Евелина Райкова Танова

 

Образование

 

1985 г.- ВТУ „Кирил и Методий”, магистър, специалист по английска филология и учител по английски език и литература

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: IV степен

 

Тема

 

Публикации

 

Вашият българо-английски наръчник за пътуване и бизнес, 1991 г.

 

Квалификационни курсове и обучения

 

 

Базови и специфични компютърни умения - 40ч, Национален Педагогически център

Да комуникираме Европа заедно, Европейска комисия

Interactive Whiteboard: Capture Your Students’ Attention Using the Latest Technology in the EFL Classroom, Express Publishing

Techniques and Principles in Language Teaching According to the Common Framework of Reference, Express Publishing

 

Putting Language in Its Place. Developing Communicative Competence. Learn to Read, Read to Learn, Express Publishing

Motivating Teenage Classes with Mixed Language Levels. Addressing Multiple Intelligences with English, Prosveta Publishing House

Meaningful Input - Realistic Output, Express Publishing

American Certificates – International Recognition. Teaching English in an Interactive Learning Environment, Hellenic American University

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 31

 

Педагогически стаж в МГ: 17

 

Месторабота: АГ „Гео Милев“ Русе, 1991-1992 г

МГ „Баба Тонка“ Русе, 1992-1996 г

09.2003 – до настоящия момент, МГ"Баба Тонка", старши учител по английски език

 

Награди и отличия

 

Education of the Future, a certificate for outstanding accomplishment, фондация „Дарби”, 2010 г.

Certificate of Appreciation for Contribution to the HIPPO English Language Competition, 2015 г.

Грамота за високи постижения в извънкласната дейност по английски език, 2010 г.

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

Английски език 8 клас, ЗП

 

 

Курс, школа, проект ...

 

Участие в комисия

 

Владеене на чужди езици

 

Английски език - C2

 

Компютърна грамотност

 

Много добра работа с приложения на Microsoft Office, отлична работа с Интернет.

Bottom of Form