Росен Димитров Чапаров

 

Образование

 

ПУ „Паисий Хилендарски”, 1991 г., магистър,  специалност математика и информатика,  квалификация математик, специализация информатика;

ПУ „Паисий Хилендарски”, 1992 г., задочен курс за допълнителна педагогическа подготовка за придобиване правоспособност

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: II степен

 

Тема

 

Публикации

 

Дипломна работа на тема „ Някои методи за решаване на задачи от неравенства” , ПУ „Паисий Хилендарски”, 1994 г.

 

Квалификационни курсове и обучения

 

 

Обучение по английски език – втори модул, 2007 г., МОН, Национален педагогически център, 100 часа;

Курс по английски език, 1998-1999 г., РУ „Ангел Кънчев”, ФПКДО;

 

Обучение за работа с онлайн платформата SmartClassroom.bg, 12.2015 г., Джуниър Ачийвмънт България;

Двудневен квалификационен курс към  РУ ”Ангел Кънчев”- част от проекта InnoMathEd за приложение на динамични среди в обучението по математика - 27- 28.11.2010 г;

Обучение на съставители на тестови задачи по математика, 06.2010 г., МОМН, ЦКОКО;

Обучение на оценители на тестови задачи със свободен отговор по математика, 04.2010 г., МОМН, ЦКОКО;

Обучение на тема „Информационни и комуникационни технологии в обучението по математика”; 10.2007 г., МОН, Национален педагогически център,12 часа;

Курс „Подготовка и управление на проекти”, Фондация „Европартньори 2007”, 04.2007 г.;

Курс  „Квалификационни фондове в помощ на образованието и науката”; РУ „Ангел Кънчев”, 12.2000 г., 15 часа;

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 25

 

Педагогически стаж в МГ: 21

 

Месторабота: 23 години педагогически стаж:

ОУ  „Братя Миладинови”  1992 – 1994 г., учител по математика

МГ „Баба Тонка”  1994 – 2016 г., учител по математика

СМБ – Русе 2002 – 2014 г., финансов отговорник

 

Награди и отличия

 

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

Математика - 7 клас ЗП

Математика - 10 клас, ПП

Математика - 7 клас ЗИП

Математика - 7 клас СИП

 

 

Курс, школа, проект ...

Ръководител на школа по математика към ЦУТНТ – Русе, 1994 – 2015 г.;

група по Национална програма  „С грижа за всеки ученик“ – модул 1 „Талантливи ученици”  математика, 9 клас, учебна 2014/2015 г.

група по Национална програма  „С грижа за всеки ученик“

 

Участие в комисия

Председател на ПК „Математика"

Комисия за стипендиите;

Комисия за прием след 4. клас;

 

Владеене на чужди езици

 

aнглийски – B1;

руски – B1;

 

Компютърна грамотност

 

Компютърни умения: много добри; много добра работа с приложения на Microsoft Office, математически софтуер и др.

Bottom of Form