Валентин Великов Билчев

 

Образование

 

Образование: висше

Година на завършване: 1984 г.

Учебно заведение: ВПИ - Шумен

Степен и специалности: магистър, химия и физика

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: II степен

 

Тема

Темата на разработката за придобиване на II ПКС: Междупредметни връзки между НВО и химия, физика и математика

 

Публикации

 

10.10.1990 г.

 

Квалификационни курсове и обучения

 

 

2006 г. Начална компютърна грамотност;

2008 г. Курс за оценители на ДЗИ;

2014 г. Иновации в обучението по химия и ООС;

 

2015 г. Превенция при бедствия и аварии;

2016 г. Контрол и оценка на учебните постижения на учениците.

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 34

 

Педагогически стаж в МГ: 24

 

Месторабота: 01.09.1984 г. до 31.08.1986 г. ЕСПУ Две могили;

от 01.09.1986 г. до 31.08. 1990 г. Техникум по механотехника - Русе;

от 01.09. 1990 г. до 31.01.1992 г. Русенски университет;

от 01.02.1992 г. МГ "Баба Тонка"

 

Награди и отличия

 

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

Химия и оос - 9 Б, В, Г, Д

Химия и оос - 11А, Б, В, Г

Химия и оос - 11 Д

Химия и оос - 9 Д

 

 

Курс, школа, проект ...

 

Участие в комисия

За диферинцирано заплащане

За КУТ

 

Владеене на чужди езици

 

английски език А1/А2

 

Компютърна грамотност

 

Работа с приложения на Microsoft Office.

Bottom of Form