Дистанционно обучение в МГ "Баба Тонка"

28 March 2020 - 17:09:46, Съобщение, teach_admin,

От 16.03.2020 г. в МГ „Баба Тонка“ – Русе се провежда дистанционно обучение. За целта се използва въведената през месец февруари на 2010 г. обучителна програма на Microsoft, Live©Edu.bg, чрез която се сертифицират и администрират вътрешни пощенски кутии с домейн mg-babatonka.bg. Постепенно се създават служебни имейли на всички ученици и учители, които споделят училищното облачно пространство и приложенията на Office 365.


Чрез приложението Teams са създадени групи на всеки клас по изучаваните учебни дисциплини. Със същото приложение са създадени виртуални класни стаи, в които се води синхронно обучение. По преценка на всеки учител обучението по някои от темите може да се проведе и асинхронно - чрез използването на „Бележника“ на всяка паралелка, в който се публикуват материали и задания. „Бележникът“ позволява да се използват различни начини и форми на работа, вкл. и разделянето на класа на групи, които да разработват различни проектни задания.

Честотата на публикуването на материали и обемът на възлаганите задачи са съобразени със седмичния хорариум часове по учебен план. Часовете се провеждат ежедневно, съобразни със седмичното разписание за втория учебен срок, като времетраенето на всеки час във виртуалната класна стая е 30 минути, а междучасията – 15.

В момента учителите реализират провеждането на целия хорариум от ЗУЧ, ИУЧ и ФУЧ.
Всички учители и ученици са инструктирани да спазват правила за дистанционно обучение.

Правила за дистанционно обучение:
● Дистанционното обучение е безплатно, осъществява се само чрез училищната облачна платформа;
● Учениците имат право на равен достъп до дистанционното обучение;
● Учениците имат право да бъдат информирани за училищната политика и организацията на обучението;
● Учениците получават техническа подкрепа от учителите си по информатика в изпълнение на дейностите, предвидени за осъществяване на дистанционното обучение;
● Учениците се насърчава да изказват мнение, да правят предложения и да задава въпроси във връзка с организацията на дистанционното обучение;
● Учениците и учителите използват “класните стаи” и каналите за онлайн консултации за образователни и организациони цели;
● В комуникацията си с учители и съученици, учениците използват книжовен български език (освен ако обучението не е по/на чужд език) и не отправят обидни, неприлични и други неподходящи послания и не нарушават правата на другите;
● Учениците не саботират провеждането на дистанционното обучение;
● Учениците не разпространяват предоставените от учителя файлове, линкове или хипервръзки към материали извън Училищната облачна платформа и не предоставят достъп на други лица до своите работи по заданията;
● До получаването на нови указания учителите не поставят оценки на резултатите от обучението на учениците, но подават обратна връзка относно изпълнението на възложените задачи и своевременно информират ръководството, ако ученик не участва в дистанционното обучение и/или изпитва непреодолими трудности при осъществяването му;
● Учителите не разпространяват документи, свързани с училищната политика за организиране и провеждане на дистанционното обучение; не копират и/или не разпространяват ресурси на други учители, както и копия от работата на ученици;
● Директорът, заместник-директорът и РНИКТ осъществяват мониторинг на дейността в “класните стаи”, каналите за онлайн-комуникация и методите за осъществяване на дистанционно обучение, без да нарушават автономността на учителите;

Родителите имат право да бъдат информирани чрез електронния дневник и сайта на училището за организацията и провеждането на дистанционното обучение, както и за задължението в максимална степен да осигурят условия на ученика за провеждането на обучението (при невъзможност ученикът да участва в дистанционното обучение родителите/ настойниците уведомят ръководството).


Да направиш добро на непознат

22 March 2020 - 12:28:02, Постижения на ученици, teach_admin,

През изминалия месец випуск 2020 на Математическа гимназия “Баба Тонка” направи поредица от доброволчески дейности под наслова “Да направиш добро на непознат”. Идеята се роди спонтанно от едно есе по разказа „Серафим“ от Йордан Йовков, поставено за домашна работа. Ученици от петте класа посветиха част от свободното си време, за да посетят Държавен архив - Русе и да допринесат с компютърните си умения за неговото дигитализиране. Други избраха да помогнат на Съюза на слепите, като асистираха на незрящи да си набавят лекарства и се запознаха с библиотеката им от книги на брайлово писмо, както и със залите за фитнес и арт терапия. Контактът с тях беше много емоционален и им показа отблизо пълноценния и жизнерадостен живот, който водят хората там въпреки липсата си на зрение. Също така бяха проведени акции при бедни семейства и в приюта за бездомни хора, на които няколко групи ученици донесоха храна, дрехи и одеяла. В Държавна опера - Русе дванайсетокласниците се запознаха с културната история на една от най-емблематичните институции в града и помогнаха за дигитализация на архива – костюми и плакати, както и при подготовката на костюмите за предстояща постановка. Ученици подкрепиха и Общинския приют за безстопанствени животни с храна, постелки и купички, разхождаха кучета и придобиха впечатления от първо лице за добрите условия и старателните грижи, полагани към четириногите. Две групи станаха безвъзмездни кръводарители, и се сдобиха с нови познания за кръвните групи и лабораторните изследвания, провеждащи се у нас. Бяхме и в сдружението “Заедно си помагаме” - организация за взаимопомощ на онкоболни. Закупихме платна за картини, за да подпомогнем арт терапия, оказваща благоприятен ефект върху психологическото им здраве. Ученици от 12 Г клас се включиха в ежегодната кампания “С тениска на бала”, средствата от която се даряват за образование на деца без родители. Спонтанното добротворство донесе на участниците голямо удовлетворение и ценен доброволчески опит, мотивирайки ги да бъдат активни млади граждани.
София Енчева, 12.д клас


22 март 2020 г. - 50 години Математическа гимназия и 156 години история

22 March 2020 - 12:25:31, Съобщение, teach_admin,

Честит празник, колеги и ученици!
Бъдете здрави и продължавайте да крепите и предавате математическия дух!
Въпреки сегашната ситуация и ограничения ние продължаваме напред и знаем, че това е поредното изпитание за новото бъдеще. А бъдещето сте Вие - бивши и настоящи ученици.
Усмихнете се, за да бъде празникът ни истински днес!


Г. Бобева


Обръщение на министъра на МОН

16 March 2020 - 08:01:29, Съобщение, teach_admin,

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най- важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно- възпитателната работа да не прекъсва.
Образовани ето в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуника цията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.


Обръщение към учениците, родителите и педагогическите специалисти

14 March 2020 - 08:31:00, Съобщение, teach_admin,

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, екипът на РУО –Русе Ви уведомява, че от 16.03.2020 г. учебните занятия във всички образователни институции на територията на област Русе се прекратяват.
Уважаеми ученици,
Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци.
Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.
Уважаеми родители,
Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители.
Уважаеми директори и педагогически специалисти,
Призоваваме Ви:
• да използвате технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси с учениците и непрекъснат контакт с родителите;
• да насърчавате родителите да мотивират и контролират децата си;
• да консултирате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците;
• да осигурите здравословни и безопасни условия за работа и обучение в повереното Ви училище.

Надяваме се с отговорност и общи усилия да преодолеем този труден период.
Бъдете здрави и силни!


ВАЖНО

13 March 2020 - 17:26:27, Съобщение, teach_admin,

Уважаеми родители, ученици и учители,

Със заповед на министъра на здравеопазването до 29.03.2020 г. се преустановяват учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. Препоръчва се преминаване на дистанционно обучение, за което очакваме инструкции.
МГ "Баба Тонка" има готовност да започне онлайн подаване на обучителни материали към учениците през Office 365, който е включен към служебните пощи на учениците и учителите. Очаквайте инструкции от учителите си.
Препоръчваме Ви да следите информацията на сайта и фейсбук страницата на гимназията, както и съобщенията в служебните имейли и електронния дневник. Предвид плановете на МОН за преминаване на дистанционно обучение и динамичната информация, която получаваме, е наложителна сигурна връзка с Вас в реално време.


Отиди на страница  1 2 [3] 4 ... 100 101 102

Категории новини


Предстоящи събития

Няма предстоящи събитияПолезни връзки

BezNasilie
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Юбилейна конференция 01.11.2013 г.
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 16


Онлайн

Гости: 2
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008