Атанаска Иванова Йорданова

 

Образование

 

1997 - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново

Преквалификация - учител по английски език.

2004 - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново

Английска филология - бакалавър.

2007 - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново

Лингвистика и пр

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: V степен

 

Тема

 

Публикации

 

 

Квалификационни курсове и обучения

 

 

 

1. Oxford University Press - The Write Way Up.

2. Express Publishing - Learn to Read, Read to Learn.

3. Longman - работа с електронна платформа.

4. Express Publishing - Teaching Writing Successfully.

5. Институт Ре-Генезис и Фондация Човек Плюс - "Общоучилищна система за превенция на насилието и стимулиране на позитивна дисциплина и климат в училище".

6. Oxford University Press - Grammar is more than a set of rules.

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 18

 

Педагогически стаж в МГ: 4

 

Месторабота: 1995 - 2008 Учител по английски език

ОУ "Васил Априлов", гр. Русе

Преподаване на английски език в прогимназиален курс (5 - 8 клас). Класно ръководство. Ръководител на методическо обединение.

 

Награди и отличия

 

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

Английски език - 10 клас, ЗП

 

 

Курс, школа, проект ...

 

Участие в комисия

 

Владеене на чужди езици

 

Английски - С1/С2

Руски - А2/В1

 

Компютърна грамотност

 

Добра работа с приложения на Microsoft Office - Word, Excel, Power Point -  придобити след завършено обучение „Базови и специфични компютърни умения на учители по английски език".

Bottom of Form