Росица Росенова Радоева

 

Образование

 

2006, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР, специалност ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА, професионална квалификация ФИЛОЛОГ - ПРЕВОДАЧ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

2004, ВТУ  "Св. Св. Кирил и Методий", образователно-квалификационна степе

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: V степен

 

Тема

 

Публикации

 

 

Квалификационни курсове и обучения

 

 

'Базови и специфични компютърни умения'', 40 часа, Национален Педагогически Център,

 

Създаване на ефективни екипи", 16 часа, Фондация Европартньори 2007,

''Techniques and Principles in Language Teaching According to the Common European Framework of Reference",  БЛОКБЪСТЪР, БГ

"Breathing Life into the English Classroom",

"Interactive Whiteboard: Modern Technologyfot the Modern Classroom!", EXPRESS PUBLISHING

"Learning to Keep the English in Mind"/ "The Challenge of Managing and Teaching in the Teenage Classroom", PONS, Bulgaria

"Interactive Whiteboard: Capture your Students' Attention Using the Latest Technology in the EFL Classroom", EXPRESS PUBLISHING

"Use it or Lose it!", PEARSON LONGMAN

"Shaping Learning Together", OXFORD UNIVERSITY PRESS

"Learning to Play, Playing to Learn", "Working with Mixed Groups" OXFORD UNIVERSITY PRESS

"Putting Language in Its Place"

"Developing Communicative Competence"

"Learn to Read, Read to Learn", EXPRESS PUBLISHING

"Testing and Assessment"

"Public Speaking"

"Explore the World, Expand the Mind"

"Engaging the Gaming Population", EXPRESS EDUCATION

"Ако можеха да говорят" , СМ КОНСУЛТИНГ

"Агресия, управление и трансформация на конфликти в училище. Превенция на девиантното поведение.", НИОКСО

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 0

 

Педагогически стаж в МГ: 0

 

Месторабота: от 2004 г. -  досега, МГ ''Баба Тонка", старши учител по английски език

 

Награди и отличия

 

Сертификат от МОН за участие в 23-та Балканиада по информатика като преводач

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

Английски език, 8д клас ЗП, 7а клас ЗП, ЗИП

 

 

Курс, школа, проект ...

2014/2015 Клуб по Спелинг, по проект УСПЕХ

Отговорник за изпитен център BG025 в  МГ " Баба Тонка" към Cambridge English Language Assessment

Координатор на Състезанието по правопис на английски език за 2014/2015

Координатор на Състезанието по правопис

 

Участие в комисия

Комисия по даренията

 

 

Владеене на чужди езици

 

 

Компютърна грамотност

 

'Базови и специфични компютърни умения'', 40 часа, Национален Педагогически Център,

Bottom of Form