Антония Господинова Киранова

 

Образование

 

ШУ „Константин Преславски”, 1994 година, специалност „Българска филология”, магистърска степен

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: II степен

 

Тема

Тема на разработката за професионално-педагогическа специализация:”Тишината като знак и говор в Йовковите текстове” . /Преподаване на Йовковото творчество в ХII клас/; ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Епископ Константин Преславски”, ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ – Варна, 26 април 2012 година

 

Публикации

 

Споделяне на добра практика срещу грубиянството в училище в bglog.net, 27 април 2009 година

„Подаръкът”- Сб. „Скъпоценни камъчета”, ИК АНУБИС, БУЛВЕСТ 2000, в. „Сега”, София, 2009 година

 

Квалификационни курсове и обучения

 

 

2013 година: Обучение на изявени педагогически специлисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие по проект на Министерството на образованието и науката, 30 септември – 4 октомври 2013 година, общ хорариум: 32 учебни часа

 

2006 година: ”Базови и специфични компютърни умения на учители по Български език и литература”, МОН, Национален педагогически център със съдействието на МАЙКРОСОФТ БЪЛГАРИЯ, хорариум: 40 часа, 06.01.2006 година

            2010 година: Сертификат за завършено обучение на съставители на тестови задачи по български език и литература, Европейски социален фонд, МОМН, Център за контрол и оценка на качеството на образованието

2010 година: Завършено обучение на оценители на тестови задачи със свободен отговор по български език и литература – МОМН ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, 07.02.2010 година

2014 година: Практически семинар на тема: „Формиране на умения за работа с текст. Възприемане и създаване на текст”, осем учебни часа, РААБЕ България, Сертификат № 24816

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 27

 

Педагогически стаж в МГ: 11

 

Месторабота: 1990 - 1997 година – ОУ „Христо Ботев” – село Топчии, област Русенска; длъжност: учител, ръководител на училищния театрален състав

1997 – 1998 година  - ТХВПСС „Ангел Кънчев” – гр. Разград, длъжност: учител, ръководител на училищния театрален състав

1998 – 2002 година – Център за работа с деца – гр. Разград, длъжност: учител, ръководител на Танцова театрална формация и ръководител на литературен клуб

2002 – 2005 година – СОУПНЕ „Фридрих Шилер” – Русе, длъжност: учител, ръководител на танцово-театрален състав

от 2005 година – МГ „Баба Тонка” – Русе, длъжност: старши учител, ръководител  на танцово-театрален състав

 

Награди и отличия

 

1996 година: Грамота за принос в училищната и читалищната дейност по случай 125-годишния юбилей на читалище „Просвета” – село Топчии, област Русенска, 24 май 1996 година

            1999 година: Първа награда за хореография на Танцова театрална формация „Характер”, Община Бургас, май 1999 година

            1999 година: Първа награда в раздел: „Съвременни танци”, присъдена на Танцова театрална формация „Характер”, Община Бургас, ОДК Бургас, май 1999  година

            2000 година: Първа награда за хореография на Танцова театрална формация „Характер”, Община Бургас, ОДК Бургас,  май 2000 година

            2000 година:  Първа награда  на Танцова театрална формация „Характер”, Община Бургас, ОДК Бургас,  май 2000 година

            2000  година: Сребърна статуетка от Международен младежки конкурс „Роза на ветровете” – гр. Москва

            2001 година: Награда на изявени учители по случай 24 май и покана от президента на Република България

            2001 година: Първа награда за хореография на Танцова театрална формация „Характер”, Община Бургас, ОДК Бургас, май 2001 година

            2002 година: Първа награда от Международен младежки конкурс, Слънчев бряг, юни 2002 година

            2005 година: Призово място на ученичката от СОУПНЕ „Фридрих Шилер” Лозана Янкова на Областен кръг на олимпиадата по БЕЛ и отлично представяне на Националната олимпиада  по БЕЛ, на която е лауреат

2006 година: Първа награда за хореография на Танцова театрална формация „Характер”, Община Бургас, ОДК Бургас, 13 – 14 май 2006 година

2006 година: Първа награда в раздел „Характерни танци”, ТТФ „Характер” към МГ „Баба Тонка” – Русе, Община Бургас, ОДК Бургас, 14 май 2006 година

2007 година: Диплом и златен медал на Танцова театрална формация „Характер” от Националния конкурс „Орфеева дарба” – София, МОН и под патронажа на Бойко Борисов, 01.04.2007 година

2007 година: Първа награда за хореография, МОН, РИО – Бургас, Община Бургас, ОДК – Бургас, 11-13 май 2007 година

2007 година: Първо място на Танцова театрална формация „Характер”, Министерство на отбраната на Република България

2008 година: Благодарствена грамота за изключителен принос за успешното реализиране на „Лятна детска академия 2008 година”, Фондация „Бистра и Галина”

            2009 година: Първа награда в конкурса „Училището място за творчество, радост, щастие и психично здраве”, НБУ, НГДЕК, СУ „Климент Охридски”, Дружество на психолозите в България, Академия за гражданско общество

            2009 година: Грамота за награда в конкурса за учители творци, януари-май 2009 година, ИК „Анубис”, „Булвест 2000”

            2015 година: Сертификат за сценарий и режисура на ХХIII Балканиада по информатика, 28 юни – 3 юли 2015 година

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

Български език и литература - 12. клас, ЗП

Български език и литература - 7. клас, ЗП

Български език и литература - 12. клас, ЗИП

 

 

Курс, школа, проект ...

 

Участие в комисия

 

Владеене на чужди езици

 

Руски език С1

 

Компютърна грамотност

 

Добра работа с приложенията на  Microsoft Office

Bottom of Form