МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "БАБА ТОНКА" - РУСЕ


Математическа атака-2019

Регламент за 2018-2019 година

Регистрация

Резултати 2019 година

Задачи от задочен кръг

Задачи от очен кръг