Ирина Йорданова Андонова

 

Образование

 

1985 г., ВПИ - гр.Шумен;  магистър,

Специалност: Руска филология,

II специалност: Български език и литература,

Екскурзоводство

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: II степен

 

Тема

II ПКС, "Използване на ТЕСТА в часовете по руски език като форма за проверка и оценка", 1997 г., ИПКУ  "Д-р Петър Берон" - гр. Варна

 

Публикации

 

 

Квалификационни курсове и обучения

 

Институт русского языка им. А.С.Пушкина - Москва, 1 г. , 1997 г., дистанционна форма на обучение

 

1. Английски език първо ниво, 100 ч., Национален педагогически център / Регионален център - Русе /

2. "Базови и специфични компютърни умения на учители по чужди езици" - 40 ч., Национален педагогически център

3. "Създаване на професионално портфолио на учителя в електронен вид" - 20 ч., ДИКПО - гр. Варна

4. "Нови техники и практики в преподаването на руски език", Национален педагогически център / Регионален център - Русе/

5. "Научно-методические основы преподавания русского языка как иностранного в современном поликультурном пространстве с использованием технологий дистанционного обучения", 8-11.11.2014 г., "Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина."

 

1. " Подобряване на компетенциите за разрешаване на конфликти", 16 ч., "Фондация Европартньори 2007"

2. " Превенция на агресията в училище",  "Фондация Европартньори 2007"

3. "Литературно образование в/чрез Интернет", Национален педагогически център / Регионален център - Русе/

4. " Общоучилищна система за превенция на насилието и стимулиране на позитивна дисциплина и климат в училище", Институт Ре-Генезис и фондация Човек Плюс

5. "Съвременни тенденции за сътрудничество между училището и семейството", РИО - Русе, РУ "Ангел Кънчев"

6. " Иновационные методы преподавания русского языка",

14 ч., Фонд Русский мир и Фондация "Устойчиво развитие за България"

7. " Методика преподавания русского языка", 10 ч., МГУ им. М.В. Ломоносова - Москва

8. "Създаване на портфолио на учителя и ученика"

9. "Инструменти за привлекателно образование", 4 ч., Фондация "Америка за България"

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 30

 

Педагогически стаж в МГ: 5

 

Месторабота: 1. 2010 - 2016 г., МГ "Баба Тонка" - гр. Русе , старши учител по руски език

2. 2008 - 2010 г., ПГДВА "Йосиф Вондрак" - гр. Русе, старши учител по руски език и български език и литература

3. 2000 - 2008 г., ПГТ - гр. Русе, старши учител по руски език и български език и литература

4. 1989 - 2000 г., Вечерна гимназия - гр. Русе, учител по руски език и български език и литература

5. 1988 - 1989 г., ЕСПУ - гр. Две Могили, възпитател

6. 1985 - 1989 г., ОУ - с. Върбяне, учител по руски език

 

Награди и отличия

 

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

Руски език - 9, 10, 11, 12 клас, ЗП

 

 

Курс, школа, проект ...

 

Участие в комисия

 

Владеене на чужди езици

 

Руски език, свободно ниво на владеене, Руска филология

Немски език, А 2

Английски език, 100 ч.

 

Компютърна грамотност

 

Добра работа с приложения на Microsoft Office

Завършен курс на тема "Базови и специфични компютърни умения на учители по чужди езици", ежедневна работа с Word, Power Point, Internet

Bottom of Form