Ивета Бориславова Иванова

 

Образование

 

1994, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Магистър по английска филология и учител по английски език

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: V степен

 

Тема

 

Публикации

 

 

Квалификационни курсове и обучения

 

 

1. "Базови и специфични компютърни умения", 40 часа, МОН - Национален педагогически център със съдействието на Майкрософт България

2.  "Създаване на професионално портфолио на учителя в електронен вид", 20 часа, ШУ "Епископ Константин Преславски", ДИКПО - гр. Варна

3. "Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви",

13 -17.01.2014, НИОКСО

 

1. "Подготовка и управление на проекти", 11-13.04.2007, Фондация Европартньори 2007

2. "Позитивно общуване за ефективно взаимодействие - практически аспекти", 06-07.11.2009, Фондация Европартньори 2007

3. Oxford Teachers' Academy - Teaching English to Teenagers,

18-hour course, Oxford University Press and Oxford University Department for Continuing Education

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 23

 

Педагогически стаж в МГ: 6

 

Месторабота: 08.07.2010г. - МГ „Баба Тонка”, гр.Русе

Старши учител по английски език, председател на ПК по английски език

09.1995 – 07.2010 - АГ „Гео Милев”, гр.Русе

Старши учител по английски език

11.01.1993 – 31.08.1993 и 01.09.1991 – 31.08.1992

СОУ „Йордан Йовков” , гр.Русе

Учител по английски език

17.09.1990 – 31.08.1991 - СОУ „Христо Ботев” , гр.Русе

Учител по английски език

 

Награди и отличия

 

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

Английски език - 8 клас, ЗП

Английски език - 6 клас, ЗП

Английски език - 6 клас, ЗИП

 

 

Курс, школа, проект ...

 

Участие в комисия

 

Владеене на чужди езици

 

 

Компютърна грамотност

 

Bottom of Form