Людмил Митков Станков

 

Образование

 

Година на завършване: 1981 г.

Учебно заведение: ВПИ - Шумен

Висше образование - бакалавър, учител по математика

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: -

 

Тема

 

Публикации

 

 

Квалификационни курсове и обучения

 

 

Информационни технологии

Английски език

 

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 34

 

Педагогически стаж в МГ: 29

 

Месторабота: от 01.09.1981 г. до 26.09.1982 г. ЕСПУ "Христо Ботев" с. Галиче

от 26.09.1984 г. до 31.08.1985 г. ЕСПУ "Христо Ботев" с. Галиче

от 01.09.1985 до 31.08.1986 г. ЕСПУ "Йордан Йовков" с. Окорш

от 01.09.1986 г.  МГ "Баба Тонка" Русе

 

Награди и отличия

 

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

математима 5 и 8 клас

математика 5 клас и 8 клас

 

 

Курс, школа, проект ...

 

Участие в комисия

 

Владеене на чужди езици

 

Руски език В1/В2

 

Компютърна грамотност

 

начални

Bottom of Form