Правилници


от teach_admin


Утвърден план-прием в 8. клас на МГ "Баба Тонка" може да видите тук.Стратегия за развитие на МГ "Баба Тонка" може да видите тук.Годишен план на МГ "Баба Тонка" за учебната 2023/2024 година може да видите тук.План за квалификационната дейност на МГ "Баба Тонка" за учебната 2023/2024 година може да видите тук.Правилник за дейността на училището може да видите тук.Етичен кодекс на училищната общност в МГ "Баба Тонка" може да видите тук.Правилник за ползване на училищната библиотека в МГ "Баба Тонка" може да видите тук.Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучени и труд в МГ "Баба Тонка" може да видите тук.Правилник за пропускателния режим в МГ "Баба Тонка" може да видите тук.Правилникът за стипендиите може да видите в библиотеката на гимназията или да си изтеглите от тук!
Заявления за стипендиите:
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9 - само за 8. класПолезни връзки

фонд Математика на бъдещето
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе
Държавна агенция за закрила на детето


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Надиграване 2010
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 58


Онлайн

Гости: 11
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008