Мирослава Христова Костадинова

 

Образование

 

Образование-висше магистър 1987 година СУ "Климент Охридски" ФМИ. Специалност математик, учител по математика

 

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: V степен

 

Тема

 

Публикации

 

 

Квалификационни курсове и обучения

 

 

-Курс по информатика език за програмиране ЛОГО СУ "Климент Охридски" 60 часа

-Курс Система "Планиметрия"СУ "Климент Охридски" 30 часа

-Курс по извън класна работа по математика Габрово 30 часа

-Курс по английски език към МГ"Баба Тонка" 60 часа

-Курс по английски език към МГ"Баба Тонка"1.ниво 100 часа

-Курс по английски език към МГ"Баба Тонка" 2.ниво100 часа

-Обучение на изявени педагогически специалистиза насърчаване на подкрепа на профисионслното им развитие по Проект на МОНBG051PO001-3.1.03-0001 32 часа

-Курс за придобиване на V ПКС ЗА

-Специфични компютърни умения Майкрософт България 32 часа

 

 

-Курс извън класна работа по математика 18часа М+ Правец

-Курс извън класна работа по математика 18 часа ИУУСтара Загора

-

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 0

 

Педагогически стаж в МГ: 29

 

Месторабота: Математическа гимназия "Баба Тонка" старши учител по математика

 

Награди и отличия

 

-Община Русе Грамота за големи заслуги в подготовката на ученици регионални национални и международни състезания 6.08. 2003

-Награда" Константин Величков"за високи постижениякато български учиел МОН 1.11.2006 година

-Почетно отличие "Неофит Рилски" за високи профисионални постижения в системата на народната просвета 23.5.2014

-Носител на приза "Посланик на свободният дух в моето училище" 31.10.2015Община Русе

-Грамота за високи резултати отДЗИ и отлично представяне на ученици в състезания и конференции по математика 22.12.2011.г.

-Плакет за принос за развитието на МГ "Баба Тонка"22.03 2014г

-Плакет за принос

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

Математика 9клас,ПП

Математика 12клас,ПП

Математика-9клас,СИП

 

Математика-12клас,СИП

 

Курс, школа, проект ...

Школа по математика 9клас ЦУТНТ

"С грижа за всеки ученик работа с талантливи деца

 

Участие в комисия

 

Владеене на чужди езици

 

английски А1

руски А2

 

Компютърна грамотност

 

добра работа с приложения на Microsoft Office.

Bottom of Form