Румяна Недкова Жекова

 

Образование

 

1983, Шумен, Бакалавър, Математика

1987, Софийски университет, Магистър, Информатика

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: I степен

 

Тема

Първо ПКС, Да се научим да програмираме чрез аналитичната геометрия, 2007

 

Публикации

 

1.Обработка на редици от числа, Национална конференция „Образованието в информационното общество”, 13-14 октомври 2006, Пловдив, 99-103 стр.

 2.Задачи за програмиране на итеративни процеси, Национална конференция „Образованието в информационното общество”, 13-14 октомври 2006, Пловдив, 104-109 стр.

3.Упражнение върху стек, Национална конференция „Образованието в информационното общество”, 13-14 октомври 2006, Пловдив, 110-113 стр.

4.ИНДИВИДУАЛНАTA ЗАДАЧА В ЧАС ПО ПРОГРАМИРАНЕ,

Балканска конференция по информатика - 29.09.2007г

1.Обучението по програмиране в редовните часове. Национална конференция „Образованието в информационното общество“, 12–13 май 2009, Пловдив, 168-171 стр.

2.След 30 години профилирано обучение по програмиране в училищата, 43-та конференция на СМБ, Боровец, 2-6 април 2014, Математика и математическо образование, 2014, 101-105 стр.

3.Математиката в информатиката, МИТЕ, Москва, май 2015 г

4.Информатиката като учебен предмет, Международна конференция "Мотивация и интереси към ученето", Русе, 26.06.2015г

 

Квалификационни курсове и обучения

 

Информатика, 1 година - Софийски университет

 

 

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 34

 

Педагогически стаж в МГ: 32

 

Месторабота: Преподавател по програмиране на специализирани паралелки 1983-2016 година

 

Награди и отличия

 

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

Информатика 9 клас, ЗП,

ИТ 8 клас, ЗП,

ИТ 9 клас, ЗП,

ИТ 10 клас, ЗП.

Информатика 10 клас ПП, Информатика 11 клас ПП, Информатика 12 клас, ПП

Информатика 9 клас, ЗИП

Информатика 8 клас СИП

 

 

Курс, школа, проект ...

Проект "С грижа за всеки ученик" - Информационни технологии

 

Участие в комисия

 

Владеене на чужди езици

 

английски - А1

руски - В1

 

Компютърна грамотност

 

Отлична работа с компютър. Водила обучение по ИКТ на учителии по математика и други специалности

Bottom of Form