Утвърден план за текущата година


от Administrator

Бюджет 2018 - приходиДържавна субсидия
714*1370 лв. стандарт за ученик 978 180 лв
стандарт за институция: 33 000 лв
28 паралелки*6992 лв. 195 776 лв
По формулата на Община Русе: 1 214 611 лв.
5 уч. самост.форма *436 лв. 2 180 лв
714*25 лв. за материална база 17 850 лв
Преходен остатък от 2017 г. 29 725 лв.
Общо бюджет за разпределение за 2018 г.1 264 366 лв.


Разходи - заплатиПлан 2018 г.Отчет 2017 г.
Заплати: 12 мес. * 70 000 лв.840 000791 711
Диференцирано запл. - 4%33 60030 552
СБКО - 3% от основните заплати15 00015 227
Болнични от работодател5 0003 573
Извънреден труд6 0005 991
Подготовка на реферати1 0001 347
Проверка на олимпиади1 5001 642
ДТВ 13 815
Награди
Граждански договори
Общо разходи за заплати 902 100863 858
Обезщетения пенсиониране 53 538
Осигуровки от работодател 205 318192 679
Общо трудови разходи1 107 4181 056 537


План 2018 г.Отчет 2017 г.
1000Разходи - издръжка:156 948150 940
1013 Работно и представително облекло3 510
19 760
3 510
19 032
1014Учебни разходи1 0006 205
1015Материали20 00023 001
1016 Вода, горива и енергия53 67856 160
1020Разходи за външни услуги20 00024 018
1030Текущ ремонт20 0006 279
1051Командировки7 0006 871
1062 Разходи за застраховки2 0001 642
5200Основни средства /4 бр. лаптопи и 5 бр. телевизори/10 0004 222


Планирани собствени приходи през 2018 г.собствени средства общо:8 730
данък сгради и такса смет почивна станция2 000
застраховка почивна станция500
материали6 230


Целеви средстваЦелеви средства по НП “Ученически олимпиади и състезания” за 2017/2018 г.:20 800 лв.
Целеви средства за спорт по ПМС 129:1 071 лв.
Стипендии 2018 г.:
Преходен остатък от 2017 г.13 190 лв.
По стандарт за 2018 г. 62 238 лв.
Общо стипендии за 2018 г. 75 428 лв.


Бюджет 2018 в проценти

  • Трудови разходи - 1 107 418 лв. (88%)
  • Издръжка – 156 948 лв. (12%)
  • Общо - 1 264 366 лв. (100%)Предстоящи събития

10 March at 0830
Областен кръг на НОИТ

24 February at 0900
Математическа АтакаПолезни връзки

BezNasilie
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

УС'11 Боровец
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 55


Онлайн

Гости: 8
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008