Йоана Атанасова Тасева

 

Образование

 

09.2010 - 06.2014 г. - РУ "Ангел Кънчев", образователна-квалификационна степен БАКАЛАВЪР, специалност МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА, професионална квалификация УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

09.2014 - 06.2015 г. - РУ "Ангел Кънчев", образователна-квалификационна степен МАГИСТЪР, специалност ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА, професионална квалификация МАГИСТЪР УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ Т

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: -

 

Тема

 

Публикации

 

"Синусова и косинусова теорема (чрез GeoGebra)", сб. „Изследователската дейност в лаборатория по математика, информатика и лингвистика”, Проект 2013-РУ-04, 2014 г.

"Мултимедийните презентации в обучението по Геометрия", сб. "Доклади студентска научна сесия - СНС '13", 2013 г.

 

 

Квалификационни курсове и обучения

 

 

 

10.2015 г. - "Създаване на портфолио на ученика в електронен вид", 10 часа, ШУ "Епископ Константин Преславски", Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование - гр. Варна

11.2015 г. - "Умения за презентиране", 10 часа, CM Consulting

11.2015 г. - "Електроннобазирано оценяване на ДЗИ"

12.2015 г. - "Онлайн платформата Smart Classroom", 16 часа

 

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 2

 

Педагогически стаж в МГ: 2

 

Месторабота: от 2014 - учител по математика и класен ръководител в МГ "Баба Тонка"

 

 

Награди и отличия

 

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: учител

 

Преподава по:

Математика - 9 клас, ПП

 

Математика - 6 клас, ЗП

 

Математика - 6 клас, ЗИП

 

Математика - 6 клас, СИП

 

 

Курс, школа, проект ...

Ръководител на курс за ученици от 6 клас към Център за ученическо, техническо и научно творчество, гр. Русе

 

Участие в комисия

 

Владеене на чужди езици

 

Английски език - В2

Руски език - А2

 

Компютърна грамотност

 

Отлична работа с приложенията на Microsoft Office

Отлична работа с GeoGebra

Много добра работа с Prezi

Много добра работа с Wolfram Mathematica

 

Bottom of Form