Даниела Цветанова Ангелова

 

Образование

 

учебно заведение: ВТУ"Свети Свети Кирил и Методий"

                                гр. Велико Търново

година на завършване:1996 г.

степен: магистър

специалност: математика и информатика

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: IV степен

 

Тема

 

Публикации

 

 

Квалификационни курсове и обучения

 

 

2007 г. Английски език - втори модул -100 часа

 Национален педагогически център

19 - 22.02.2013г. - "Използване на дигитални учебни помагала и работа със SWOBLE - система за управление на обучението"

 ЕвроИнтегра

 

09 - 10.12.2005г."Умения за ефективна работа в екип" - 16 часа, Фондация "Европартньори"

19 - 20.10.2007г. - "Информационни и комуникационни технологии в обучението по математика" - 12 часа

Национален педагогически център

26 - 27.06.2010г. "Оценители на тестови задачи със свободен отговор по математика", ЦКОКУО

26.12.2012г. - "Практики за обучение и оценяване на математическата грамотност", ЦКОКУО25.02.2013г. - "Общоучилищна система за превенция на насилието и стимулиране на позитивна дисциплина и климат в училище", Институт Ре-Генезис и Фондация Човек Плюс

17.04.2015г. - "Инструменти за привлекателно образование по математика и природни науки" - 4 часа.

Център за творческо обучение

17 - 18.09.2015 г. - "Създаване на портфолио на ученика в електронен вид"

6 - 7.11.2015г. "Умения за презентиране"

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 19

 

Педагогически стаж в МГ: 11

 

Месторабота: 17.09.1996г. - 03.06.1997г.  ОУ"Васил Левски", гр. Русе преподавател по математика

08.09.1997г. - 01.09.2005г. СОУ"Йордан Йовков", гр. Русе преподавател по математика

 от 01.09.2005г. - МГ"Баба Тонка", гр. Русе, преподавател по математика

 

Награди и отличия

 

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

Математика - 10 клас, ПП

Математика - 10 клас, ЗП

Математика  - 12 клас, ПП

Математика - 12 клас, ЗП

 

 

Курс, школа, проект ...

Ръководител на курс за подготовка на ученици от 4 клас за постигане на високи резултати на II част на състезанието на МГ „Баба Тонка” и успешното им приемане в гимназията.

 

Участие в комисия

 

Владеене на чужди езици

 

английски - В2

румънски - А1

 

Компютърна грамотност

 

Отлични умения за работа с приложенията на Microsoft Office, Геогебра.

Bottom of Form