Приобщаващо образование


от teach_admin


Списък на лицензираните доставчици на социални услуги може да видите тук.Информация за същността на социалните услуги може да видите тук.Програма за превенция на ранното напускане на училище може да видите тук.Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи може да видите тук.Програма за обща подкрепа за личностно развитие на учениците и дейности по мотивация и преодоляване на проблемното поведение може да видите тук.Политика за изграждане на позитивен организационен климат, утвърждаване на позитивна дисцилина и развитие на училищната общност може да видите тук.Политика за превенция на тормоза и насилието може да видите тук.


Полезни връзки

фонд Математика на бъдещето
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе
Държавна агенция за закрила на детето


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Концерт 19.05.2010 г.
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 85


Онлайн

Гости: 6
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008