Вероника Николаева Върбанова

 

Образование

 

09.2012 - 06.2016г. - РУ "Ангел Кънчев", образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР, специалност Педагогика на обучението по български език и история, професионална квалификация Учител по български език, литература и история

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: -

 

Тема

 

Публикации

 

 

Квалификационни курсове и обучения

 

 

 

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 1

 

Педагогически стаж в МГ: 0.1

 

Месторабота: от 09.2016г. - Учител по български език и литература в ПМГ "Баба Тонка"

 

Награди и отличия

 

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: учител

 

Преподава по:

Български език и литература - 8 клас, ЗП

 

 

Курс, школа, проект ...

 

Участие в комисия

 

Владеене на чужди езици

 

Английски - А1

 

Компютърна грамотност

 

Много добро ниво на владеене на Microsoft Office

Bottom of Form