Касов отчет за предходната година


от Administrator

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет на МГ "Баба Тонка"
01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.Бюджет 2016

Държавна субсидия
1 052 945 лв. (725*1452.34 лв.) + 18 125 лв.(725*25 лв.)=1 071 070 лв.
Преходен остатък от 2015 г.35 772 лв.
Общо1 106 842 лв.


ПараграфОтчет държавни дейностиПлан за годинатаОтчет държавна дейностОстатък към 31.12.2016 г.
Разходи - заплати:
Заплати680 400679 455945
Болнични от работодател3 0005 424- 2 424
Диференцирано запл. - 4%27 21627 2160
СБКО - 3%20 41210 6589 754
Извънреден труд8 0006 2211 779
Подготовка на реферати1 000 908 92
Проверка на олимпиади1 5001 777- 277
ДТВ за края на годината4 00029 377- 25 377
Граждански договори1 00001 000
Награди1 5001 5000
Осигуровки от работодател 164 566163 1171 449
Общо трудови разходи912 594925 653- 13 059


ПараграфРазходи - издръжка:194 248135 73058 518
План за годинатаОтчет държавна дейностОстатък към 31.12.2016 г.
1013Работно и представително облекло22 82021 0841 736
1014Учебни разходи /учебници/ 1 000439561
1015 Материали 17 00022 199- 5 199
1016 Вода, горива и енергия88 00053 18034 820
1020 Разходи за външни услуги /в т.ч. за квалификация/ 34 10430 1273 977
1030 Текущ ремонт18 124018 124
1051 Командировки 7 0007 284- 284
1062 Разходи за застраховки 1 200 1 417 - 217
5200 Основни средства /отделно/ 5 000 0 5 000


Стипендии:
План:52 488 лв. + 19 150 лв. дофинансиране
Отчет:53 916 лв.
Остатък:17 722 лв.


“С грижа за всеки ученик” 2015/2016 г. - модул 1
План:14 300 лв.
Отчет:14 300 лв.
Остатък:0


Проект “Без свободен час”
Сума по проекта:1 379 лв.


Фондация „Америка за България“ – ремонт на 4 каб.
Получена сума:42 000 лв.
Изразходени средства:18 585 лв.
Остатък:23 415 лв.


Собствени средства:
Приходи от наеми:4 619 лв.
Приходи от вторични суровини:54 лв.
Застраховка почивна станция: 348 лв.
Данък и такса смет поч. станция1 064 лв.
Данък върху приходите 3%145 лв.
Остатък собствени средства3 116 лв.


Преходен остатък за 2017 г.
От бюджет 2016 г.45 459 лв.
От собствени средства:3 116 лв.
Стипендии17 722 лв.
Модул 1 “С грижа за всеки ученик” учебна 2016/2017 г.21 450 лв.
Фондация „Америка за България“23 415 лв.
Проект спорт1 088 лв.
Проект „Твоят час“10 692 лв.


Предстоящи събития

01 November
Математически турнири

05 November at 1000
Бобър - България

Полезни връзки

BezNasilie
МОMН
РИО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Концерт 19.05.2010 г.
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 85


Онлайн

Гости: 3
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1941, най-новият: bgdark99

Официален сайт на ПМГ "Баба Тонка" - 2008