Математическо състезание "Математика за всеки" за учениците от 4. клас

13 April 2021 - 15:30:16, Постижения на ученици, teach_admin,

ИНФОРМАЦИЯ
за учениците от IV клас, които желаят да участват в Математическо състезание "Mатематика за всеки"
което ще се проведе на 15 май 2021 г.

1. Родителите трябва да подадат заявление и декларация за информирано съгласие в канцеларията на МГ „Баба Тонка“ от 21.04. до 23.04.2021 г., от 08:00 ч. до 16:30 ч. Заявлението и декларацията са по образец и се подписват от родител на ученика. Ако желаете да попълните заявлението и декларацията предварително, можете да ги изтеглите от: Заявление и Декларация.

2. Учениците, подали заявление, влизат в сградата на гимназията през централния вход на гимназията от 08:30 ч. до 08:45 ч. Решаването на задачите е от 09:00 ч. до 12:00 ч.

3. Всеки участник трябва предварително да се запознае с регламента за организиране и провеждане на състезанието, който можете да изтеглите от тук.

4. Протокол с резултатите на учениците по фиктивни номера ще бъдат публикувани на електронната страница на МГ „Баба Тонка“ след .....2021 г.

Телефон за връзка: 082 83 43 23


Пролетно математическо състезание за учениците от 4. клас

07 April 2021 - 14:44:18, Постижения на ученици, teach_admin,

ИНФОРМАЦИЯ
за учениците от IV клас, които желаят да участват в Пролетно математическо състезание

Състезанието ще се проведе на 8 май 2021 г.

1. Родители, които не са подали на първи етап заявление и декларация за информирано съгласие могат да подадат в канцеларията на МГ „Баба Тонка“ от 26.04. до 27.04.2021 г., от 08:00 ч. до 16:30 ч. Заявлението и декларацията са по образец и се подписват от родител на ученика. Ако желаете да попълните заявлението и декларацията предварително, можете да ги изтеглите от: Заявление и Декларация.

2. Учениците, подали заявление, влизат в сградата на гимназията през централния вход на гимназията от 08:30 ч. до 08:45 ч. Решаването на задачите е от 09:00 ч. до 13:30 ч.

3. Всеки участник трябва предварително да се запознае с регламента за организиране и провеждане на състезанието, който можете да изтеглите от тук.

4. Протокол с резултатите на учениците по фиктивни номера ще бъдат публикувани на електронната страница на МГ „Баба Тонка“ след .....2021 г.

Телефон за връзка: 082 83 43 23


Обучение в електронна среда от разстояние

16 February 2021 - 14:40:04, Съобщение, teach_admin,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка с приетия от 44-то Народно събрание на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и предвид началото на учебната година, преди да са обнародвани съответните промени в подзаконовата нормативна уредба, РУО – Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО за учебната 2020/2021 година.

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини
1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът. Изтегли заявление
2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОЕСР.

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание на ученика/родителя
1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът. Изтегли заявление
2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението. Изтегли декларация
3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОЕСР в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.


Второ място на Националния кръг на олимпиадата по руски език

12 April 2021 - 09:22:57, Постижения на ученици, teach_admin,

На 06 март 2021 г. се състоя Националният кръг на олимпиадата по руски език. На състезанието, което се проведе присъствено, беше допуснат и участва един представител на МГ „Баба Тонка” - Евгений Христофоров Кандур, ученик от 10-А клас. Поздравяваме Евгений за отличното представяне и престижното второ място, завоювано с резултат от 59 при възможни 60 точки.


ВАЖНО: за учениците от 5. до 12. клас

11 April 2021 - 14:47:13, Съобщение, teach_admin,


В периода от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. учениците от 7., 8. и 10. клас ще се обучават присъствено, съгласно заповед РД01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването. Класните стаи, в които ще учат учениците са:
7.а клас - 57 стая
8.а клас - 54 стая
8.б клас - 55 стая
8.в клас - 56 стая
8.г клас - 52 стая
10.а клас - 51 стая
10.б клас - 45 стая
10.в клас - 50 стая
10.г клас - 14 стая
В периода от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. учениците от 5., 6., 9., 11. и 12. клас, ще се обучават в електронна среда, съгласно заповед РД01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването.
Вс еки ученик, който се обучава в електронна среда трябва да се включва от вкъщи спазвайки седмичната програма и часовия график с начало 08:00 часа.
График за начало и край на учебните часове може да видите ТУК.


Моля, ако някой има проблем с влизането в електронната си поща да изпрати имейл на s.jordanova@mg-babatonka.bg, в който да напише клас, паралелка, имена и номер в клас. Ще му бъде върнат имейл с инструкции и временна парола.
Помощна информация за служебните електронни пощи може да видите ТУК.
Помощна информация за инсталиране и работа с Teams може да видите ТУК.
Видеоклипове за Teams от телефон:
Чат в екип или индивидуален чат
Включване във видеоразговор
Предаване на задача за самостоятелна работа


Националното състезание „Европейско кенгуру“

26 March 2021 - 20:28:16, Съобщение, teach_admin,

Отговорите на задачите от Националното състезание „Европейско кенгуру“, проведено на 18.03.2021 г., на темите за учениците от първи, втори, трети и четвърти клас може да видите тук.

Окончателни резултати:
1. клас
2. клас
3. клас
4. клас
Всички ученици, класирани на призови места от 1. до 3. място. ще получат грамота след 12 април 2021 г., чрез своето училище.
Весела ваканция!


Отиди на страница  [1] 2 3 ... 105 106 107

Категории новини


Предстоящи събития

Няма предстоящи събитияПолезни връзки

BezNasilie
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Дипломи 2013
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 57


Онлайн

Гости: 7
Регистрирани: 0
На тази странница: 2
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008