Венета Христова Велчева

 

Образование

 

1999 г. Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

степен  бакалавър по специалност Физическо възпитание

специализация – Учител по физическо възпитание в специални училища

2001г. Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

Свидетелство за професионална квалификация „Фирмен данъчен съветник“

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: -

 

Тема

 

Публикации

 

 

Квалификационни курсове и обучения

 

 

Март 2006 г. Национален педагогически център

Удостоверение за завършен курс по Английски език-100 часа

декември 2006г. Национален педагогически център

Удостоверение за завършено обучение

 „Базови и специфични компютърни умения“- 40 часа

 

Ноември 2015 г. Сертификат за обучение

„Ако можеха да говорят“

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 16

 

Педагогически стаж в МГ: 9

 

Месторабота: септрмври 1999 г.-юни 2000 г. Преподавател по физическо възпитание и спорт в ОУ “Никола Обретенов“- гр. Русе

септрмври 2002 г.-август 2003 г. Преподавател по физическо възпитание и спорт в ОУ “Никола Обретенов“ - гр. Русе

септрмври 2004 г.-август 2006 г. Преподавател по физическо възпитание и спорт в ПГИУ “Елиас Канети“ - гр. Русе

 

Награди и отличия

 

Община Русе, РИО на МОН-Русе, ГРАМОТА за постигнати отлични резултати в „Ученически игри“ 2005 г.

Българска Асоциация Спорт за Учащи, ГРАМОТА за принос в развитието на ученическия спорт, май 2014 г.

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

ФВС  7 клас, ЗП

ФВС  11а, б, в, г, д  клас, ЗП

ФВС  12д  клас, ЗП

Секция Волейбол юноши 8-12 клас Секция Волейбол девойки 8-12 клас

 

ДЧФВС  7 клас, ДЧФВС  11а, б, в, г, д  клас,  ДЧФВС 12д  клас

 

Курс, школа, проект ...

 

Участие в комисия

Комисия по Гергьовденско надиграване

Училищен щаб за защита при бедствия

 

Владеене на чужди езици

 

Руски език В1

Английски език А2

 

Компютърна грамотност

 

Работа с офис пакет и интернет

Bottom of Form