Ралица Петрова Иванова

 

Образование

 

2002-ШУ "Еп. Константин Преславски", бакалавър, Английска филология

2004-ШУ "Еп. Константин Преславски", магистър, Лингвистика и превод

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: V степен

 

Тема

 

Публикации

 

 

Квалификационни курсове и обучения

 

 

"Базови и специфични компютърни умения" - 40ч, Национален Педагогически център

"Подготовка, писане и управление на проекти в сферата на образованието" - 24ч, Фондация Европартньори 2007

 

Meaningful Input - Realistic Output, Express Publishing

More support, more speaking, more exam practice with Solutions, Oxford University Press

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 14

 

Педагогически стаж в МГ: 14

 

Месторабота: 09.2002 - досега, МГ"Баба Тонка", учител по английски език

 

Награди и отличия

 

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

Английски език 9 клас, ЗП

 

 

Курс, школа, проект ...

 

Участие в комисия

 

Владеене на чужди езици

 

 

Компютърна грамотност

 

Много добра работа с приложения на Microsoft Office, отлична работа с Интернет.

Bottom of Form