Галина Живкова Бобева

 

Образование

 

Септември 1991 – Май 1997, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Специалност: математика и информатика, Магистър

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: V степен

 

Тема

 

Публикации

 

 

Квалификационни курсове и обучения

 

2015 г. – 2018 г. - ИМИ на БАН

Докторска програма: Математическо моделиране и приложение на математиката

Тема: Приложение на метода на локалната активност за изследване динамиката на нелинейни клетъчно невронни мрежи.

 

„Формиране на управленски компетентности – управление на човешките ресурси и времето. Планиране и училищна документация”, НИОКСО – Банкя, 2016

„Съвременни технологии и методи на обучение за ефективно образование в дигитална учебна среда”, Образование и технологии – Бургас, 2015

„Разработване на учителски блог и методически насоки за използване на технологията в учебния процес”, НИОКСО – Банкя, 2014

„Програмиране на суперкомпютри”, Национален център за суперкомпютърни приложения – Правец, 2013

"Използване на дигитални учебни помагала и работа със SWOBLE - система за управление на обучението", ЕвроИнтегра, 2013

"Работа със специализиран софтуер 3D MAX", 24 учебни часа, НИУРП-Център за професионално обучение, 2012

"Интернет приложения", 35 учебни часа, Дружество по ЗЗД"Обучение"-София, 2011

„Внедряване на програмата Microsoft Live@Edu” – администратор на mg-babatonka.bg, Microsoft – България, 2010

„Английски език – втори модул”, организиран от МОН – Национален педагогически център, 100 часа, 2007

„Тестово оценяване с компютър по дисциплини от учебния план” – Фондация Европатньори 2007

CCNA 1 Networking basics – Cisco Systems Networking Academy, 2005

„Светът на програмирането – програмиране с VISUAL STUDIO.NET”, 40 часа – НПЦ и Майкрософт България, 2005

"Ръководител компютърни кабинети", 80 часа - НПЦ и Майкрософт България, 2005

 

Обучение "Ако можеха да говорят" - 16 учебни часа, Организатор: "СМ Консултинг" – София, 2015

Обучителен семинар на тема "Най-нови тенденции в заплахите при използване на ИКТ от деца и предотвратяването им", 8 учебни часа, МОН, ПИЦ, 2015

Квалификационен курс "Създаване на портфолио на ученика в електронен вид" - 10 учебни часа, ДИКПО Варна и ШУ "Епископ Константин Преславски", 2015

"Информационни и комуникационни технологии в обучението по математика", 12 часа, МОН, НПЦ, 2007

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 18.5

 

Педагогически стаж в МГ: 18.5

 

Месторабота: Април 2004 – до днес - Ръководител компютърни кабинети и преподавател по информатика и ИТ

Септ. 1997 – Април 2004 - Математическа гимназия “Баба Тонка”, преподавател по информатика и ИТ

 

Май 2014 – до днес – Председател на Съюз на математиците в България, секция Русе

 

Награди и отличия

 

2015 – плакет за принос в организирането и провеждането на Балканска олимпиада по информатика, Русе

2014 – плакет за принос в развитието на гимназията, 150 години МГ „Баба Тонка“, Русе

2011 – грамота от Сергей Игнатов - Министър на образованието, за научно ръководство на проект

2008 – грамота от ръководството на МГ, за принос в развитието на информационната инфраструктура на гимназията

Грамоти за научно ръководство на ученици, представили проекти на Национална олимпиада по информационни технологии

Грамоти за научно ръководство на ученици, представили проекти в Национален есенен турнир "Джон Атанасов" по информационни технологии, София

Грамота за научно ръководство на проект, заел призово място на Пролетна конференция на СМБ, УчИМИ

Грамота за научно ръководство на ученици, заели призови места в Национален преглед за млади изследователи „Енергетика и математическо моделиране”, Ямбол

Грамота за научно ръководство на ученици, заели призови места в Международен конкурс „Математика и проектиране”, Москва

Грамоти за научно ръководство на ученици, заели призови места в Регионално състезание ИНФОТЕХ, Русе

Сертификат за научно ръководство на ученици, участващи в Национално състезание по информационни технологии, информатика и визуални изкуства „Аз мога – тук и сега”, Девин

Сертификат за научно ръководство на ученици, участващи в Национално състезание по информационни технологии „XXI век – иновационни технологии в българското образование”, Монтана

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: Ръководител КК

 

Преподава по:

ИТ – 5 клас, ЗП

ИТ – 6 клас, ЗП

ИТ – 7 клас, ЗП

ИТ – 5 клас, ЗИП

ИТ – 6 клас, ЗИП

ИТ – 7 клас, ЗИП

ИТ – 12 клас, ЗИП

 

 

Курс, школа, проект ...

 

Участие в комисия

комисия за изготвяне на седмичните разписания

КУТ

зрелостна комисия

 

Владеене на чужди езици

 

Английски – В1

Руски – В1

 

Компютърна грамотност

 

Отлична работа с приложения на Microsoft Office, Visual Studio (C++, C#, VB), Adobe InDesign, CorelDraw, Dia, 3Ds MAX, GeoGebra, Google SketchUp, Adobe Photoshop, HTML5&CSS3 и др. Мрежово администриране.

Водила обучения по ИКТ на учителии и други специалисти.

Bottom of Form