Дистанционно обучение в МГ "Баба Тонка"

28 March 2020 - 17:09:46, Съобщение, teach_admin,

От 16.03.2020 г. в МГ „Баба Тонка“ – Русе се провежда дистанционно обучение. За целта се използва въведената през месец февруари на 2010 г. обучителна програма на Microsoft, Live©Edu.bg, чрез която се сертифицират и администрират вътрешни пощенски кутии с домейн mg-babatonka.bg. Постепенно се създават служебни имейли на всички ученици и учители, които споделят училищното облачно пространство и приложенията на Office 365.


Чрез приложението Teams са създадени групи на всеки клас по изучаваните учебни дисциплини. Със същото приложение са създадени виртуални класни стаи, в които се води синхронно обучение. По преценка на всеки учител обучението по някои от темите може да се проведе и асинхронно - чрез използването на „Бележника“ на всяка паралелка, в който се публикуват материали и задания. „Бележникът“ позволява да се използват различни начини и форми на работа, вкл. и разделянето на класа на групи, които да разработват различни проектни задания.

Честотата на публикуването на материали и обемът на възлаганите задачи са съобразени със седмичния хорариум часове по учебен план. Часовете се провеждат ежедневно, съобразни със седмичното разписание за втория учебен срок, като времетраенето на всеки час във виртуалната класна стая е 30 минути, а междучасията – 15.

В момента учителите реализират провеждането на целия хорариум от ЗУЧ, ИУЧ и ФУЧ.
Всички учители и ученици са инструктирани да спазват правила за дистанционно обучение.

Правила за дистанционно обучение:
● Дистанционното обучение е безплатно, осъществява се само чрез училищната облачна платформа;
● Учениците имат право на равен достъп до дистанционното обучение;
● Учениците имат право да бъдат информирани за училищната политика и организацията на обучението;
● Учениците получават техническа подкрепа от учителите си по информатика в изпълнение на дейностите, предвидени за осъществяване на дистанционното обучение;
● Учениците се насърчава да изказват мнение, да правят предложения и да задава въпроси във връзка с организацията на дистанционното обучение;
● Учениците и учителите използват “класните стаи” и каналите за онлайн консултации за образователни и организациони цели;
● В комуникацията си с учители и съученици, учениците използват книжовен български език (освен ако обучението не е по/на чужд език) и не отправят обидни, неприлични и други неподходящи послания и не нарушават правата на другите;
● Учениците не саботират провеждането на дистанционното обучение;
● Учениците не разпространяват предоставените от учителя файлове, линкове или хипервръзки към материали извън Училищната облачна платформа и не предоставят достъп на други лица до своите работи по заданията;
● До получаването на нови указания учителите не поставят оценки на резултатите от обучението на учениците, но подават обратна връзка относно изпълнението на възложените задачи и своевременно информират ръководството, ако ученик не участва в дистанционното обучение и/или изпитва непреодолими трудности при осъществяването му;
● Учителите не разпространяват документи, свързани с училищната политика за организиране и провеждане на дистанционното обучение; не копират и/или не разпространяват ресурси на други учители, както и копия от работата на ученици;
● Директорът, заместник-директорът и РНИКТ осъществяват мониторинг на дейността в “класните стаи”, каналите за онлайн-комуникация и методите за осъществяване на дистанционно обучение, без да нарушават автономността на учителите;

Родителите имат право да бъдат информирани чрез електронния дневник и сайта на училището за организацията и провеждането на дистанционното обучение, както и за задължението в максимална степен да осигурят условия на ученика за провеждането на обучението (при невъзможност ученикът да участва в дистанционното обучение родителите/ настойниците уведомят ръководството).Предстоящи събития

Няма предстоящи събитияПолезни връзки

BezNasilie
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

УС'11 Боровец
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 55


Онлайн

Гости: 12
Регистрирани: 0
На тази странница: 4
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008