Утвърден план за текущата година


от Administrator

Бюджет 2017 - приходиДържавна субсидия
1 123 482(719*1562,56 лв.) + 17 826(719*24,79 лв.) 1 141 308 лв
Преходен остатък от 2016 г. 45 459 лв.
Общо1 186 767 лв.
Стипендии32 935 лв.
Национална програма, Модул 2 21 450 лв.
Собствени средства6 790 лв.


Разходи - заплатиПлан 2017 г.Отчет 2016 г.
Заплати: 12 мес. * 63 650 лв.763 800679 455
Диференцирано запл. - 4%30 55227 216
СБКО - 3% от основните заплати15 00010 658
Болнични от работодател5 0005 424
Извънреден труд6 0006 221
Подготовка на реферати1 000908
Проверка на олимпиади1 5001 777
ДТВ 29 377
Награди 1 500
Граждански договори
822 852762 536
Обезщетения пенсиониране
Осигуровки от работодател 187 281163 117
Общо трудови разходи1 010 133925 653


План 2017 г.Отчет 2016 г.
1000Разходи - издръжка:176 634135 730
1013 Работно и представително облекло22 54221 084
1014Учебни разходи1 000439
1015Материали25 00022 199
1016 Вода, горива и енергия66 09253 180
1020Разходи за външни услуги30 00030 127
1030Текущ ремонт18 0000
1051Командировки7 0007 284
1062 Разходи за застраховки2 0001 417
5200Основни средства5 0000


§1014 Учебни разходи:Материали по химия300
Материали по физика300
Книги за библиотеката400
1 000


§1015 Материали:Копирна хартия
Тоалетна хартия
Тонери
Награди за абитуриентите
Маркери и тебешири
Почистващи препарати
Канцеларски материали
Материали за ремонт - цимент, арматура, ел.материали
25 000


§ 1030 Текущ ремонт:Ремонт на 4 кабинет18 000


§1020 Външни услуги:Квалификация на педагогическия персонал6 110
Охрана15 752
Телефони2 000
Интернет660
Технически надзор за водогрейни котли936
Абонамент за програмни продукти /програма за раб. заплати, счетоводна програма, Админ Про, електронен подпис/600
Трудова медицина990
Участие в изложение "Средно образование в Русе"70
Профилактика на техника и комп. мрежа1 000
Ремонтни и други дейности1 882
[b]30 000[b]


собствени средства6 790
данък сгради и такса смет почивна станция2 000
застраховка почивна станция500
материали4 290


Бюджет 2017

  • Трудови разходи - 1 010 133 лв. (85%)
  • Издръжка – 176 634 лв. (15%)
  • Общо - 1 186 767 лв.


Бюджет 2017

Издръжка на един ученик в МГ “Баба Тонка” по формулата на Община Русе за 2017 г. е
1 123 482 : 719 = 1562,56 лв. за един ученик.


Предстоящи събития

08 May
COMPI 2017

17 March at 1100
Кенгуру

02 April at 0600
47 Пролетна конференция на СМБПолезни връзки

BezNasilie
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Сурвакане 2009
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 34


Онлайн

Гости: 4
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1941, най-новият: bgdark99

Официален сайт на ПМГ "Баба Тонка" - 2008