Вяра Георгиева Гунева

 

Образование

 

10/1992-07/1997 год. Завършва ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”-гр.ВТърново, специалност Педагогика на изобразителнoто изкуство и Скулптура при доц.Коста Денев

09/1987 – 07/1992 год. Завършва ССХУ за Приложни изкуства-гр.София, специалност Аранжиране.

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: I степен

 

Тема

Тема: Педагогически  модел за развиване на художествено възприемане на произведения на изкуството  в пети клас – Преживяване в музея

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИ

2011 г.

 

Публикации

 

1. „Преживяване в музея”- научно изследване за художествените възприятия на учениците в прогимназиалния курс към СУ „Св.Климент Охридски”, 2011, София

2. „Музеят – представа за бъдеще”, статия, научна конференция Бургас 2011г.

1.Сборник есета “Ветрилото на дъгата”, Заглавие: ” Яйцето- нещо се мъти вътре...”, 2010, София

2. Сборник есета  “Скъпоценни камъчета”, Заглавие: “ Iron Maiden-или антология на мъченията и жестокоста”, 2009, София

3. Списание “Пристан”, бр.20, Август, Заглавие: “ La Pera Orale- или антология на мъченията и жестокоста-част I „ Русе , 2004

4. Списание “Пристан”, Заглавие: „ Изтърканите реликви на Европа”, Русе, 2005

5. Списание “Пристан”, Заглавие : „ Любовният поглед или опит да се опише мъжът в камък”, Русе, 2005

6. Списание “Пристан”, Заглавие: „ Bijou- за или против”, Русе, 2005

7. Статии за вестник Форум, гр.Русе, 2014-2015 г.: "Красота", "Memento mori", "Asaratos oikos"

8. Доклади от конференции: "Let’s catch the gold fish! Места за учене"- ВТърново, 2015; "Практики за стимулиране интереса към учене - креативни работилници в музеи, академии и галерии"- Русе, 2015; "Make mud pies! Развлекателната и социалната роля на музеите - САЩ",ВТърново, 2014

 

Квалификационни курсове и обучения

 

Докторантска програма към ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”-гр.ВТърново, ПФ , 2013-2016г.

Тема на дисертацията:

РОЛЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО В МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ

 

 

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 19

 

Педагогически стаж в МГ: 17

 

Месторабота: 1997-2005 - Преподавател по изобразително изкуство, ОУ "Васил Левски" Русе; ОУ "Ангел Кънчев" - Русе; Гимназия "Йосиф Вондрак"- Русе и др.

 

Награди и отличия

 

2014 – Специална награда в национален конкурс на кръг „ Родолюбие“ и МОН за педагогическа практика, София

2014 – плакет на дирекция Култура, област Прахова, международен пленер по живопис, Румъния

2014 -  плакет за принос в образователния процес, 150 год.МГ „Баба Тонка“, Русе

2013 - Специална награда в национален конкурс на МОН за гражданско образование, София

2013 - Награда на СБХ за млад автор в изложба конкурс „ Камертон” на международен фестивал Мартенски музикални дни, Русе

2012 - Първа награда в осмия международен конкурс - Есенен салон за изящни изкуства в Джилан, Косово ( живопис)

2011 - Първа награда в конкурса за учители иноватори на ДИУУ към СУ „ Св.Климент Охридски”  - София

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

Изобразително изкуство- 5, 6, 7, 8, 9 ЗП

Изобразително изкуство - 8-12 клас, СИП

 

 

Курс, школа, проект ...

Ръководител на школа по ИИ към ОМД- Русе,

проект УСПЕХ

 

Участие в комисия

Комисия - предметна област Изкуства, Коледен концерт/украса на МГ

 

Владеене на чужди езици

 

Руски език - В1

Английски език - В1

Италиански език - В1

 

Компютърна грамотност

 

Базисни умения с приложения на Microsoft Office

Bottom of Form