Диана Петрова Йорданова

 

Образование

 

СУ "Св. Климент Охридски",София, 1994г.

Химия и физика, учител

Магистър

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: III степен

 

Тема

 

Публикации

 

 

Квалификационни курсове и обучения

 

1."Извънкласна работа по физика" - едногодишна специализация, 2013/2014г., СУ "Св. Кл.Охридски" и Фондация "Миню Балкански"

2."Технологии в обучението по природни науки", едногодишна професионално - педагогическа специализация, 2010/2011г., ДИУУ, Софийски

 

1. Българска учителска програма, ЦЕРН, Швейцария, 40 часа, 16-22.09.2012г., МОН и ИЯИЯЕ БАН

2. Английски език - ІІ модул, 100 часа, 13.07.2007г., МОН и НПЦ

3.Базови и специфични компютърни умения на учители по химия и физика, ".01.2006г., 40 часа, МОН и НПЦ

 

1. Квалификационен курс и уъркшоп "Computerized experiment and training of students for IPhO, 31.10.2015г., Куманово, Македония, СФБ и СФМ

2.Практически семинар "Разработване на система от домашни и проектни задачи по физика и астрономия", 8 часа, 09.05.2015г. РААБЕ

3. Семинар "Да комуникираме Европа заедно", Трявна, 22 - 24.02.2012г., ЕК

4. Обучителен семинар "Практики за обучение и оценяване на математическа грамотност", Русе, 12.04.2012г., МОН и ЦКОКУО

5.Квалификационен курс "Подготовка и управление на проекти", 04.07.2006г, Фондация Европартньори 2007

6. Квалификационен курс "Визуализация на учебното знание по предмета "Човекът и природата". Проблеми и решаване.", 12ч., МОН и НПЦ

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 21

 

Педагогически стаж в МГ: 14

 

Месторабота: 01.09.2001г. - досега, МГ"Баба Тонка" - Русе, ст. учител по физика и астрономия

07.09.1994г - 31.08.2001г. СОУ "Възраждане", учител по физика и астрономия

 

Награди и отличия

 

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

Физика и астрономия - ІХ клас, ЗП

Физика и астрономия - ХІ клас, ЗП

Химия - VІІ клас, ЗП

 

 

Курс, школа, проект ...

Група по физика, проект "С грижа за всеки ученик", модул "Подготовка на талантливи ученици за участие в олимпиади".

Група по астрономия, проект "С грижа за всеки ученик", модул "Подготовка на талантливи ученици за участие в олимпиади".

 

Участие в комисия

КУТ

 

Владеене на чужди езици

 

Руски език - С1

Английски език - А2

 

Компютърна грамотност

 

Добра работа с приложения на Microft Office

Работа с Multilab

Bottom of Form