Даниела Дамянова Иванова

 

Образование

 

1. СУ "Св Климент Охридски", 1994 -квалификация физик със специализация астрономия, втора специалност- учител по физика

2. СУ "Св Климент Охридски", 2006г.  -V ПКС

3. СУ "Св Климент Охридски",  2009г. - IV ПКС

4. СУ "Св Климент Охридски", 2012г. - III ПК

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: III степен

 

Тема

 

Публикации

 

 

Квалификационни курсове и обучения

 

СУ "Св Климент Охридски", 2011г.  - едногодишна специализация - "Технологии в обучението по природни науки"

 

1. МОН-Национален педагогически център, 2006г. - "Базови и специфични компютърни умения за учител по математика, физика и астрономия

2. МОН-Национален педагогически център, 2007г.- модул "Биология " и модул "Химия" за учебен предмет "Човекът и природата"

3. Българска учителска програма в ЦЕРН, 2013г.

 

1. "Умения за ефективна работа в екип", 2005г. - Фондация "Европартньори 2007"

2. "Подготовка и управление на проекти", 2007г.- Фондация "Европартньори 2007"

3. "Общоучилищна система за превенция на насилието и стимулиране на позитивната дисциплина и климат в училище", 2015г. -Институт Ре-Генезис и Фондация "Човек Плюс"

4. "Иновативни методи, форми и техники за оценяване на постиженията на учениците в обучението по математика и природни науки", 2015г. РААБЕ

5. "Инструменти за привлекателно образование", 2015г. -Център за творческо обучение

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 0

 

Педагогически стаж в МГ: 0

 

Месторабота: 1. 1992г. - 1994г. - 145 СОУ "Симеон Радев" -София, учител по физика и астрономия

2. 1995г. -1997г. - МГ "Баба Тонка", учител по физика и астрономия

3. 1997г.-1998г.- СОУ "Възраждане", учител по физика и астрономия

4. 1999г.- досега -МГ "Баба Тонка", учител по физика и астрономия

 

Награди и отличия

 

1. Грамота от МГ "Баба Тонка", 2008г-  за високи постижения в извънкласната работа по астрономия.

2. Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий", 2009г. -за принос в откриването и развитието на млади таланти в областта на астрономията"

3. Почетно отличие "Неофит Рилски", 2011г. - за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета"

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

Човекът и Природата - 6 клас, ЗП

Физика и астрономия - 7 клас, ЗП

Физика и астрономия  - 9а клас, ЗП

Физика и астрономия  - 10 клас, ЗП

Физика и астрономия  - 12 клас, ЗП

 

 

Курс, школа, проект ...

1. "С грижа за всеки ученик" - физика

2, "С грижа за всеки ученик" - астрономия

 

Участие в комисия

 

Владеене на чужди езици

 

Руски

Английски

 

Компютърна грамотност

 

Bottom of Form