Снежана Мирославова Тодорова

 

Образование

 

1.година на завършване: 1993 г.

Висше Техническо Училище ’’Ангел Кънчев’’ гр. Русе

Квалификация: Инженер по електроника и автоматика

Специалност: Изчислителна техника;

2. Курс за педагогическа квалификация: 16.02.1994 г.;

3. Специализация: 600 часа - ква

2014 г.

Русенски университет "Ангел Кънчев", гр. Русе

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалност: Информатика и информационни технологии в образованието

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: V степен

 

Тема

 

Публикации

 

 

Квалификационни курсове и обучения

 

 

1. "Ръководители на компютърни кабинети", 80 часа, МОН, НПЦ, Майкрософт-България, 02.07.2005 г.;

2. Курс "Светът на програмирането", 40 часа, МОН, НПЦ, Майкрософт-България, 07.11.2005 г.;

3. Курс "Създаване и публикуване на уеб страници", 40 часа, НПЦ, 04.12.2008 г.;

4. Курс "Базови и специфични компютърни умения",40 часа, МОН, НПЦ, Майкрософт-България, 17.12.2008 г.;

5. Курс "Компютърна графика и анимация", 60 часа,МОН, НПЦ, 27.03.2009 г.;

6. Курс "Интернет приложения", 35 часа, НПЦ, 20.02.2011 г.;

 

1. "Информационни и комуникационни технологии в обучението по математика", 12 часа, МОН, НПЦ, 15.12.2007 г.;

2. Обучителен семинар на тема "Най-нови тенденции в заплахите при използване на ИКТ от деца и предотвратяването им", 05.09.2013 г., МОН, ПИЦ;

3. Дистанционно обучение по дисциплината "Извънкласна работа по информатика",РУ"Ангел Кънчев", 05.11.2013 г.;

4. Квалификационен курс "Портфолиото на ученика-метод за контрол и оценка на учебните постижения", 10 часа, ШУ"Епископ Константин Преславски", ДИПКО-гр.Варна

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 19

 

Педагогически стаж в МГ: 9

 

Месторабота: 01.09.2007г.- досега

Старши учител по информатика и информационни технологии

Преподавам информатика X – XII клас, информационни технологии – VIII – XII клас

Математическа гимназия „Баба Тонка“ – Русе

09.2000г. – 2006 г.

Учител по информатика и информационни технологии, ръководител комп.кабинети

Преподаване на информатика и информационни технологии VIII – XII клас

АГ „Гео Милев” – гр. Русе

09.1996г. – 06.1998 г.

Учител по електротехника

Преподаване на електротехника, техн. чертане

ТРКК – гр. Русе

09.1994г. – 08.1995 г.

Учител по английски език

Преподаване на руски и английски език

ОУ“Св.Св. Кирил и Методий“, с. П. Косово, Русенска област

 

Награди и отличия

 

1. Сертификат за научно ръководство на проект, участвал в седмата НОИТ, МОН, РИО-Монтана, ПМГ "Св. Климент Охридски"-Монтана, 31.05.2009 г.;

2.  Сертификат за научен ръководител на ученици, участвали в Национален есенен Турнир "Джон Атанасов" по информатика и ИТ, МОН, РИО-Шумен, СМБ-Секция Шумен, 28.11.2010 г.;

3. Грамота за научно ръководство на проекти, представени на Десетата Ученическа конференция, УчИМИ, 17.01.2010 г.;

4. Грамота за научно ръководство на проекти, представени на ученическа секция на 39 Пролетна конференция на СМБ, УчИМИ, 09.04.2010 г.;

5. Грамота за научно ръководство на проекти, представени на ученическа секция на 40 Пролетна конференция на СМБ, УчИМИ, 08.04.2011 г.;

6. Грамота за научно ръководство на проект, представен на Дванадесетата Ученическа конференция, УчИМИ, 22.01.2012г.;

7. Грамота за научно ръководство на проекти, представени на ученическа секция на 41 Пролетна конференция на СМБ, УчИМИ, 12.04.2012 г.;

8. Грамота за научно ръководство на проект, представен на Тринадесетата Ученическа конференция, УчИМИ, 20.01.2013г.;

9. Грамота за научно ръководство на проекти в ученическа секция на 42 Пролетна конференция на СМБ, УчИМИ, 05.04.2013 г.;

10. Сертификат за научно ръководство на проект, участвал в единадесетата НОИТ, МОМН, РИО-Монтана, ПМГ "Св. Климент Охридски"-Монтана, 15.05.2013 г.;

11.  Сертификат за ръководител на ученик, представил проект в направление "Приложни програми", Национален есенен Турнир "Джон Атанасов" по ИТ, МОН, 30.11.2014 г.;

12. Сертификат за ръководител на ученик, представил проект в направление "Интернет приложения", Национален есенен Турнир "Джон Атанасов" по ИТ, МОН, 30.11.2014 г.;

13. Грамота за научно ръководство на проект, представен на Четиринадесетата Ученическа конференция, УчИМИ, 19.01.2014г.;

14.  Грамота за научно ръководство на проекти, представени в Ученическа секция на 43 Пролетна конференция на СМБ, УчИМИ, 05.04.2014 г.;

15. Сертификат на ръководител за участие в националното състезание по ИТ, информатика и визуални изкуства "Аз мога-тук и сега", 27.04.2014 г., гр.Девин;

16. Сертификат на ръководител за участие в националното състезание по ИТ, информатика и визуални изкуства "Аз мога-тук и сега", 26.04.2015 г., гр.Девин;

17. Сертификат от МОН за участие в 23 BOI като прес-координатор, 03.07.2015 г.

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

ИТ - 8 клас, ЗП;

ИТ - 9 клас, ЗП;

ИТ - 10 клас, ЗП;

Информатика - 9 клас, ЗП;

Информатика - 10 клас, ЗП;

ИТ - 10 клас, ПП;

ИТ - 11 клас, ПП;

ИТ - 12 клас, ПП;

ИТ - 9 клас, ЗИП;

ИТ - 11 клас, ЗИП;

ИТ - 12 клас, ЗИП;

Информатика - 11 клас, ЗИП;

Информатика - 12 клас, ЗИП;

 

 

Курс, школа, проект ...

 

Участие в комисия

 

Владеене на чужди езици

 

английски - А2

руски - B2

 

Компютърна грамотност

 

Отлично владеене на Microsoft Office™, програмиране, различни приложни програми и работа в Интернет

Bottom of Form