ОБЩО СЪБРАНИЕ

21 юни 2024 - 22:49:37, Съобщение, teach_admin,

Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ БАБА ТОНКА" с ЕИК 117040420, представлявано от председателя на УС Екатерина Веселинова, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението на 03.07.2024 г. от 18:00 ч. в Аулата на МГ „Баба Тонка“ гр. Русе.
ПОКАНА


Категории новини
Полезни връзки

фонд Математика на бъдещето
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе
Държавна агенция за закрила на детето


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Концерти
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 3


Онлайн

Гости: 6
Регистрирани: 0
На тази странница: 3
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008