Иван Филипов Зартов

 

Образование

 

Година на завършване: 1981 г.

Великотърновски университет "Кирил и Методий",

Висше

Специалност: история

Квалификация: специалист по история и преподавател в средните училища

Година на завършване: 1981 г.

Великотърновски университет "Кирил и Методий"

висше

Специалност: история

Година на завършване: 1981 г.

Великотърновски университет "Кирил и Методий"

висше

Специалност: история

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: II степен

 

Тема

Темата на разработката за придобиване на II ПКС:  "Съвременни изисквания към подбора на ръководни педагогически кадри";

годината на защитата 1990 година;

ЦИУУРК - София.

 

Публикации

 

Темата на разработката за придобиване на II ПКС:  "Съвременни изисквания към подбора на ръководни педагогически кадри (на базата на опита на Русенски регион)";

годината на защитата 1990 година;

ЦИУУРК - София.

Електронни учебници по история и цивилизация за 5 и 6 клас,  http://history-sop.com/;

От Русенското девическо класно училище до Математическа гимназия "Баба Тонка" (1864-2014). Алманах, 2015 г., ISBN 978-954-8483-31-5,

http://mg-babatonka.bg/e107_plugins/content/content.php?content.51

 

Квалификационни курсове и обучения

 

Едногодишна специализация 1989-1990 г.

Тема: Организация и управление на образованието

Обучаващата институция:СУ "Св. Климент Охридки", Централен институт за усъвършенстване на учители и ръководни кадри.

 

- СУ "Св. Климент Охридки", Факултет по математика и информатика, едноседмичен курс  от 04.12 до 11.12.2005 г. "Инструктори на базови компютърни умения";

- СУ "Св. Климент Охридки", Департамент за информация и усъвършенстване на учители, тридесет дневен курс завършен на 30.11.2011 г. "Специфични умения за работата в училищната комисия по БДП".

 

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 35

 

Педагогически стаж в МГ: 34

 

Месторабота: 01.09.1981г. до 31.08.1984 г. с.Обретеник - учител по история                                                  

01.09.1984г. до 31.08.1985 г. Вечерна гимназия „Захари Стоянов” – Русе   -        учител по история                                  

01.09.1985г. до 31.08.1988 г. с.Семерджиево - директор                                            

01.09.1988г. до 31.12.1988 г. Училищна нспекция за група общини   -      инспектор по история

01.01.1989г. до 31.07.1990 г. Училищна нспекция за група общини     -    главен инспектор по организационните въпроси

01.08.1990г. до 18.04.1991г.  РУМД          експерт – зам.директор по организационните въпроси

18.04.1991г. до 01.07.1991г. РУМД           зам. директор

01.07.1991г. до 01.04.1992г. МНП Държавна инспекция – Русе                                експерт                               

01.04.1992г. до 01.02.1993г. ДДЮ-ПУ „Кирил и Методий” – с. Брестовица -  възпитател                            

01.02.1993г. до 13.09.1993г. Основно помощно училище – с.Долно Абланово - възпитател                               

10.09.1993г. до 01.04.2008г. Техникум по индустриална химия – Русе -  учител по история                                  

01.04.2008г. досега                  Математическа гимназия „Баба Тонка” - Русе  - старши учител по история

 

Награди и отличия

 

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

История и цивилизация - VI, VII, IX и X клас, ЗП

 

 

Курс, школа, проект ...

 

Участие в комисия

 

Владеене на чужди езици

 

Pуски език B1/B2

 

Компютърна грамотност

 

добри.....

Bottom of Form