Енчо Атанасов Василев

 

Образование

 

1982 ВИФ „Георги Димитров“  - специалност „Преподавател по физическо възпитание и спорт“ и „Треньор по лека атлетика“

1976 Техникум по строителство и архитектура – специалност „Ви К“

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: V степен

 

Тема

 

Публикации

 

 

Квалификационни курсове и обучения

 

 

“Базови

 и специфични компютърни умения“  40 ч. – 21.11.2006 г. - МОН

/Национален педагогически център със съдействието на Майкрософт България

Професионална квалификация по Методика на обучението по Безопасност на

движението по пътищата – V- VIII клас  - от05.11.2004 до 10.12.2004 г. –

 СУ „Св. Климент Охридски“ Департамент за информация и усъвършенстване

на учителите

Специфични умения за работа в училищна комисия по БДП -  тридесет дневен

 – 30.11.2011 г.  - СУ „Св. Климент Охридски“ Департамент за информация и

 усъвършенстване на учителите

 

Рискови

 фактори за здравето на децата – тютюнопушене, консумация на алкохол,

нездравословно хранене, ниска двигателна активност, наднормена телесна

маса/ „Рискови фактори за здравето на децата – тютюнопушене, консумация

на алкохол, нездравословно хранене, ниска двигателна активност,

наднормена телесна маса/ затлъставане, повишено артериално налягане.

Основни стилове, методи и техники на преподаване“ – 16-17 декември  2009

 г. 10 ч. – Регионална инспекция за опазване на общественото здраве -

Русе

“Умения за прилагане на превантивни стратегии за намаляване нивото на

рисковите за здравето на учениците фактори“  - 16 ч. 28 ноември 2013 г. –

 Регионална здравна инспекция Русе

"Общоучилищна система за превенция на насилието и стимулиране на

позитивна дисциплина и климат в училище" -25.02.2013 - Институт

Ре-Генезис и Фондация Човек Плюс

"Създаване на портфолио на ученика в електронен вид" - 17.10.2015 г. -

ШУ "Епископ Константин Преславски" - Депалтамент за информация,

квалификация и продължаващо образование - гр. Варна

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 35

 

Педагогически стаж в МГ: 8

 

Месторабота: От 15.09.1981 г. до 18.03.1997 г.  – Преподавател по Лека атлетика в ССУ „Майор Атанас Узунов“ – гр. Русе

От 08.12.2003 г. до 15.07.2007 г. - Преподавател по физическо възпитание и спорт в ОУ „Пейо Крачолов Яворов“ – гр.Русе

От 16. 07.2007 г. - Преподавател по физическо възпитание и спорт в МГ „Баба Тонка“  - гр. Русе

 

Награди и отличия

 

Грамота

 от Ръководството на МГ „Баба Тонка“ за постигнати високи резултати в

състезанията по Лека атлетика от Ученическите игри, лекоатлетически

кросове и други – 20.12.2013 г.

Грамота от Кмета на град Русе за постигнати много добри резултати в

Учунически игри 10.01.2014 г.

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

Физическо възпитание и спорт – 5 клас - ЗП

Физическо възпитание и спорт – 9 клас - ЗП

Физическо възпитание и спорт – 12 клас - ЗП

спорт – 5 клас - модул

ФиФизическо възпитание и спорт – 9 клас – модул

 

Физическо възпитание и спорт –12 клас – модул

 

Курс, школа, проект ...

 

Участие в комисия

Безопастност на движение по пътищата

Училищен щаб за защита при бедствия

Комисия за  пролетно надиграване

 

Владеене на чужди езици

 

 

Компютърна грамотност

 

“Базови

 и специфични компютърни умения“  40 ч. – 21.11.2006 г. - МОН

/Национален педагогически център със съдействието на Майкрософт България

Bottom of Form