Нели Йорданова Тихомирова

 

Образование

 

Завършила висше образование през 1993 година Софийски университет ”Св. Климент Охридски”, степен: Магистър, специалност: Математика и информатика, квалификация „Учител по математика и информатика".

-

-

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: -

 

Тема

-

 

Публикации

 

-

 

Квалификационни курсове и обучения

 

 

Курс “Базови и специфични компютърни умения на учители по математика“ - 40 учебни часа, Организатор: МОН и Майкрософт България;

Курс „AutoCAD”– 30 учебни часа, Организатор: SES – Бон, Германия със съдействието на „Robert-Bosch-Foundation” – Щутгарт, Германия;

Курс “Работа със специализиран софтуер 3Ds MAX“ - 24 учебни часа, Организатор: НИУРП - Център за професионално обучение Русе;

Курс "Обучение по предприемачески програми - гимназиален етап на Джуниър Ачийвмънт България" - 24 учебни часа, Организатор: Джуниър Ачийвмънт България;

Специализиран курс за обучители "Формиране на предприемачески умения в прогимназиален етап на българските училища" - 24 учебни часа, Организатор: МОН и Джуниър Ачийвмънт България;

Специализиран курс за обучители "Формиране на предприемачески умения в гимназиален етап на българските училища" - 24 учебни часа, Организатор: МОН и Джуниър Ачийвмънт България;

Надграждащ модул за обучители по предприемачество на тема "Създаване на личен манифест на учителя" - 24 учебни часа, Организатор: Джуниър Ачийвмънт България;

Надграждащо обучение за учители "Учителите като лидери и професионални ръководители" - 24 учебни часа, Организатор: МОН и Джуниър Ачийвмънт България;

Надграждащ модул за обучители за работа с онлайн образователната платформа Smart Classroom - 48 учебни часа, Организатор: МОН, Джуниър Ачийвмънт България и Самсунг България.

 

Курс ”Стратегии за мотивиране на учениците” - 12 учебни часа, Организатор: МОН и Национален педагогически център;

Kурс ”Създаване на уеб сайтове с Website X5” - 16 учебни часа, Организатор: МОН и ДЗЗД "Обучение";

Курс "Организация на образователния процес по физическа култура" – 16 учебни часа, Организатор: ДИУУ, СУ "Климент Охридски";

Курс „CorelDRAW”– 10 учебни часа, Организатор: SES – Бон, Германия със съдействието на „Robert-Bosch-Foundation” – Щутгарт, Германия

Семинар на тема: "Общоучилищна система за превенция на насилието и стимулиране на позитивна дисциплина и климат в училище" - 16 учебни часа, Организатор: Институт Ре-Генезис и Фондация "Човек плюс";

Квалификационен курс "Създаване на портфолио на ученика в електронен вид" - 10 учебни часа, Организатор: ДИКПО Варна и ШУ "Епископ Константин Преславски";

Обучение "Ако можеха да говорят" - 16 учебни часа, Организатор: "СМ Консултинг" - София.

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 21

 

Педагогически стаж в МГ: 5

 

Месторабота: 09.2011 – досега

Математическа гимназия „Баба Тонка“ – Русе;

длъжност: старши учител по информатика и информационни технологии;

05.2010 – 09.2011

Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура "Йосиф Вондрак" – Русе;

длъжност: организатор обучение;

12.2005 – 05.2010

Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура "Йосиф Вондрак" – Русе;

длъжност: учител по математика, информатика и информационни технологии;

 

Награди и отличия

 

Сертификат - национално състезание "Иновационен лагер 2012" - III място;

Сертификат - национално състезание "Социални иновации 2012" - II място;

Сертификат - национално състезание "Бизнес етика 2012" - I място;

Сертификат - национално състезание "Финансов иновационен лагер 2013" - II място;

Сертификат - национално състезание "Финансов иновационен лагер 2013" - III място;

Сертификат - национално състезание "Социални иновации 2013" - II място;

Сертификат - национално състезание "Бизнес етика 2013" - I място;

Сертификат - национално състезание "Иновационен лагер 2014" - участие в национален финал;

Сертификат - национално състезание "Учебна компания 2014" - II място и III място;

Сертификат - национално състезание "Иновационен лагер 2015" - участие в национален финал и поощрителна награда за идеен проект;

Сертификат - национално състезание "Финансов иновационен лагер 2014" - III място;

Грамота за създаване и развитие на обучение по предприемачество в МГ "Баба Тонка" и постигнати високи резултати 2015 г.

Грамоти ИНФОТЕХ 2012-2015 за учител на ученици заели призови места;

Грамота за провеждане на инициативата Иновационен лагер 2013;

Грамота за провеждане на инициативата Иновационен лагер 2014;

Грамота за провеждане на инициативата Иновационен лагер 2015;

Грамота за ръководител на ученици, представил проект в национален есенен турнир "Джон Атанасов" по информационни технологии, София 2014 г;

Сертификат за участие в Балканиадата по Информатика 2015;

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

Информатика - 10 клас, ЗП

Информационни технологии - 5 клас, ЗП

Информационни технологии - 6 клас, ЗП

Информационни технологии - 7 клас, ЗП

Информационни технологии - 8 клас, ЗП

Информационни технологии - 9 клас, ЗП

ИТ - 10 клас, ПП; ИТ - 11 клас, ПП; ИТ - 12 клас, ПП

Информационни технологии - 5 клас, ЗИП

Информационни технологии - 6 клас, ЗИП

Информационни технологии - 7 клас, ЗИП

Информационни технологии - 9 клас, ЗИП

Информатика - 11 клас, ЗИП

Информатика - 12 клас, ЗИП

-

 

 

Курс, школа, проект ...

Клуб „Успешните хора“ стартира като извънкласна форма на дейност, финансирана по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”- Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ) на МОН през уче

 

Участие в комисия

Комисията по стипендиите;

Комисията за изготвяне на седмичните учебни разписания.

 

Владеене на чужди езици

 

Английски език - В1

Руски език - В1

 

Компютърна грамотност

 

Отлична работа с приложения на Microsoft Office, Visual Studio (C++, C#, VB), Adobe InDesign, CorelDraw, Dia, 3Ds MAX, GeoGebra, Google SketchUp, Adobe Photoshop, HTML5&CSS3 и др.

Bottom of Form