Касов отчет за предходната година


от Administrator

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет на МГ "Баба Тонка"
01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.Бюджет 2016

Държавна субсидия
1 052 945 лв. (725*1452.34 лв.) + 18 125 лв.(725*25 лв.)=1 071 070 лв.
Преходен остатък от 2015 г.35 772 лв.
Общо1 106 842 лв.


ПараграфОтчет държавни дейностиПлан за годинатаОтчет държавна дейностОстатък към 31.12.2016 г.
Разходи - заплати:
Заплати680 400679 455945
Болнични от работодател3 0005 424- 2 424
Диференцирано запл. - 4%27 21627 2160
СБКО - 3%20 41210 6589 754
Извънреден труд8 0006 2211 779
Подготовка на реферати1 000 908 92
Проверка на олимпиади1 5001 777- 277
ДТВ за края на годината4 00029 377- 25 377
Граждански договори1 00001 000
Награди1 5001 5000
Осигуровки от работодател 164 566163 1171 449
Общо трудови разходи912 594925 653- 13 059


ПараграфРазходи - издръжка:194 248135 73058 518
План за годинатаОтчет държавна дейностОстатък към 31.12.2016 г.
1013Работно и представително облекло22 82021 0841 736
1014Учебни разходи /учебници/ 1 000439561
1015 Материали 17 00022 199- 5 199
1016 Вода, горива и енергия88 00053 18034 820
1020 Разходи за външни услуги /в т.ч. за квалификация/ 34 10430 1273 977
1030 Текущ ремонт18 124018 124
1051 Командировки 7 0007 284- 284
1062 Разходи за застраховки 1 200 1 417 - 217
5200 Основни средства /отделно/ 5 000 0 5 000


Стипендии:
План:52 488 лв. + 19 150 лв. дофинансиране
Отчет:53 916 лв.
Остатък:17 722 лв.


“С грижа за всеки ученик” 2015/2016 г. - модул 1
План:14 300 лв.
Отчет:14 300 лв.
Остатък:0


Проект “Без свободен час”
Сума по проекта:1 379 лв.


Фондация „Америка за България“ – ремонт на 4 каб.
Получена сума:42 000 лв.
Изразходени средства:18 585 лв.
Остатък:23 415 лв.


Собствени средства:
Приходи от наеми:4 619 лв.
Приходи от вторични суровини:54 лв.
Застраховка почивна станция: 348 лв.
Данък и такса смет поч. станция1 064 лв.
Данък върху приходите 3%145 лв.
Остатък собствени средства3 116 лв.


Преходен остатък за 2017 г.
От бюджет 2016 г.45 459 лв.
От собствени средства:3 116 лв.
Стипендии17 722 лв.
Модул 1 “С грижа за всеки ученик” учебна 2016/2017 г.21 450 лв.
Фондация „Америка за България“23 415 лв.
Проект спорт1 088 лв.
Проект „Твоят час“10 692 лв.


Предстоящи събития

11 March at 0830
Областен кръг на НОИТ

11 March at 0900
Математическа АтакаПолезни връзки

BezNasilie
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Сурвакане 2009
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 34


Онлайн

Гости: 6
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1941, най-новият: bgdark99

Официален сайт на ПМГ "Баба Тонка" - 2008