Цветана Милчева Бакалова

 

Образование

 

СУ"Климент Охридски", специалност география, втора специалност френски език; 1988година

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: -

 

Тема

 

Публикации

 

 

Квалификационни курсове и обучения

 

 

1.Да се научим да използваме НТИК-60 часа,МОН и посолство на Франция2003г.

2. Базови и специфични компютърни умения на учителите по география и икономика-40 часа , МОН и Майкрософт България2006г.

3.Английски език-първи модул,120 часа, МОН 2006г.

4.Английски език-втори модул, 100часа, МОН 2007г.

5. Създаване на професионално портфолио на учителя в електронен вид, 20 часа, ДИПКО Варна,2013г.

6.Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресия и други негативни прояви-40 часа, НИОКСО, 2014г.

 

1.Убеждаваща комуникация и позитивно мислене-16 часа, Фондация Европартньори, 2009г.

2. Умения за ефективна работа в екип-16 часа, Фондация Европартньори,2005г.

3.Интерактивни методи на обучение по география и икономика-14 часа, ДИКПО Варна, 2013г.

4. Придобиване на базисни умения за работа с електронна платформа за обучение MOODLE-8 часа, Център за образователни инициативи, 2013г.

5. Прилагане на проектния метод в обучението по география и икономика за формиране на научноизследователски умения и рефлексивност-8 часа , РААБЕ, 2014г.

6. Създаване на портфолио на ученика в електронен вид-10 часа, ДИКПО Варна, 2015г.

7. Иновативна класна стая. Базови методи за ефективно внедряване на ИКТ в образованието 8-12 клас,16 часа,НИОКСО, 2016г.

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 30

 

Педагогически стаж в МГ: 26

 

Месторабота: 1.09.1990г-07.09.1994г - ТДВА"Йосиф Вондрак", учител по география и френски език;

15.091994г-05.09.1995г-ТИХ "Д. Баларев", учител по география;

05.09.1995г в МГ"Баба Тонка", старши учител по география и икономика

 

Награди и отличия

 

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

9а,б-география и икономика ЗП

10а,б,в,г,д-география и икономика ЗП

11а,б,в,г,д-география и икономика ЗП

12а,б,в,г,д-география и икономика ЗП

 

 

Курс, школа, проект ...

С грижа за всеки ученик - група по география и икономика

 

Участие в комисия

 

Владеене на чужди езици

 

френски език -С2

руски език-А2

английски език-А2

 

Компютърна грамотност

 

Добра работа с приложения на :Microsoft Office.

Bottom of Form