Светлана Димитрова Генчева

 

Образование

 

висше образование,1985г., ВПИ - Шумен,ХИМИЯ, квалификация химик-преподавател по химия с втора специалност преподавател по физика.

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: I степен

 

Тема

Използване на интелектуалните карти в обучението по химия за развитие на понятия с междупредметен характер, 2002г.,Департамент за информация и усъвършенстване на учители гр. София.

 

Публикации

 

1.Опит за установяване на понятийни връзки при обучението по химия и физика в 7 клас,сп. Химия бр.3, 1994.

2. Формиране на практически умения при обучението по химия и физика, сп.Химия бр.2, 1996.

3. Изграждане на система от интелектуални карти за развитие на понятия общи за химията и физиката,2002.

 

Квалификационни курсове и обучения

 

специализация, 1 година, Актуални проблеми на обучението по мимия, ЦИИУ - София.

 

- Базови и специфични компютърни умения на учители по химия и ООС,40ч, Национален педагогически център.

- Модул "Биология" за учебен предмет "Човекът и природата", 40ч., Национален Педагогически център.

- Подготовка на ученици за състезания и олимпиади по химия,40ч.,СУ "Св. Климент Охридски".

 

- Интерактивни методи, 16ч, Център " Отворено образование".

- Справяне със стреса,16ч.,Фондация Европартньори 2007.

- Създаване на учебни помагала в интернет,8ч.,НПЦ.

- Визуализация на учебното съдържание по предмета "Човекът и природата" Проблеми и решаване, 12ч., НПЦ.

- Стресът на работното място,16ч.,ТО на НТС - Русе.

- Практики за оценяване на математическата грамотност, 8ч.,МОМН -  Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование.

- Иновации в обучението по Химия и опазване на околната среда, 8ч., Департамент за иновация, квалификация и продължаващо образования - Варна.

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 30

 

Педагогически стаж в МГ: 4

 

Месторабота: - СПТУ по РССМ - Русе, учител по Химия

- СОУ "Възраждане" - Русе, учител по Химия, Физика и Човекът и природата.

- МГ "Баба Тонка" - Русе, учител по Химия и опазване на околната среда.

 

Награди и отличия

 

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

Химия и опазване на околната среда - 9 клас, ЗП

Химия и опазване на околната среда - 9 клас, ЗП,

Химия и опазване на околната среда -10 клас, ЗП

Химия и опазване на околната среда - 10 клас, ПП,

Химия и опазване на околната среда - 12 клас, ПП

Химия и опазване на околната среда 8 клас, СИП

 

 

Курс, школа, проект ...

проект "С грижа за всеки ученик"

 

Участие в комисия

 

Владеене на чужди езици

 

руски - А1

 

Компютърна грамотност

 

добра работа с приложения на Microsoft Office.

Bottom of Form