bg
 ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" старши учител по информатика и ИТlink
Сюзан Феимова
s.feimova@mg-babatonka.bg
 РУ “Ангел Кънчев” старши учител по информатика и ИТlink
Снежана Тодорова
s.todorova@mg-babatonka.bg
 РУ “Ангел Кънчев” старши учител по информатика и ИТlink
Диляна Ангелова-Асланян
d.angelova@mg-babatonka.bg
 РУ “Ангел Кънчев” старши учител по информатика и ИТ -
Донка Симеонова
d.simeonova@mg-babatonka.bg
 РУ “Ангел Кънчев” старши учител по информатика и ИТ link
Нели Тихомирова
tihomirova@mg-babatonka.bg
 СУ "Климент Охридски" старши учител по информатика и ИТ link
Любомира Абдишева
l.abdisheva@mg-babatonka.bg
 старши учител по информатика и ИТ
Даниела Иванова
d.ivanova@mg-babatonka.bg
 СУ "Св. Климент Охридски” старши учител по физика link
Диана Йорданова
d.jordanova@mg-babatonka.bg
 СУ "Св. Климент Охридски” старши учител по физика link
Светлана Генчева
s.gencheva@mg-babatonka.bg
 ШУ “Константин Преславски” старши учител по химия link
Бисер Станиславов
b.stanislavov@mg-babatonka.bg
 СУ „Св. Климент Охридски“ старши учител по биология link
Снежана Пенева
s.peneva@mg-babatonka.bg
 СУ "Климент Охридски" старши учител по биология link
Соня Русева
s.ruseva@mg-babatonka.bg
 старши учител по история
Даниела Стоянова
d.stoyanova@mg-babatonka.bg
 старши учител по история
Цветана Бакалова
c.bakalova@mg-babatonka.bg
 СУ "Климент Охридски" старши учител по географияlink
Миглена Дамянова
m.damqnova@mg-babatonka.bg
 ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" учител по философски цикъл link
Вяра Гунева
v.guneva@mg-babatonka.bg
 ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" старши учител по изобразително изкуство link
Татяна Пенчева
t.pencheva@mg-babatonka.bg
 ВИФ - София старши учител по физическа култура link
Венета Велчева
v.velcheva@mg-babatonka.bg
 ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” учител по физическа култура link
Енчо Василев
e.vasilev@mg-babatonka.bg
 ВИФ - София старши учител по физическа култура link
Дима Крос
d.kros@mg-babatonka.bg
 НСА "Васил Левски", гр. София - ФВС/треньор по тенис на корт, ВТУ " Св. Св. Кирил и Методий" - Педагогика на обучението по ФВСучител по физическа култура link
Роман Атанасов
r.atanasov@mg-babatonka.bg
 старши учител по музика
Полезни връзки

фонд Математика на бъдещето
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе
Държавна агенция за закрила на детето


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Патронен празник
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 1


Онлайн

Гости: 6
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008