Бисер Сашков Станиславов

 

Образование

 

1995 – СУ „Св. Климент Охридски“,

            специалност „Биология и химия“, магистър

 

Професионално-квалификационна степен

 

няма

 

Публикации

 

няма

 

Квалификационни курсове и обучения

 

 

1.      Обучение на тема: „Създаване и провеждане на електронни тестове“, Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование – Варна и  ШУ “Епископ Константин Преславски“, март 2016 г., 10 часа

2.      Обучение на тема: „Работа с платформата „Smart classroom, Junior achievement – България, февруари 2016 г., 8 часа

3.      Семинар на тема: „Инструменти за привлекателно образование“, Център за творческо обучение, декември 2015 г., 4 часа

4.      Квалификационен курс на тема: „Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви“, Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието, март 2014 г., 40 часа

5.      Обучение на тема “ Методика на обучението на децата и учениците по БДП в V-VIII клас“, СУ „Св. Климент Охридски“ и Департамент за информация и усъвършенстване на учители, март 2013 г., 8 часа

6.      Семинар на тема: „ Изработване на ученическо портфолио  за валидиране на знания и умения“, РААБЕ – България, декември 2012 г., 4 часа

7.      Семинар „Danube Box Competition във с работата по помагалото „Дунавски пакет“, GWP Hungary Foundation, май 2011 г.

8.      Обучение на тема: „Съставители на тестови задачи по химия и опазване на околната среда“, Център за контрол и оценка на качеството на образованието, септември 2010 г.  

9.      Обучение на тема: „Базови и специфични компютърни умения за учители“, МОМН и Национален педагогически център, януари 2007 г., 40 часа

10.  Обучение на тема:  „Модул „Физика“ за учебен предмет „Човекът и природата – V-ти клас“, МОМН и Национален педагогически център, август 2006 г., 40 часа

11.  Обучение на тема: “Приложение на информационните технологии в обучението по биология“, СУ „Св. Климент Охридски“ и Департамент за информация и усъвършенстване на учители, март 2005 г., 80 часа

12.  Обучение на тема: “Компютърът в обучението по биология и екология“, СУ „Св. Климент Охридски“ и Департамент за информация и усъвършенстване на учители, март 2004 г., 40 часа

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 20 години

 

Педагогически стаж в МГ: 

 

Месторабота: 17 години педагогически стаж 

 

1996 – 2001 – Общежитие за средношколци, Русе – възпитател

2002 – 2003 – Частен Балкански колеж, София – учител по биология

2004 – 2005 – 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков“, София – учител по биология и химия

2009 – 2014 – ОУ „Отец Паисий“, Мартен – учител по биология, химия, човекът и природата

2014 – 2015 – ПГИУ „Елиас Канети“ – учител по биология

2015 – 2016 – СОУ „Възраждане“ - възпитател

 

 

Награди и отличия

 

1.      Грамота за участие в международния конкурс за детско творчество “Danube Art Master 2011“, Информационен и учебен център по екология, август 2011 г.

2.      Грамота за отлична подготовка на участниците в третото Столично състезание по биология за VI – ти клас, Съюз на българските биолози и РИО – София-град, май 2005 г.

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

 

Владеене на чужди езици

 

руски език – ниво В1

английски език – ниво А2

 

Компютърна грамотност

 

Добро ниво на владеене на  приложения на Microsoft Office.