Касов отчет за предходната година


от Administrator

Отчети по тримесечие на делегирания бюджет на МГ "Баба Тонка"
01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.Отчет за периода 01.01.2018 г. – 31.03.2018 г. може да видите тукОтчет за изпълнение на делегирания бюджет на МГ "Баба Тонка"
01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.Бюджет 2017

Държавна субсидия
1 123 482 лв. (719*1562.56 лв.) + 17 826 лв.(719*24.79лв.)=1 141 308 лв.
Преходен остатък от 2016 г.45 459 лв.
Дофинансиране /за увеличение на заплати към 01.09.2017 г. и за учебници/49 438 лв.
Общо1 236 205 лв.


ПараграфОтчет държавни дейностиПлан за годинатаОтчет държавна дейностОстатък към 31.12.2017 г.
Разходи - заплати:
Заплати801 800791 71110 089
Болнични от работодател5 0003 5732 424
Диференцирано запл. - 4%30 55230 5520
СБКО - 3% от основните заплати15 00015 227- 227
Извънреден труд6 0005 9919
Подготовка на реферати1 000 1 347 - 347
Проверка на олимпиади1 5001 642- 142
ДТВ за края на годината 13 815- 13 815
Награди
Обезщетения пенсиониране 53 5380
Осигуровки от работодател 195 281192 6792 602
Общо трудови разходи1 056 1331 056 537593


ПараграфРазходи - издръжка:180 072150 94029 132
План за годинатаОтчет държавна дейностОстатък към 31.12.2017 г.
1013Работно и представително облекло22 54222 5420
1014Учебни разходи /учебници/ 4 4386 205- 1 767
1015 Материали 25 00023 0011 999
1016 Вода, горива и енергия66 09256 1609 932
1020 Разходи за външни услуги /в т.ч. за квалификация/ 30 00025 018 /в т.ч. 5 848 за квалиф./ 5 982
1030 Текущ ремонт18 0006 27911 721
1051 Командировки 7 0006 871129
1062 Разходи за застраховки 2 000 1 642 358
5200 Основни средства /отделно/ 5 000 4 222 778


Стипендии:
Преходен остатък от 2016 г.:17 722 лв.
Получени средства за 2017 г.:32 935 лв.
Допълнителни средства за образователни резултати съгласно Заповед № РД09-2732 от 13.07.2017 г. на министъра:23 820 лв.
Общо приходи за стипендии:74 477 лв.
Изплатени стипендии общо през 2017:61 287 лв.
Преходен остатък за 2018 г.:13 190 лв.


НП “Ученически олимпиади и състезания” 2016/2017 г. - модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“
План:21 450 лв.
Отчет:20 165 лв.
Възстановен остатък на МОН:1 285


Преходен остатък за 2018 г.
От бюджет 2017 г.29 725 лв.
От собствени средства:1 505 лв.
Целеви средства за стипендии:13 190 лв.
Целеви средства по НП “Ученически олимпиади и състезания” за 2017/2018 г.:20 800 лв.
Целеви средства за спорт по ПМС 129:1 071 лв.
Общо:66 291 лв.


Предстоящи събития

01 November
Математическия турнир "Паисий Хилендарски"

01 November at 1000
Математическия турнир "Черноризец Храбър"

11 November at 1000
Бобър - БългарияПолезни връзки

BezNasilie
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Коледен концерт 17.12.2010 г.
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 292


Онлайн

Гости: 3
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008