Георги Николов Йорданов

 

Образование

 

ВИСШЕ - СУ "Кл. Охридски" 1975 Магистър - Английска филология -Преподавател в средно училище, втора специалност руски език

-

-

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: II степен

 

Тема

Phonemic analysis of the Engtlish vowel system and it's relevance in the field of Language learning by Bulgarians

1980 СУ Климент Охридски, катедра Английска филология

 

Публикации

 

-

-

 

Квалификационни курсове и обучения

 

Следдипломна квалификация 1 год. Преподаване на английски език - всички нива в средното общообразователно училище в НРБ катедра Английска филилигия СУ Кл. Охридски

 

1. 1975 Newcastle Polytechnic - Великобритания 3 месеца

Teaching English as a foreign language

2. 1980 Eastbourne University - 3 месеца New methods of Language learning in Secondary schools

 

Компютърна грамотност MS Office, Internet 2006

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 40

 

Педагогически стаж в МГ: 10

 

Месторабота: 1975 - 1986 АЕ "Гео Милев" Русе - преподавател по англ. език

1986 - 2006 РДВР

2006 - досега МГ"Баба Тонка" Русе преподавател по английски език

 

Награди и отличия

 

Почетен знак и грамота от МВР 2001 год

Грамота от МГ Баба Тонка 2014 год

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

Английски език - Интензивно обуч. 8 клас ЗП

-

-

-

 

-

 

Курс, школа, проект ...

-

 

Участие в комисия

-

 

Владеене на чужди езици

 

Английски език С1/С2

Руски език В1/В2

Немски език А1/А2

 

Компютърна грамотност

 

Много добра работа с MS Office, Мултимедийни приложения, Интернет и др.

Самоподготовка, специалиен курс в МВР школа - Симеоново 1999 год.

Bottom of Form