Утвърден план за текущата година


от Administrator

Бюджет 2019 - приходиДържавна субсидия
689*1611 лв. стандарт за ученик 1 109 979 лв
стандарт за институция: 38 000 лв
27 паралелки*8176 лв. 220 752 лв
По формулата на Община Русе: 1 494 105 лв.
4 уч. самост.форма *529 лв. 2 116 лв
689*25 лв. за материална база 17 225 лв
Преходен остатък от 2018 г. в т.ч. 51 443 лв.
Целеви46 171 лв.
Общо бюджет за разпределение за 2019 г.
/в това число с преходен остатък/
1 545 548 лв.


Разходи - заплатиПлан 2019 г.Отчет 2018 г.
Заплати: 12 мес. * 80 448 лв.965376862 232
Диференцирано запл. - 4%38 61534 268
СБКО - 3% от основните заплати с приспаднати осиг.1674115 036
Болнични от работодател5 0004 900
Извънреден труд7 0007 792
Подготовка на реферати1 3001470
Проверка на олимпиади2 0001749
ДТВ31 500 6 413
Награди
Граждански договори
Общо разходи за заплати 1 068 532930 641
Обезщетения пенсиониране 9 567
Осигуровки от работодател 242 570209 322
Общо трудови разходи1 311 1021 149 530


План 2019 г.Отчет 2018 г.
1000Разходи - издръжка:129 015150 940
1013 Работно и представително облекло4 340
22 000
0
19 380
1014Учебни разходи2 0005 502
1015Материали9 59524 928
1016 Вода, горива и енергия53 00057 545
1020Разходи за външни услуги33 00038 413
1030Текущ ремонт 17 579
1051Командировки50805 417
1062 Разходи за застраховки 1 383
5200Основни средства 3798


Планирани собствени приходи през 2019 г.собствени средства общо:8 000
данък сгради и такса смет почивна станция2 000
застраховка почивна станция500
материали5 500


Целеви средстваЦелеви средства по НП “Ученически олимпиади и състезания” за 2018/2019 г.:25 285 лв.
Целеви средства за спорт по ПМС 129:3 202 лв.
Стипендии 2019 г.:
Преходен остатък от 2018 г.17 657 лв.
По стандарт за 2019 г. 53 070 лв.
Общо стипендии за 2019 г. 70 727 лв.


Бюджет 2019 в проценти

  • Трудови разходи - 1 311 102 лв. (87,75%)
  • Издръжка и стипендии – 183 003 лв. (12,25%)
  • Общо - 1 494 105 лв. (100%)Предстоящи събития

07 March at 0830
Областен кръг на НОИТ

19 March at 1200
КенгуруПолезни връзки

BezNasilie
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

УС'11 Боровец
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 55


Онлайн

Гости: 5
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008