Силвия Стоянова Йорданова

 

Образование

 

1996

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

учител по математика и информатика

1999

РУ "Ангел Кънчев"

допълнителна квалификация за начален учител

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: V степен

 

Тема

 

Публикации

 

 

Квалификационни курсове и обучения

 

 

 

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 19

 

Педагогически стаж в МГ: 16

 

Месторабота: X-XI.1996, възпитател, ОУ - Малко Враново

XII-II.1996, учител по математика и физика, ОУ - Пиргово

III-VI.1996,  учител по математика, ОУ "Отец Паисий" - Русе

IX.1999- до сега, учител по информатика и ИТ, МГ "Баба Тонка" - Русе

 

Награди и отличия

 

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

Информатика - 9 клас, ЗП;

Информатика - 10 клас, ЗП;

ИТ - 8 клас, ЗП;

ИТ - 9 клас, ЗП;

ИТ - 10 клас, ПП; ИТ - 11 клас, ПП; ИТ - 12 клас, ПП

ИТ - 9 клас, ЗИП Информатика - 11 клас, ЗИП

Информатика - 12 клас, ЗИП

 

 

Курс, школа, проект ...

 

Участие в комисия

комисия за изготвяне правила за формиране на работната заплата;

комисия за диференцирано заплащане

 

Владеене на чужди езици

 

английски - В2

руски - А2

 

Компютърна грамотност

 

отлична работа с приложения на Microsoft Office;

отлична работа с CorelDraw, AdobeInDesign, Notepad++, Visual C#, GeoGebra;

Bottom of Form