СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ


ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В МГ „БАБА ТОНКА”

Приложение 1 Етичен кодекс на служителите на МГ „БАБА ТОНКА” - Русе

Приложение 2 ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА

Приложение 3 ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА МГ „БАБА ТОНКА“

Приложение 4 Вътрешни правила за организация и управление на човешките ресурси

Приложение 5 СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В МГ „БАБА ТОНКА“ - РУСЕ

Приложение 5-1 РИСК РЕГИСТЪР

Приложение 6 КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ

Приложение 7 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА АНТИКОРУПЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ В МГ „БАБА ТОНКА” - РУСЕ

Приложение 8 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТ В МГ ”БАБА ТОНКА “ – РУСЕ

Приложение 9 Вътрешни правила за реда и организацията на документооборота в МГ „Баба Тонка” - Русе

Приложение 10 СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА МГ „БАБА ТОНКА“ – РУСЕ

Приложение 11 Вътрешни правила и организационни процедури за достъп до активите и информацията в МГ „Баба Тонка”

Приложение 12 МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС

Приложение 13 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ, БРАКУВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА АКТИВИ

Приложение 14 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В МГ “БАБА ТОНКА” – РУСЕ

Приложение 15 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ В МГ “БАБА ТОНКА” – РУСЕ

Приложение 16 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПОСТЪПВАЩИТЕ ПРИХОДИ ОТ НАЕМ

Приложение 17 ИНСТРУКЦИЯжЗА ДОСТАВКА, ПРЕДОСТАВЯНЕ, ОПАЗВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

Приложение 18 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ДВОЕН ПОДПИС
Полезни връзки

фонд Математика на бъдещето
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе
Държавна агенция за закрила на детето


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Коледен концерт 12.12.2009 г.
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 109


Онлайн

Гости: 2
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008