Доротея Стефанова Александрова

 

Образование

 

1994г., специалност "Българска филология", магистър

1997г. - РУ "Ангел Кънчев", квалификация I - степен английски език.

1984г. - ИДУ "Вела Благоева", специалност "Детска  учителка".

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: IV степен

 

Тема

 

Публикации

 

Библия, фолклор, литература, "Проблемът за жертвата в "Старопланински легенди"; В. Търново, 1996г.

 

Квалификационни курсове и обучения

 

Обучител:

1.Обучител на общенски служители по програмата „Прецизност и стил“ към CKOKO – 60 часа, май – юни 2009г.

2.Обучител на семинар „Съставяне на тестови задачи по български език и литература“, Русе, 2013г.

 

1.Проект „Разработване на система за оценка накачеството на средното образование“, 2008-20010г., ноември, София – 40 часа.

2.„Работа с интернет, гугъл, електронна поща“, 2002г.

 

1.„Създаване напортфолио на ученика в електронен вид“, 17.10.2015г.

2.Квалификационен семинар „Възстановяване на рецептивния контекст на българската литературна класика“ 12.12.2015г.

3.„Библейски сюжети (в контекста на изучаваната в гимназиалните курсове българска литература)“, 24.01.2015г.

4.Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяванетона учениците; 18.11.2013 – 22.11.1013г. – 40 часа

5.„Общоучилищна система за превенция на насилието и стимулиране на позитивна дисциплина и климат в училище“, 25.02.2013г., 16 часа.

6.Обучителен семинар – „Обучение на съставители на тестови задачи по български език и литература“ -7.клас, CKOKO, I част, 05.06 – 06.06.2010г., София

7.„Обучение на съставители на тестови задачи по булгарски език и литература“ – IIчаст,03.07. – 04.07.07.2010г.,16 часа.

8.Обучение: „Компютърна система.WORD. EXEL. POWER POINT“, 18.11.2006г.

9.„Тестът обучаващ и приверяващ“, Милослава Стойкова, 2006г.

10.„Активно учене и критическо мислене“, 02 – 03.04.2005г., София, 16 часа.

11.„Създаване на ефективни екипи“, 2005г., Русе, 16 часа.

12.„Интерактивни методи“, 07 – 08.10.2005г., 16 часа.

13.„Работа със сайта Литернет“, 2005г.

14.„Здравословни и безопасни условия на труд“, 2004г.

15.„Справяне със стреса в училище“, 13 – 14.04.2004г.

16.„Работа с интернет, гугъл, електронна поща“, 2002г.

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 31

 

Педагогически стаж в МГ: 15

 

Месторабота: 16 години в училища в Община Сливо поле

15 години в МГ "Баба Тонка"

 

Награди и отличия

 

Грамота от МОН за значими постижения в подготовката на ученици от 7.клас в XXXIV национална олимпиада по булгарски език и литература, 25.04,2015г.

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

Блгарски език и литература - 8. клас

 

 

Курс, школа, проект ...

Ръководител на група "С грижа за всеки ученик" - 8.клас

Ръководител на училищен вестник "Свободен час" от 15 години

 

Участие в комисия

 

Владеене на чужди езици

 

английски език А2

 

Компютърна грамотност

 

Много добро ниво на владеене на  приложения на Microsoft Office.

Bottom of Form