Калинка Петкова Владова

 

Образование

 

Старши учител по история и цивилизация, висше

СУ "Климент Охридски", 1982, специалност "история", профил "археология", втора специалност - философия, дипломна работа: "Архитектура и декорация на тракийските гробници V-III в.пр.н.е."

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: II степен

 

Тема

Дипломна теза "Културният живот в Русе от Освобождението до края на XIX век/1878-1900/, придобиване на II ПКС със свидетелство за специализация №1650

СУ "Климент Охридски", 1986

 

Публикации

 

Едногодишна редовна специализация в СУ "Климент Охридски" 1986/87

Дипломна теза "Културният живот в Русе от Освобождението до края на XIX век/1878-1900/, придобиване на II ПКС със свидетелство за специализация №1650

1. Еxpeditio Thracica exth 2, БАН Институт по тракология, София 1982: Калина Владова, "Походите на Филип V в земите на медите и дентелетите"

2. Калина Владова. Ехо от столетията, Русе 2013 - хроника на МГ"Баба Тонка"

 

Квалификационни курсове и обучения

 

Едногодишна редовна специализация в СУ "Климент Охридски" 1986/87

Дипломна теза "Културният живот в Русе от Освобождението до края на XIX век/1878-1900/, придобиване на II ПКС със свидетелство за специализация №1650

 

1 Участие в конференция в рамките на проекта "Smile" Seeding for Multiethnic and Intetcultural Learning Experiences и Европейска година на демократично гражданство чрез образование 9 -12 декември 2004, София.

 2. Участие в семинар в рамките на проект на Съвета на Европа "Европейското измерение в преподаването на историята", 9-10 юни 2005

3. Базови и специфични компютърни умения по история: Windows XP, Word, Excel, PPT, Internet - Ruse, 2006 - 40 часа, НПЦ

4. Обучение за проверители на тестове - МОН :

        Шумен – 19-21 февруари 2010

5. Обучение за съставители на тестове - МОН:

        Пловдив – 7-9 май 2010

6.  Придобиване на базисни умения за работа с електронна платформа за обучение "Moodle", София 2013, Център за образователни инициативи

7.Обучение за работа с платформа Smart Classroom, Банкя НИОКСО - 27-29 януари 2016

 

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 33

 

Педагогически стаж в МГ: 33

 

Месторабота: РУ "Ангел Кънчев" асистент в Катедра "Философия"

АЕГ - учител по история

ПГ "Недка Лазарова" - учител по история

МГ" Баба тонка" - старши учител по история

 

Награди и отличия

 

1. Национален  ученически конкурс “ 95 години Балканска война 1912- 1913 ”,второ място на проекта на

Тодор Бориславов Великов, ученик от 11 А клас, научен ръководител - Калина Владова

2.Национален кръг на Първа национална олимпиада по история и цивилизация – 16-17 май 2008 Враца, Владимир Георгиев  от 12 Б получи оценка: Отличен 5,50, научен ръководител - Калина Владова

3. Национален исторически конкурс” 100 години Независимост на България”. Класиране на проектите:

     Второ място за Роза и Моника Върбанови с проект “ Кой изеде главата на Абдул Хамид”, научен ръководител – Калина Владова

    Трето място за проект на Боряна Йосифова и Магдалена Бежанова “ Независимостта- места на паметта и символиката, проект за туристически маршрут”, научен ръководител – Калина Владова

4. Официално представяне на уеб сайт “ Демокрация ли…” на 23 април 2009, посветен на 130 години от Търновската конституция и разработен от ученици от ХІІ клас с ръководител Венцислав Атанасов и Калина Владова.

5. Почетна грамота на Калина Владова в категория "Мултимедийни проекти" от 22 септември 2008 от МОН за участие с Национален ученически конкурс " 100 години от независимостта на България"

6. Грамота на Калина Владова от ръководството на МГ "Баба Тонка" за високи постижения в обучението по история и цивилизация от 16 декември 2008

7.Втора национална олимпиада по история и цивилизация , национален етап, проведен в Ловеч, 1-3 май 2009

      Калина Стоянова Гроздева от 12 В клас получи оценка : Отличен 6,00 и званието "Лауреат на Националната олимпиада по история и цивилизация за 2009 година", както и място в Юридически факултет на СУ; научен ръководител на Калина Гроздева - Калина Владова

8. Награда "Майсторски клас за учители новатори" за Калина Владова от Департамент за модерни обучителни методи към Висше училище по мениджмън, Добрич от ноември 2015 г.

9. Удостоверение за едногодишна стипендия за обучение във Висше училище по мениджмънт, Добрич за Адриан Апостолов от 11 Б клас - награда за участие в Национална ученическа конференция "75 години от подписване на Крайовски договор", Добреч септември 2015

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

История и цивилизация - 5 клас, ЗП

 

 

История и цивилизация - 11 клас, ЗП

История и цивилизация - 12 клас, ЗП

 

 

Курс, школа, проект ...

1. МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Проект “Образователна интеграционна система за знание, толерантност  и  превенция на агресията ”

Бенефициент (водеща ор

 

Участие в комисия

Комисия по изготвяне на комплекнсия план на МГ

Председател на ПК по история и цивилизация

Зрелостна комисия

 

Владеене на чужди езици

 

Английски език А1/А2

Руски език свободно ниво на владеене

 

Компютърна грамотност

 

Базови и специфични компютърни умения по история: Windows XP, Word, Excel, PPT, Internet - Ruse, 2006 - 40 часа, НПЦ

Добра работа с приложения на Microsoft

Bottom of Form