Евелина Стефанова Минчева

 

Образование

 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” (ВПИ), 1986 година

Висше образование – магистър

Специалност – математика

Квалификация – математик - преподавател по математика

 

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: II степен

 

Тема

Тема на разработка за придобиване на II ПКС „Mетрични и тригонометрични зависимости между елементите на правилна пирамида”, 1995 г. ДИПКО - Варна

 

Публикации

 

 

Квалификационни курсове и обучения

 

 

Английски език – първо ниво - 100 часа, 2005-2006 г. – Регионален педагогически център - Русе;

Английски език – второ ниво – 140 часа, 2006-2007 г. – Регионален педагогически център - Русе;

Обучение по Проект „Осъвременяване на методическите подходи и умения на участниците в професионалното обучение с европейски стандарти”, University of Bolton, 15.04.2007-30.04.2007 г.

„Обучение на съставители на тестови задачи” – ЦКОКУО, май 2010;

„Обучение на оценители по математика” – ЦКОКУО, юни 2010;

„Модели и механизми за изследване на постиженията на учениците в профилирана и/или избираема подготовка по математика – ЦКОКУО и ИМИ, декември 2013

 

„Базови и специфични компютърни умения” - декември 2006 – Регионален педагогически център - Русе;

„Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел”- Джуниър Ачийвмънт България, октомври 2007

„Прилагане на информационни и комуникационни технологии в процеса на преподаване” - Национална агенция за професионално образование и обучение, юли 2009 г.

Обучение „Ако можеха да говорят” – фирма СМ Консултинг, ноември 2015

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 29

 

Педагогически стаж в МГ: 8

 

Месторабота: 09.09.2009 – до момента в МГ „Баба Тонка” – Русе – учител по математика;

01.09.2005 – 08.09.2009 в ПГ по облекло – Русе – ПДУД;

01.09.1990 – 31.08.2005 в Техникум по облекло – Русе – учител по математика;

25.10.1988 – 31.08.1990 в МГ „Баба Тонка” – Русе – учител по математика;

01.09.1986 – 24.10.1988 в ЕСПУ „Олимпи Панов” – Русе – учител по математика.

 

 

Награди и отличия

 

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

Математика – 11 клас, ПП

Математика – 12 клас, ПП

Математика – 11 клас, СИП

 

 

Курс, школа, проект ...

 

Участие в комисия

 

Владеене на чужди езици

 

Руски език – B2

Английски език – В1

 

Компютърна грамотност

 

Отлични компютърни умения с приложения на Microsoft Office и GeoGebra.

Bottom of Form