Важно за учениците от 7. клас

11 April 2018 - 15:07:34, Съобщение, Administrator,

ИНФОРМАЦИЯ
за приемане на ученици в VIII клас в ПМГ „Баба Тонка“ за учебната 2018/2019 година


1. Заповедта на министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемане на ученици след основно образование можете да изтеглите от тук.
2. Заповедта на министъра на образованието и науката за утвърждаване на организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас по държавен план-прием за учебната 2018/2019 година можете да изтеглите от тук.
3. График за работата на комисията за записване на приетите ученици:
a. Първи етап:
04.07.2018 г. от 08:00 ч. до 18:00 ч. в стая № 25;
05.07.2018 г. от 08:00 ч. до 18:00 ч. в стая № 25;
06.07.2018 г. от 08:00 ч. до 16:30 ч. в стая № 25.
b. Втори етап:
от 13 до 17.07.2018 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч. в стая № 46 /библиотека/
c. Трети етап:
от 27 до 30.07.2018 г. от 08.00 ч до 16.30 ч. в стая № 46 /библиотека/ .

Телефон за връзка: 082 83 43 23

Подаване на on-line заявление за класиране
Всеки ученик може да подаде заявление за класиране в първи етап на класиране чрез електронната страница на МОН - link в периода 20.06. - 26.06.2018 г. Вход в платформата - чрез въвеждане на входящия номер и кода за достъп от служебната бележка на ученика. Тази опция е валидна за всички седмокласници, независимо къде да завършили 7. клас.

Подаване на заявление от учениците от гр. Русе и други региони на хартиен носител
За седмокласниците от ПМГ „Баба Тонка“, СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, СУПНЕ „Фридрих Шилер“, СУ „Христо Ботев“, СУ „Васил Левски“, СУ „Възраждане“, СУ „Йордан Йовков“, НУИ „Проф. Веселин Стоянов“, СУ „М-р Атанас Узунов“, ПЧСУ „Леонардо Да Винчи„ и ОУ „Иван Вазов“ и всички други ученици, които са завършили 7. клас в училища, извън територията на област Русе.

Заявления за участие в първи етап на класиране ще се подават от 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г. в ОУ „Иван Вазов” – Русе.
Работното време на комисията за приемане на заявления за участие в първи етап на класиране е от 8,00 ч. до 18,00 ч. всеки работен ден и от 9,00 ч. до 14,00 ч. в събота.
Заявленията се подават от учениците в присъствието на техен родител.
При подаване на заявленията са необходими следните документи:

-оригинал на служебната бележка с резултатите от изпити чрез тест по БЕЛ и по математика, издадена от училището, в което се е обучавал ученикът в VІІ клас;
-оригинал и едно копие на свидетелството за завършено основно образование;
- оригинал и едно копие на медицинско свидетелство на кандидата само при кандидатстване за специалности и професии в професионални гимназии;
-документ за самоличност на кандидата.


Категории новини


Предстоящи събития

02 April at 0600
48 Пролетна конференция на СМБ

11 May
ИНФОТЕХ 2019

12 May
COMPI 2019Полезни връзки

BezNasilie
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Среща със Стефан Цанев
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 38


Онлайн

Гости: 19
Регистрирани: 0
На тази странница: 7
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008